Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Butikkdrift Jobs     Frontend Javascript Utvikler     Grapho Software Jobs     Heis Jobs     Conta Jobs     Loyaltic Oy Jobs     Compare Jobs     Bracco Imaging Jobs     Imot Jobs    

Searching for "Akershus Universitetssykehus" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Akershus Universitetssykehus Jobs 2020


Autorisert helsesekretær

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: KK avdeling kontortjenester, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Avdelingsingeniør/overingeniør ved Avdeling for farmakologi

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Det nåværende forskningsfokuset er på hjertefarmakologi, kreftfarmakologi, nevrofarmakologi og immunfarmakologi, med utstrakt samarbeid med kliniske avdelinger…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Renholdsoperatør/Helsefagarbeider

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Anestesi og Operasjon seksjon Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seskjonsleder

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Intensiv post Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF. Lov- og avtaleverk som gjelder for Akershus universitetssykehus. Alle søkere må søke via WebCruiter.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Kongsvinger
Street Address: TBD

Locality: Kongsvinger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege intervensjonsradiologi

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et nytt og moderne…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Pre- og postoperativ seksjon, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Kirurgisk divisjon, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor - 70% fast stilling

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Føde post Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør-/ingeniørstillinger

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Vi søker bioingeniører/ingeniører til Genteknologisk seksjon.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder rådgivning og prosjektleveranser

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: MTE Felles, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Dette gjelder mot hele sykehuset.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialist i klinisk pedagogikk/pedagog/spesialpedagog

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: BUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Alle søkere bes søke elektronisk.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstudenter

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Intensivmedisin og dagkirurgi Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Kongsvinger
Street Address: TBD

Locality: Kongsvinger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: DPS Nedre Romerike, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Vi håper å høre fra deg.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Seksjonsleder Seksjon for gruppeterapi, DPS Nedre Romerike.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Molekylærbiolog

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Vi søker en molekylærbiolog til Genteknologisk seksjon.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autoriserte sykepleiere

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Akuttmottak Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. DPS Øvre Romerike, Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRE), Akershus…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist fast stilling

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Alle søkere må søke elektronisk.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Grorud
Street Address: TBD

Locality: Grorud
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Paramedic / Ambulanse arbeider

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: I Oslo og Akershus er det Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus, Ullevål som har ansvaret for bil- og båtambulanse, luftambulanse, akuttmedisinsk…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier m/videreutdanning

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Du er fleksibel og løsningsorientert.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Follo
Street Address: TBD

Locality: Follo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier ved akutt smerteteam

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. Smertepoliklinikkens akutte smerteteam består i dag av to anestesisykepleiere i 100%…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sterilforsyningstekniker

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Sterilsentralen, Anestesi og Operasjon seksjon Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jobb på sykehus med startlønnen NOK 270,86 per time!

Date: 2020-08-29 (New)

Job Description: Oslo Universitetssykehus (OUS) – Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet. VACANT ER FØRSTELEVERANDØR AV SYKEPLEIERE TIL HELE HELSE SØR ØST!

Company: Vacant
Hiring Organization: Vacant
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Akershus UniversitetssykehusSuggested Job Search
Data as of 2020-08-29 (New) with id 7870.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is really a phrase that will require lots of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong manner, it can have a very negative impact on your career. You can find a working job offer you with another company where the pay out is higher, but you are still uncertain if that ongoing work place will undoubtedly be better then the current one. After all, it is not all about the amount of money. What if you afterwards change your mind? After all, this is simply not an easy decision. Needless to say your boss can forgive you and hire you back, nonetheless it is not guaranteed.