Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Arbeider Jobs     Open Omsorg Indre Bremanger Kommune Jobs     Kirkens Bymisjon Sofienberghjemmet Jobs     Superselger Only Markensgate     Dyktig Selger Sales Manager Innen Bedriftsmarkedet Sandnes     Assistent Barne Og Ungdomsarbeider     Ansvarlig Sykepleier     Frende Jobs     Nordtvet Jobs    

Searching for "Avdelingsleder 100 Fast Stilling" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Avdelingsleder 100 Fast Stilling Jobs 2020


Helgevakt/ Assistent i 22 % fast stilling

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra avdelingsleder. Vi søker nå etter engasjerte helgevakt til 22 % fast stilling, med ønsket oppstart i…

Company: Todnhaugen bofellesskap, Bergen kommune
Hiring Organization: Todnhaugen bofellesskap, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sekretær helsestasjon 100% fast stilling

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Hurum helsestasjon er en av seks helsestasjoner organisert under Barne- og familietjenesten i Asker Kommune. Forefallende arbeid i avdelingen/ arkivering etc.

Company: Asker kommune
Hiring Organization: Asker kommune
Salary: TBD
Location: Røyken
Street Address: TBD

Locality: Røyken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilsynsfører 100% fast

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Tilsynsførerens nærmeste overordnede er avdelingsleder Hege Lund. Barneverntjenesten i Tønsberg har ledig stilling som tilsynsfører.

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder, 100% fast, Vestby sykehjem

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Vestby kommune søker avdelingsleder til 100 % fast stilling på Vestby sykehjem. Avdelingsleder deltar i sykehjemmets lederteam. Avdelingen har ca 20 årsverk.

Company: Vestby kommune
Hiring Organization: Vestby kommune
Salary: TBD
Location: Vestby
Street Address: TBD

Locality: Vestby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilsynsfører 100% fast

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Tilsynsførerens nærmeste overordnede er avdelingsleder Hege Lund. Barneverntjenesten i Tønsberg har ledig stilling som tilsynsfører.

Company: Re kommune
Hiring Organization: Re kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider 100 %

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Stillingen er 100 % med turnus på dag, kveld og hver 4. Greverud sykehjem og omsorgsboliger er en moderne institusjon bygget i 2004.

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Oppegård kommune
Street Address: TBD

Locality: Oppegård kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker en holdningssterk sosialarbeider til viktig og spennende arbeid på Oslo S.

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Vi søker nå feltarbeider til 100 % fast stilling. Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Toril Kaupang, [email protected]

Company: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Hiring Organization: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/sekretær

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: 60 % fast stilling, arbeidstid etter avtale. Vi er til sammen ca 100 helsesekretærer/medisinske sekretærer som jobber på poliklinikk, sengepost og i…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Avdelingsleder er en del av ledergruppen med til sammen 5 avdelingsledere og virksomhetsleder. Som avdelingsleder rapporterer du direkte til virksomhetsleder.

Company: Porsgrunn kommune
Hiring Organization: Porsgrunn kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsledere i 100 % stilling

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Som avdelingsleder er du underlagt virksomhetsleder. Vi har stort fokus på fagutvikling, kompetansebygging, veiledning og. Bestått B2 muntlig og skriftlig.

Company: Alta Kommune
Hiring Organization: Alta Kommune
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barneverntjenesten har ledig 100% vikariat som sosialkurator

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Hver avdeling ledes av en avdelingsleder. Vi har fra snarest og frem til 30.06.2021, ledig 100 % vikariat med mulighet for fast ansettelse som sosialkurator og…

Company: Harstad kommune
Hiring Organization: Harstad kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/helsefagarbeider, 100% fast stilling

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Avdeling for oppfølging har nå ledig en 100 % fast stilling som hjelpepleier. Avdelingen tilbyr korte kontroll-, vurderings- og problemløsningsprogram rettet…

Company: Sunnaas sykehus HF
Hiring Organization: Sunnaas sykehus HF
Salary: TBD
Location: Bjørnemyr
Street Address: TBD

Locality: Bjørnemyr
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder – NAV Alta

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Daglig drift, ledelse og utvikling av avdelingen, på en måte som bidrar til gode resultater og et og godt fag- og arbeidsmiljø. Lønn i henhold til tariff.

Company: Alta Kommune
Hiring Organization: Alta Kommune
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut 100% fast

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Tangen barneinstitusjon i Asker, Barne- og familieetaten. Barn og unge skal oppleve et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge…

Company: Tangen barneinstitusjon i Asker, Barne- og familieetaten
Hiring Organization: Tangen barneinstitusjon i Asker, Barne- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du en genuin interesse for miljøterapeutisk arbeid med ungdom?

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Gilantunet ungdomshjem søker etter en stabil, trygg og empatisk miljøterapeut til en fast 100 % stilling. Kr 386 200-496 100 pr. Du er god på relasjonsbygging.

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Gåsbakken
Street Address: TBD

Locality: Gåsbakken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut 100% stilling

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Tilrettelagte tjenester har for tiden ledig 100% fast stilling for Miljøterapeut på Eknes. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100…

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Krokstadelva
Street Address: TBD

Locality: Krokstadelva
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut, Helsefagarbeider og Pleiemedarbeider

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Andre oppgaver delegert fra avdelingsleder. En av heltidsstillingene blir opprettet som vernepleier 1/miljøterapeut 1 med meransvar og rollen fungerer og som…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Stillingen er fast, men søkere som ønsker fast ansettelse i en fagstilling - med funksjonstid som leder – er velkommen til å søke. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kokk med fagbrev 100% stilling

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Andre oppgaver i samråd med avdelingsleder. I helse- og levekårssektoren garanterer kommunen nå 100 % fast stilling til nyutdannede med bachelor i sykepleie,…

Company: Arendal
Hiring Organization: Arendal
Salary: TBD
Location: Nedenes
Street Address: TBD

Locality: Nedenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du Vernepleier med miljøarbeid i ryggmargen? Se her!

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: SKO 6675 gruppe 4.2.1 med årslønn i 100% stilling fra kr 430 000 til kr 505 000 (etter utdanning og ansiennitet) + et rekrutteringstillegg på kr 20.000 pr år.

Company: Ullensaker kommune
Hiring Organization: Ullensaker kommune
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent, sko. 1408

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Vi har ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent. Jan Hugo Johnsen, Avdelingsleder, 907 25 017. NAV Hammerfest er en aktiv samfunnsaktør og leverer…

Company: Hammerfest, NAV
Hiring Organization: Hammerfest, NAV
Salary: TBD
Location: Hammerfest
Street Address: TBD

Locality: Hammerfest
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bedriftsykepleier

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: På Longyearbyen sykehus har vil ledig 100 % fast stilling som bedriftssykepleier. Longyearbyen sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder for institusjonsomsorgen 100 % fast stilling

Date: 2020-08-02 (Latest)

Job Description: Utvikle handlingsorientert lederskap blant avdelingsledere gjennom tilrettelagt lederutvikling. Institusjonsomsorgen består av to sykehjem og et storkjøkken.

Company: Vågan Kommune
Hiring Organization: Vågan Kommune
Salary: TBD
Location: Svolvær
Street Address: TBD

Locality: Svolvær
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Avdelingsleder 100 Fast StillingSuggested Job Search
Data as of 2020-08-02 (Latest) with id 15450.

If you are switching jobs: The wrong steps when changing your job can throw a negative image you in the eyes of the former employer. Be tactful and don't resent anyone if you are changing employment. You never know very well what may happen later on and it you can do that you will need to go back to your old job.