Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Traktor Jobs     Events Jobs     Helsefagarbeider Til Hjemmetjeneste I Trondheim Sommeren 2021     Gastro Jobs     Instrument Technician     Entusiastisk Prosjektleder    

Searching for "Dekan" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Dekan Jobs 2020


Instituttleder ved Institutt for geofag

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Instituttleder rapporterer til instituttstyret og dekan. Dekan Morten Dæhlen, mobil 90944612/e-post [email protected] Kr 1134 600 avhengig av kompetanse.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Administrasjonskoordinator

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Bistå dekan i koordinering av ansettelsesprosesser. Bistå dekan i koordinering av kollegiemøter og fellesfaglig samarbeid ved avdelingen.

Company: Kunsthøgskolen i Oslo
Hiring Organization: Kunsthøgskolen i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dekan ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder. Stillingen innplasseres i stillingskode 1474 Dekan, lønnstrinn 85 - 92, lønnsspenn NOK 934800 - 1106600.

Company: NMBU
Hiring Organization: NMBU
Salary: TBD
Location: Ås
Street Address: TBD

Locality: Ås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Instituttleder for Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Dekan Pia Cecilie Bing-Jonsson, epost/tlf: Instituttleder inngår i fakultetets ledergruppe som samarbeider tett med og rapporterer til dekan.

Company: USN
Hiring Organization: USN
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Instituttleiar ved Institutt for geovitenskap - åremålsstilling

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få frå dekan Helge K. Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsDekan for fakultet for Biovitenskap

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Dekan kan være ansatt i to åremålsperioder. Stillingen innplasseres i stillingskode 1474 Dekan, lønnstrinn 85 - 92, lønnsspenn NOK 934800 - 1106600.

Company: NMBU
Hiring Organization: NMBU
Salary: TBD
Location: Ås
Street Address: TBD

Locality: Ås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis/førstelektor i sykepleiefag (2 stillinger)

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Det forventes da at den som ansettes kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekan. Vil du være med å utdanne framtidens sykepleiere?

Company: Nord University
Hiring Organization: Nord University
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Doktorgradsstipendiat i e-helse

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 %…

Company: Universitetet i Agder
Hiring Organization: Universitetet i Agder
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis/førstelektor i helse- og/eller sykepleievitenskap

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Dekan Anders Johan W Andersen, tlf. Førsteamanuensis/førstelektor i helse- og/eller sykepleievitenskap. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand/Grimstad.

Company: Universitetet i Agder
Hiring Organization: Universitetet i Agder
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid i ved avdeling Teaterhøgskolen

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: For informasjon om fagområdet og avdelingen vennligst ta kontakt med dekan Victoria Meirik, mobil 900 55 784, eller Ingeborg Røsberg +47 468 80 576, epost…

Company: Kunsthøgskolen i Oslo
Hiring Organization: Kunsthøgskolen i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en fast 100% stilling som førstekonsulent ved Seksjon for…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling Operahøgskolen

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: For informasjon om fagområdet og avdelingen vennligst ta kontakt med dekan Tore Dingstad +47 479 15 374, eller Anna Elisabet Einarsson +47 986 62 976, epost…

Company: Kunsthøgskolen i Oslo
Hiring Organization: Kunsthøgskolen i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i sykepleie (intensivsykepleie)

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Det forventes da at den som ansettes kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekan. Er du interessert i undervisning, forskning og utvikling, og…

Company: Nord University
Hiring Organization: Nord University
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Digital partner ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: HelPed er organisert som et senter under dekan og tilbyr instituttene ved fakultetet støtte, veiledning, og målrettet utdanningsfaglig kompetanseutvikling.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Doktorgradsstipendiat i sykepleie

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen, tlf. Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som…

Company: Universitetet i Agder
Hiring Organization: Universitetet i Agder
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid innen samtidskunst ved avdeling Kunstakademiet

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: For informasjon om fagområdet og avdelingen vennligst ta kontakt med dekan Sarah Elsie Lookofsky [email protected] Krav til søker og til søknaden.

Company: Kunsthøgskolen i Oslo
Hiring Organization: Kunsthøgskolen i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Professor/førsteamanuensis i sexologi

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Dekan Anders Johan W Andersen, tlf. Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 50 % stilling som professor/ førsteamanuensis tilknyttet utdanninger innen…

Company: Universitetet i Agder
Hiring Organization: Universitetet i Agder
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor og leder ved HelPed

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: HelPed er organisert som et senter under dekan og tilbyr instituttene ved fakultetet støtte, veiledning og målrettet utdanningsfaglig kompetanseutvikling.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis (2 stk.) i rettsvitenskap

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til dekan Lena L. Vil du bli del av Nord-Norges største juristarbeidsplass og et av de ledende…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for DekanSuggested Job Search
Data as of 2020-10-25 (Latest) with id 9870.

If you are switching jobs: Once you change your job, finding the right company and the surroundings in which you can work will most likely be only 1 / 2 of the job you need to perform for the switch of one's career. It's also very essential to find a way to elegantly keep your earlier job. It is suggested that you maintain authentic contacts with former bosses and colleagues.