Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Institusjonskokk Til Fjell Sjukeheim 50 Fast     Customer Service Team Leader     Ekstrahjelp Matinteressert Medarbeider For Circle K Asker     Commissioning Manager Uk Closing Date 29th October     Akerselva Sykehjem Alderspsykiatri Oslo Kommune Sykehjemsetaten Jobs     Ringevikar Jondal Skule     Beautybasics Jobs     Heltidsstilling Som Assistent I Barnehage Med 8 Barn Oppstart Snarest     Trenger 1 Stilling 50    

Searching for "Bane Nor" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Bane Nor Jobs 2019


We need a sales rep to help our company grow!

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Oslo kommune, Jernbaneverket/Bane NOR, clubs and pubs, owners of private buildings (e.g. We are looking for a sales rep to help us grow in the Oslo area!

Company: Broken Glass AS
Hiring Organization: Broken Glass AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Dokumentkontroller - Digitalisering og teknologi

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Digitalisering og teknologi, Bane NOR SF. Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Elektroingeniør

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Avtalen omfatter systemutvikling, design og ombygging av i overkant av 400 tog og arbeidsmaskiner eid av Bane NOR, Norske tog, CargoNet, Flytoget, VY og ni…

Company: ALSTOM
Hiring Organization: ALSTOM
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe med dokumentasjon og konfigurasjon i Kjøreveis IKT?

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Digitalisering og teknologi, Bane NOR SF. Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Systemansvarlig radio - kjernenett og basestasjoner

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: KV-IKT, Digitalisering og teknologi, Bane NOR SF. Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsArealplanlegger

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Vi leverer rådgivning og planlegging på alle plannivå i oppdrag for ulike private utbyggere og entreprenører, kommuner, Bane Nor, Nye Veier og Statens vegvesen…

Company: Multiconsult
Hiring Organization: Multiconsult
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Landskapsarkitekt

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Vi leverer rådgivning og planlegging på alle plannivå i oppdrag for ulike private utbyggere og entreprenører, kommuner, Bane Nor, Nye Veier og Statens vegvesen…

Company: Multiconsult
Hiring Organization: Multiconsult
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektdirektør

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Bane NOR Eiendom har store eiendommer i samtlige byer med togstasjon.

Company: Bane NOR Eiendom
Hiring Organization: Bane NOR Eiendom
Salary: TBD
Location: Trøndelag
Street Address: TBD

Locality: Trøndelag
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Installation Design Engineer - Methods

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Avtalen omfatter systemutvikling, design og ombygging av i overkant av 400 tog og arbeidsmaskiner eid av Bane NOR, Norske tog, CargoNet, Flytoget, VY og ni…

Company: ALSTOM
Hiring Organization: ALSTOM
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe med dokumentasjon og konfigurasjon i Kjøreveis IKT?

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Digitalisering og teknologi, Bane NOR SF. Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Market and Customer Relationship Manager

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Bane NOR SF, ScanMed RFC. Bane NOR is a state-owned company responsible for the national railway infrastructure. See www.scanmedfreight.eu for more information.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Boligdirektør

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: OSU eies av Bane NOR Eiendom AS, Linstow AS og Entra ASA. Oslo S Utvikling AS (OSU) forvandler Bjørvika fra veikryss og havn til Oslos nye sentrum.

Company: Oslo S Utvikling AS - OSU
Hiring Organization: Oslo S Utvikling AS - OSU
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Regnskapscontroller

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Bane NOR Eiendom er en egen divisjon og et aksjeselskap i Bane NOR. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver Produktansvarlig

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Koordineringsansvar mot interne enheter i Bane NOR. Kunde og trafikkdivisjonen har ansvar for den operative trafikkstyringen, operasjonell ruteplan, avtaler med…

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Byggeleder føringsveier/strømforsyning ERTMS

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Bane NOR er en pådriver for denne utviklingen. Bane NOR har sin egen prosjektskole med relevante kursmoduler for deg som ønsker å utvikle deg i prosjektfaget.

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du ute etter en selvstendig og utfordrende stilling som Controller?

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NOR samarbeider med ekstern leverandør om bakgrunnssjekk og…

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Narvik
Street Address: TBD

Locality: Narvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Senior RAMS-rådgiver

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Multiconsult har i tillegg til en rekke oppdrag for Bane NOR og Sporveien. Du har solide kunnskaper om myndighetskrav, herunder regelverk tilknyttet Bane NOR…

Company: Multiconsult
Hiring Organization: Multiconsult
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Regnskapscontroller

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Bane NOR Eiendom er en egen divisjon og et aksjeselskap i Bane NOR. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver Produktansvarlig

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Kunde og trafikk, Bane NOR SF. Koordineringsansvar mot interne enheter i Bane NOR. Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale…

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontraktsrådgivere

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Digitalisering og teknologi, Bane NOR SF. Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Erfaring med å lede anskaffelsesprosesser.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljørådgiver ERTMS

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Digitalisering og teknologi, Bane NOR SF. Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og…

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjekteringsleder, ERTMS

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Digitalisering og teknologi, Bane NOR SF. Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Du koordinerer og forankrer løsninger med andre interessenter…

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjekteringsledere

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert…

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Systematisk ferdigstillelse koordinator

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Bane NOR har fem divisjoner; Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Årskort på Vy sine tog.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du bidra i noen av Norges viktigste infrastrukturprosjekter?

Date: 2019-10-16 (Latest)

Job Description: Digitalisering og teknologi, Bane NOR SF. Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Bane NorSuggested Job Search
Data as of 2019-10-16 (Latest) with id 45539.

If you are switching jobs: When you change your job, choosing the best organization and the environment in which you can work will most likely be only 1 / 2 of the job you have to perform for the switch of one's career. It is also very important to find a way to elegantly keep your prior job. It's advocated that you maintain genuine contacts with ex - colleagues and bosses.