Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Ansett As For Kunde Jobs     Utdanningsdirektoratet Jobs     Brand Customer Manager Oncology Norway     Kundeansvarlig Jobs     Bygging Jobs     Medarbeidere Jobs     Vex Gruppen As Jobs     Accountor Administrasjon Jobs     Helgestilling Jobs    

Searching for "Ansettes" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Ansettes Jobs 2019


Sommervikarer ved Oslo fengsel

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde. Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes....

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Renholder

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må arbeide i samsvar med. Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom ”suppe”...

Company: Frelsesarmeen
Hiring Organization: Frelsesarmeen
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Resepsjonist midlertidig 66,55 % stilling

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må ta medisinkurs om gyldig kursbevis ikke kan fremvises. LHL-klinikkene Skibotn har sykepleiere, fysioterapeuter, psykolog, leger og annet...

Company: LHL-klinikkene
Hiring Organization: LHL-klinikkene
Salary: TBD
Location: Troms
Street Address: TBD

Locality: Troms
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Renholdsoperatør/renholder

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må ha påbegynt eller fullført fagbrev i renhold. Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister, dekker de 6 vestligste kommunene i Vest-Agder og har...

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kvinesdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Kvinesdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer 2019 - Virksomhet sykehjem

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover....

Company: Larvik kommune
Hiring Organization: Larvik kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommervikarer 2019 - Virksomhet hjemmetjenester

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover....

Company: Larvik kommune
Hiring Organization: Larvik kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer 2019

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: De som ansettes må gjennomgå konsernets program for hygiene- og HMS-opplæring. Vi søker arbeidsglade sommervikarer i perioden mai - august i områdene pakking...

Company: Nortura
Hiring Organization: Nortura
Salary: TBD
Location: Sarpsborg
Street Address: TBD

Locality: Sarpsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Halden fengsel - Sommervikarer 2019

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde. Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes....

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Halden
Street Address: TBD

Locality: Halden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer - fengselsbetjenter og betjenter

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde. Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes....

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Ringerike kommune
Street Address: TBD

Locality: Ringerike kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer - fengselsbetjenter og betjenter

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde. Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes....

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer - Bekkevollen barne- og avlastningsbolig

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Det er behov for at de fleste som ansettes som sommervikarer, har førerkort. Det skal et stort lag til for å lykkes med å utvikle høy kvalitet innen...

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer i Stavanger 2019

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Grundig opplæring vil bli gitt til de som ansettes. For ferieavviklingen 2019 søker vi nå etter medarbeidere som verdsetter ærlighet og som virkelig ønsker å...

Company: Securitas
Hiring Organization: Securitas
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer til Avdeling avlastning, Frankens og Fagerhøy

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler....

Company: Eidsvoll Kommune
Hiring Organization: Eidsvoll Kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må påregne noe reisevirksomhet internt i distriktet. Den som ansettes plikter å rette seg etter fremtidige beslutninger som organisatoriske,...

Company: Politiet, SVS - Stab for virksomhetsstyrinig
Hiring Organization: Politiet, SVS - Stab for virksomhetsstyrinig
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Stillingen rapporterer til daglig leder inntil det eventuelt ansettes en leder for rådgivere og prosjektledere....

Company: Coupler
Hiring Organization: Coupler
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer og tilkallingsvikarer

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler....

Company: Eidsvoll Kommune
Hiring Organization: Eidsvoll Kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer til sikkerheten ved Romerike fengsel

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde. Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes....

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Kløfta
Street Address: TBD

Locality: Kløfta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagbrev-lager/logistikk

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Arbeidstakere som ansettes på Sterilavdelingen må kunne påberegne endring av arbeidslokalisasjon ved behov. Sterilavdelingen har ansvar for å forsyne sykehusene...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider/ assistent, vikariat

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Det ansettes i kommunen med angivelse av f.t. På bakgrunn av permisjoner og oppsigelser vil det fra 15.08.19 kunne bli ledig vikariat som:....

Company: Kvinesdal kommune
Hiring Organization: Kvinesdal kommune
Salary: TBD
Location: Kvinesdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Kvinesdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt...

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Vindafjord kommune
Street Address: TBD

Locality: Vindafjord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Den som ansettes skal være kjent med at det kan skje endringer i hvor tjenesten utføres og...

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brukerstyrt personlig assistent

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler....

Company: Eidsvoll Kommune
Hiring Organization: Eidsvoll Kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar - Brukerstyrt personlig assistent

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Kvalifikasjoner: Godkjent kurs i medisinhåndtering Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet Opplysninger...

Company: Ås kommune
Hiring Organization: Ås kommune
Salary: TBD
Location: Ås kommune
Street Address: TBD

Locality: Ås kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftsleder på Jan Mayen (midlertidig)

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Konfidensielt/ NATO Confidential før tiltredelse. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb....

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for AnsettesSuggested Job Search
Data as of 2019-03-10 (Latest) with id 31187.

If you are switching jobs: The wrong steps when changing your job can throw a negative image you in the eyes of the ex - employer. End up being tactful and don't resent anyone when you are changing a working job. You never know what may take place later on and it may happen that you'll need to return to your old work.