Agder Energi Nett Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Kiosk Foodtruck Medarbeider     Perfect Blend As Jobs     Butikkhjelp     Prosess Lab Offshore     Telecom Jobs     Applikasjonsforvalter Jobs    

Searching for "Agder Energi Nett" job or career in Norway? CareerDP is your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


Search parameters used for querry: Agder Energi Nett job / Agder Energi Nett career / vacancy; job location: Norway. Your search resuts are below.

Strategisk rådgiver innen Cybersikkerhet

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Netsecurity AS (orgnr. 993 856 886) er et norsk selskap etablert i 2009, eid av Agder Energi Venture og ansatte.

Company: Netsecurity
Hiring Organization: Netsecurity
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Senior Sikkerhetskonsulent

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Netsecurity AS (orgnr. 993 856 886) er et norsk selskap etablert i 2009, eid av Agder Energi Venture og ansatte.

Company: Netsecurity
Hiring Organization: Netsecurity
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVi søker penetrasjonstestere

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Som penetrasjonstester i Netsecurity vil du delta i spennende prosjekter som involverer rekognosering, penetrasjonstesting, social engineering, IoT/mobil…

Company: Netsecurity
Hiring Organization: Netsecurity
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTeamleder Kundesenteret

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Teamleder er kvalitetsansvarlig for Kundesenterets rutiner, prosedyrer og rapportering, og deltar i selskapets pressekontaktordning som rullerer hver 5. uke.

Company: Agder Energi Nett AS
Hiring Organization: Agder Energi Nett AS
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKonsulent kundesenter

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Avdeling kunde og Balanseavregning har nå behov for å styrke laget i Kundesenteret. Kundesenteret består i dag av 11 medarbeidere, inklusiv teamleder.

Company: Agder Energi Nett AS
Hiring Organization: Agder Energi Nett AS
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Stilling som fôr- og ernæringsforsker

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Agder Energi Nett er ansvarlig for å drifte og vedlikeholde strømnettet på Agder for våre 200 000 kunder. Vi er et monopolselskap og vårt samfunnsansvar er å…

Company: Agder Energi Nett
Hiring Organization: Agder Energi Nett
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRådgiver avregningsteam

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Agder Energi Nett er ansvarlig for å drifte og vedlikeholde strømnettet på Agder for våre 200 000 kunder. Vi er et monopolselskap og vårt samfunnsansvar er å…

Company: Agder Energi Nett
Hiring Organization: Agder Energi Nett
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsForretningsutvikler vindkraft Sørlandet

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Norden og verden trenger store mengder ny fornybar energi dersom vi skal nå målsetningen om et nullutslippssamfunn.

Company: Zephyr AS
Hiring Organization: Zephyr AS
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSkyarkitekt

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Vi søker etter potensielle kollegaer med kompetanse og erfaring med Microsoft 365 og Azure. Spesielt innenfor sikkerhetsporteføljen: Microsoft Defender, Azure…

Company: Netsecurity
Hiring Organization: Netsecurity
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsNetsecurity er i kraftig vekst og søker en dyktig og strukturert Bid Manager

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Vi har ambisiøse mål for selskapet vårt og ser nå behovet for å opprette en ny stilling som Bid-manager. Du vil delta og lede spennende anbudsforespørsler i…

Company: Netsecurity
Hiring Organization: Netsecurity
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsForretningsutvikler vindkraft Sørlandet

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Norden og verden trenger store mengder ny fornybar energi dersom vi skal nå målsetningen om et nullutslippssamfunn.

Company: Garuda Oslo AS
Hiring Organization: Garuda Oslo AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsShow more jobs and careers for Agder Energi NettSuggested Job Search
Data as of 2022-08-06 (Latest) with id 4426. Database job listings: 1,011,382 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: Industry experts mention that when you inform your superiors you are leaving your job, the path back is most likely gone. In this full case, an imaginary line is changed that completely changes the business's relationships and environment. When you leave the business you'll most likely be replaced by someone else rapidly probably.