Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Stab Jobs     Controller Hos Champion Tankers     Godtlevertgruppen As Jobs     Fico Jobs     Commission Jobs     Kundeveileder Jobs     Leker Jobs     6000 Jobs     Butikkselger Cubus Pyramiden    

Searching for "Avd Sykepleier" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Avd Sykepleier Jobs 2020


Sykepleiere medisinsk sengepost

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Vi ønsker oss faglige engasjerte sykepleiere med sans for travle dager. Sengeposten er en spennende arbeidsplass der du som sykepleier får varierte og…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Notodden
Street Address: TBD

Locality: Notodden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vi har økt satsing på psykiatri - blir du med?

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Autorisert sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider. De 8 plassene skal lokaliseres på Ullern helsehus avd 1. Ullern Helsehus er en del av Ullerntunet.

Company: Ullerntunet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Ullerntunet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere - flere stillinger ved Namsos bo og velferdssenter avd. 1

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Er offentlig godkjent sykepleier (Vernepleier kan også vurderes i stillingen). Grunnlønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ som sykepleier i…

Company: Namsos kommune Namsos bo og velferdssenter avd. 1
Hiring Organization: Namsos kommune Namsos bo og velferdssenter avd. 1
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingssykepleier, Gruben sykehjem avd. 1 (2020/265)

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: I helse og omsorgsavdelingen er det ved Gruben sykehjem, avd. Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. God til å skape og tenke nytt.

Company: Rana kommune
Hiring Organization: Rana kommune
Salary: TBD
Location: Rana kommune
Street Address: TBD

Locality: Rana kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier 90 % vikariat Glemmen sykehjem, avd. Trekløver

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Vernepleier 90 % vikariat Glemmen sykehjem, avd. Vernepleier inngår i tverrfaglig team med helsefagarbeidere, lege og sykepleiere. Fredrikstad er i sterk vekst.

Company: Fredrikstad kommune
Hiring Organization: Fredrikstad kommune
Salary: TBD
Location: Fredrikstad
Street Address: TBD

Locality: Fredrikstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLærer - Forsøk med modulstrukturert helsearbeiderfag

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Ved Narvik videregående skole, avd. Sykepleier eller annen helsefaglig kompetanse. OPUS er det ledig 55 % stilling som lærer ved forsøk med modulstrukturert fag…

Company: Nordland Fylkeskommune
Hiring Organization: Nordland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat ledig i Overtallsbemanningen, Veggli ambulansestasjon

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Autorisasjon som ambulansearbeider eller sykepleier. Ambulansetjenesten søker etter ambulansearbeider, paramedisiner eller sykepleier til 100 % vikariat.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgevakter hjemmesykepleien aug.20

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Hjemmesykepleien i Madla bydel har behov for flere medarbeidere som kan hjelpe oss i helgene og som tilkallingsvikar. Hjemmesykepleien består av to avdelinger.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Madla
Street Address: TBD

Locality: Madla
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagsykepleier

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: KIR Enhet for overvåkning/akuttmottak/dagkirurgi avd Lofoten søker fagsykepleier, 50% stilling. Klinikken har ca 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere,…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/Vernepleier

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier. Rudsdalen bolig søker en sykepleier eller vernepleier til 1 års vikariat med oppstart 01.10.2020.

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stiftelsen Solliakollektivet søker ny medarbeider

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Kollektivmedarbeider med medleverplikt sykepleier/vernepleier med naturterapi avd Sollia. Medleverplikt innebærer at du har din primærbolig på gården.

Company: Stiftelsen Solliakollektivet Avd Sollia
Hiring Organization: Stiftelsen Solliakollektivet Avd Sollia
Salary: TBD
Location: Reinsvoll
Street Address: TBD

Locality: Reinsvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleiere, sykepleiere og miljøterapeuter

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Vernepleiere / sykepleiere / andre med 3-årig helse- eller sosialfaglig bakgrunn søkes til Bjerkelunden boliger, avd. Det er en 100% fast stilling i turnus.

