Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Ungdomsskole Jobs     Medarbeidere Jobs     Quality Control And Goods Receive     Vex Gruppen As Jobs     Accountor Administrasjon Jobs     Energy Jobs     Receive Jobs     Quality Jobs     Risk Analyst In Energy Markets    

Searching for "Ansettes" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Ansettes Jobs 2019


Ekstrahjelp bevertning

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må arbeide i samsvar med. Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom ”suppe”...

Company: Frelsesarmeen
Hiring Organization: Frelsesarmeen
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Servicemedarbeider Porsangmoen - Operasjonsstøtteavdeling

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb....

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Den som ansettes vil ha arbeidssted i Brennaveien 18, 1481 Hagan. Alderspsykiatrisk poliklinikk har ledig stilling for førstekonsulent....

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørstekonsulent/seniorkonsulent

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til høyeste nivå. Daglige driftsoppgaver som mottak, fordeling, journalføring av...

Company: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Hiring Organization: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i regnskap og rettsvitenskap

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren...

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Direktør

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Den som ansettes vil kunne velge kommunal eller statlig tilsetting. Tydelig strategisk ledelse og omstilling av NAV Gamle Oslo....

Company: Bydel Gamle Oslo
Hiring Organization: Bydel Gamle Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat som lønnsmedarbeider - førstekonsulent

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Personen som ansettes vil være en del av lønnsteamet som utgjør 3 årsverk. Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og...

Company: Høgskolen i Østfold
Hiring Organization: Høgskolen i Østfold
Salary: TBD
Location: Halden
Street Address: TBD

Locality: Halden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier - avdeling Torstvedt - Virksomhet for funksjonshemmede

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover....

Company: Larvik kommune
Hiring Organization: Larvik kommune
Salary: TBD
Location: Larvik
Street Address: TBD

Locality: Larvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat på området radikalisering på nettet

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Det forventes at den/de som ansettes, fullfører innen normert tid. Den som ansettes, vil delta i forskergruppen PROFEKS, som prosjektet knyttes til....

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Koordinator i Home-Start familiekontakten

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må identifisere seg med Kirkens Bymisjon sin visjon, strategi og verdier. Home-Start Familiekontakten søker nå koordinator i 80% fast stilling....

Company: Kirkens Bymisjon
Hiring Organization: Kirkens Bymisjon
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du være med å styre en av Norges viktigste etater?

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG. Stillingen vil være plassert i styringsseksjonen i den nye styringsavdelingen i...

Company: Politiet, Politidirektoratet
Hiring Organization: Politiet, Politidirektoratet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stilling som stipendiat i lærerkvalifisering/grunnskolemaster 5.-10. trinn

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Det forventes at den som ansettes, fullfører innen normert tid. Den som ansettes, vil være tilknyttet NFR-prosjektet TEQ21, pedagogikkseksjonen og...

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stilling som stipendiat i ledelse, veiledning og organisasjonsbygging i barnehager

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Det forventes at den som ansettes, fullfører innen normert tid. Den som ansettes, vil delta i forskergruppen Ledelse, veiledning og organisasjonsbygging....

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stilling som stipendiat innen forskningsmiljøet REACH: Barn, barnehage og barns levekår i en storbykontekst

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Det forventes at den/de som ansettes, fullfører innen normert tid. Den som ansettes, vil ha sin arbeidsplass ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved...

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


GIS-medarbeider - Areal og teknikk

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover....

Company: Larvik kommune
Hiring Organization: Larvik kommune
Salary: TBD
Location: Larvik
Street Address: TBD

Locality: Larvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer i Bergen 2019 (heltid/deltid)

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Grundig opplæring vil bli gitt til de som ansettes. For ferieavviklingen 2019 søker vi nå etter medarbeidere som verdsetter ærlighet og som virkelig ønsker å...

Company: Securitas
Hiring Organization: Securitas
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent - vikariat

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler....

Company: Eidsvoll Kommune
Hiring Organization: Eidsvoll Kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Flyarbeidere

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Av den grunn forutsettes det at de som ansettes har tilgang til bil. Vi søker deltidsansatte for lasting og lossing av frakt og bagasje på Oslo Lufthavn ...

Company: Scandinavian Airlines System (SAS)
Hiring Organization: Scandinavian Airlines System (SAS)
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Politibetjent 3/2

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Den som ansettes kan få funksjon som prosjektleder ved større hendelser. Oslo politidistrikts nye organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle...

Company: Politiet, Seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker, FEE
Hiring Organization: Politiet, Seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker, FEE
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagelærer

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må arbeide i samsvar med. Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom ”suppe”...

Company: Frelsesarmeen
Hiring Organization: Frelsesarmeen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialbioingeniør

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Den som ansettes vil i hovedsak få ansvar for urin- og morsmelkdiagnostikken ved enheten. Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling som politiinspektør

Date: 2019-01-12 (Latest)

Job Description: Vedkommende som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig. Vi har ledig en fast stilling som politiinspektør i Beredskapsseksjonen....

Company: Politiet, Politidirektoratet
Hiring Organization: Politiet, Politidirektoratet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for AnsettesSuggested Job Search
Data as of 2019-01-12 (Latest) with id 670.

If you are switching jobs: The wrong steps when switching your job can throw a negative image you in the eyes of the former boss. End up being tactful and don't resent anyone if you are changing a working job. You in no way know very well what may happen later on and it you can do that you'll need to return to your old job.