Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Postdoctoral Researcher Fellow In Microbiology Chemical Biology     Onyx Centersource As Jobs     Respons Jobs     Produksjonsmedarbeider Steinberg     Link Medical Jobs     Merkevarene Jobs     Rosenlund Barnehage Jobs     Norwegian Polar Institute Jobs     Membrane Jobs    

Searching for "Akershus Universitetssykehus" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Akershus Universitetssykehus Jobs 2020


Sykepleier

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Nevrologi sengeområde S103, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sykepleier/Miljøterapeut

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Avdeling spesialpsykiatri seksjon A, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: BUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Alle søkere bes søke elektronisk.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Renhold sommervikarer

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Renhold og hygiene, Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsOverleger i psykiatri

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Alderspsyk poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Skytta
Street Address: TBD

Locality: Skytta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosionom

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Akershus universitetssykehus(Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Sosionomtjenesten er en seksjon i avdeling senter for kliniske fellesfunksjoner,…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sekretær

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Henvisningsmottak for Divisjon psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder Muskel og skjelett

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Enhetsleder Muskel og skjelett- Bildediagnostisk avdeling. Er du vår nye kollega?

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar og ekstrahjelp

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Kvinneklinikkens poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, med lokal –og områdefunksjon for nær…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Gastromedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestilling/tilkallingsvikarer

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere søkes fortløpende til Øvre- og Nedre Romerike

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: ØNSKER DU Å ARBEIDE PÅ ET MINDRE STED MEN ALLIKEVEL HA NÆRHET TIL STORBYENS MULIGHETER? Vacant har rammeavtale med Øvre- og Nedre Romerike og bemanner oppdrag…

Company: Vacant
Hiring Organization: Vacant
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering - Anestesi

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Anestesiavdelingen, Akershus universitetssykehus, forbeholder seg retten til å vurdere den ansattes egnehet som lege, slik at de første 6 månedene kandidaten…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Rena
Street Address: TBD

Locality: Rena
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog vikariat 100%

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: ARA IR døgn, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Har du lyst på nye utfordringer?

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmødre til føde og Kvinneklinikkens poliklinikk

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Fødeseksjonen og kvinnepoliklinikken Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier generell sykehus

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Oslo Universitetssykehus (OUS) - Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet. VACANT ER FØRSTELEVERANDØR AV SYKEPLEIERE TIL HELE HELSE SØR ØST & OUS!

Company: Vacant Helse AS
Hiring Organization: Vacant Helse AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Produksjonsleder

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Syklotronsenteret (Norsk medisinsk syklotronsenter AS) eies av Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Universitet i Oslo.

Company: Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS
Hiring Organization: Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/helsefagarbeider med videreutdanning i spebarn og barselpleie/barnepleier og barnepleierstudenter

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Føde B, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Fødeseksjonen har pr nå 10 fødeenheter.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Apotektekniker

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Servicekontor og distribusjonsenhet ligger på Lørenskog i Akershus. Haraldsplass Diakonale Sykehus ligger rett over gaten for apoteket, og Haukeland…

Company: Apotek 1
Hiring Organization: Apotek 1
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Farmasøyt

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Servicekontor og distribusjonsenhet ligger på Lørenskog i Akershus. Haraldsplass Diakonale Sykehus ligger rett over gaten for apoteket, og Haukeland…

Company: Apotek 1
Hiring Organization: Apotek 1
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker sommervikarer

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Seksjon A trenger deg i sommer.

Company: Spesialpsykiatri seksjon A
Hiring Organization: Spesialpsykiatri seksjon A
Salary: TBD
Location: Skedsmokorset
Street Address: TBD

Locality: Skedsmokorset
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestilling/tilkallingsvikarer

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Ønsker du å være en del av et aktivt tverrfaglig miljø…

Company: Avdeling spesialpsykiatri
Hiring Organization: Avdeling spesialpsykiatri
Salary: TBD
Location: Skedsmokorset
Street Address: TBD

Locality: Skedsmokorset
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Apotektekniker/Operatør avdeling Produksjon

Date: 2020-01-28 (Latest)

Job Description: Sykehusapoteket Ahus, Lørenskog har fire fagavdelinger med 110 ansatte som leverer farmasøytiske tjenester og legemidler til Akershus Universitetssykehus (Ahus)…

Company: Sykehusapoteket Ahus, Lørenskog
Hiring Organization: Sykehusapoteket Ahus, Lørenskog
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Akershus UniversitetssykehusSuggested Job Search
Data as of 2020-01-28 (Latest) with id 220.

If you are switching jobs: The replacement of job should not be an excuse for labelling the workplace you have worked in as poor. You should show your boss why you're leaving the business and you ought to point out the things that bothered you, nevertheless take action in a polite and professional method. Keep a way of measuring professionalism which has led you to this correct point in your career. This assists one to make solid references later on. In conversations with fresh potential employers, it is necessary to be professional. It's also advisable to tell your superior that you will be grateful for the opportunity which you have had in working for his or hers corporation. You never know whenever your current boss will end up being a great reference. Be aware that no one likes to be criticized. Not even from subordinates or colleagues. Even if they deserve it. A person with whom you possess ever worked with can be a possibly positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.