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Rykkinn
Street Address: TBD

Locality: Rykkinn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/helsefagarbeider/ fysioterapeut

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Legevakt og KØH hvor du møter flest sykepleiere og leger. På MKR, Fysio- og ergoterapiavdelingen/ Hjelpemiddellageret finner du en gjeng sykepleiere,…

Company: Ullensaker kommune
Hiring Organization: Ullensaker kommune
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier medisinsk sengepost

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Vi ønsker oss faglig engasjerte sykepleiere med sans for travle dager. Sengeposten er en spennende arbeidsplass der du som sykepleier får varierte og…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Notodden
Street Address: TBD

Locality: Notodden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LIS i generell indremedisin, Lofoten

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Gravdal
Street Address: TBD

Locality: Gravdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider / assistent 77 % vikariat

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Holmenkollen Dagsenter og Boliger er en idell stiftelse bestående av tre dagsentere, en avlastningsbolig, en barnebolig og et bofellesskap.

Company: Holmenkollen Dagsenter Og Bolig Avd Boliger
Hiring Organization: Holmenkollen Dagsenter Og Bolig Avd Boliger
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Utføre direkte sykepleie til våre pasienter, kunne fylle rollen som tjenesteansvarlig sykepleier. Myreheimen har ledig 2 faste 100 % sykepleierstillinger.

Company: Øksnes kommune, Myreheimen
Hiring Organization: Øksnes kommune, Myreheimen
Salary: TBD
Location: Myre
Street Address: TBD

Locality: Myre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier ved Myreheimen

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Utføre direkte sykepleie til våre pasienter, kunne fylle rollen som tjenesteansvarlig sykepleier. Myreheimen har ledig 2 faste 100 % sykepleierstillinger.

Company: Øksnes kommune
Hiring Organization: Øksnes kommune
Salary: TBD
Location: Myre
Street Address: TBD

Locality: Myre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier 80 - 100 % vikariat - avd. 2 - Fredrikstad korttidssenter

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Sykepleier 80 - 100 % vikariat - avd. Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner…

Company: Fredrikstad kommune
Hiring Organization: Fredrikstad kommune
Salary: TBD
Location: Fredrikstad
Street Address: TBD

Locality: Fredrikstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/ psykolog

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Vi er tverrfaglig sammensatt med overleger, psykologer, psykiatriske sykepleiere, vernepleier, sosionom, erfaringskonsulenter, jobbspesialist, musikkterapeut og…

Company: Betanien sykehus
Hiring Organization: Betanien sykehus
Salary: TBD
Location: Fyllingsdalen
Street Address: TBD

Locality: Fyllingsdalen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier 100 % og 80 %

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Oppfølging, kartlegging og vurdering av pasientene i samråd med lege, avd.leder/fagleder, sykepleiere og helsefagarbeidere i avdelingene.

Company: Skjoldtunet sykehjem, Bergen kommune
Hiring Organization: Skjoldtunet sykehjem, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig vikariat for sykepleier/helsefagarbeider

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Vi søker primert etter en autorisert sykepleier, men helsefagarbeidere kan også søke. 73,20 % stilling som sykepleier/helsefagarbeider ledig ved Solbakken…

Company: Aure kommune
Hiring Organization: Aure kommune
Salary: TBD
Location: Aure
Street Address: TBD

Locality: Aure
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier / vernepleier med særskilt medisinsk ansvar ved avlastningen

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Da søker vi deg ved Holmenkollen Dagsenter og Boliger, avd. Er du utdannet sykepleier/vernepleier med norsk autorisasjon, og har et ønske om å arbeide med barn…

Company: Holmenkollen Dagsenter Og Bolig avd Avlastning
Hiring Organization: Holmenkollen Dagsenter Og Bolig avd Avlastning
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig sykepleierstilling på sykehjemmet

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Ved sykehjemmet, har vi 1 ledig fast stilling for sykepleier på sykehjemmet. Som sykepleier har du ansvar for sykepleien til avdelingens pasienter og du jobber…

Company: Nesodden kommune
Hiring Organization: Nesodden kommune
Salary: TBD
Location: Bjørnemyr
Street Address: TBD

Locality: Bjørnemyr
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Avd SykepleierSuggested Job Search
Data as of 2020-08-02 (Latest) with id 15433.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right business and the environment in which you can work will usually be only half of the job you need to perform for the switch of your career. It is also very essential to discover a solution to elegantly keep your previous job. It is suggested that you keep up genuine contacts with past co-workers and bosses.