Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Oferta Jobs     Sciences Jobs     Tilkallingsvikarer Innen Kafe Resepsjon     Ambulansearbeider Paramedic Paramedisiner Eller Sykepleier     Ambulansearbeider Paramedic Eller Sykepleier     Smartelektro Jobs    

Searching for "Erfaringskonsulent" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Erfaringskonsulent Jobs 2021


Medarbeider med brukererfaring/Erfaringskonsulent

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Enheten driver tilrettelagte botilbud, aktivitetssenter, oppfølgingstjeneste til hjemmeboende, mestringsteam og kriseoppfølging, samt Mottaks- og…

Company: MO-senteret Nesttun, Bergen kommune
Hiring Organization: MO-senteret Nesttun, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Erfaringskonsulent

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Lillestrøm kommune, Avdeling psykisk helse og avhengighet, søker etter en erfaringskonsulent i en fast 100% stilling.

Company: Psykisk helse og avhengighet, Lillestrøm kommune
Hiring Organization: Psykisk helse og avhengighet, Lillestrøm kommune
Salary: TBD
Location: Lillestrøm
Street Address: TBD

Locality: Lillestrøm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Erfaringskonsulent

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Stillingen som erfaringskonsulent er et engasjement i 50 prosent stilling i en periode på ett år. Stillingen som erfaringskonsulent innebærer forebyggende og…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/ Psykolog

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Avdeling for rusmedisin (AFR) har ca 570 medarbeidarar. HAB-heroinassistert behandlng blir det sjuande teamet, og vil bli etablert ila desember -21.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig 50% prosjektstilling som Erfaringskonsulent

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Kjernevirksomheten i virksomheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder.

Company: Forebygging og livsmestring
Hiring Organization: Forebygging og livsmestring
Salary: TBD
Location: Lyngdal
Street Address: TBD

Locality: Lyngdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøterapeut

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Tjenesteansvar med delegert faglig ansvar. Koordinator for Individuell plan der dette er aktuelt. Miljøterapeutisk arbeid, herunder praktisk bistand/opplæring…

Company: Arendal kommune
Hiring Organization: Arendal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig 50% prosjektstilling som Erfaringskonsulent

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Kjernevirksomheten i virksomheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder.

Company: Lyngdal kommune
Hiring Organization: Lyngdal kommune
Salary: TBD
Location: Lyngdal
Street Address: TBD

Locality: Lyngdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/vernepleiar i heroin assistert behandling

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: For å oppretthalde samansettinga av personalgruppa oppfordrast menn til å søkje. Avdeling for rusmedisin består av fleire seksjonar, herunder ein eigen seksjon…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider natt

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Ha oppsyn med kameraovervåking av fellesområder, tilkalle relevante etater ved behov. Minimum relevant fagbrev med gode faglige kunnskaper.

Company: Arendal kommune
Hiring Organization: Arendal kommune
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spennende stilling som sykepleier / vernepleier behandler i FACT Bydel st. Hanshaugen/Lovisenberg DPS

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Modellen kombinerer to metoder for oppfølging. Intensiv teambasert oppfølging i kriser og ustabile perioder, og regelmessig oppfølging fra behandler i teamet i…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Erfaringskonsulent

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: NAV Bamble følger opp unge mellom 18-30 år mot aktivitet, arbeid og utdanning. I tillegg gjerne erfaringer med andre samarbeidspartnere som oppfølgingstjenesten…

Company: NAV Bamble
Hiring Organization: NAV Bamble
Salary: TBD
Location: Stathelle
Street Address: TBD

Locality: Stathelle
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Spesialisert utgreiing og differensiert behandling. Rettleiing til psykisk helseteneste i kommunane. Vi legg til rette for gode spesialiseringsløp innan klinisk…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Tertnes
Street Address: TBD

Locality: Tertnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Erfaringsmedarbeider - Ambulerende ROP-team

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Sammen med medarbeiderne i teamet bidra til tjenesteutvikling for å bygge opp skreddersydde og individuelt tilpassede tjenester til den enkelte bruker der…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege/psykiater i FACT Ringerike

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Ringerike DPS har nærhet til by og land ved Hønefoss ca. en time fra Oslo. Hovedsakelig behandling og oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser,…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Røyse
Street Address: TBD

Locality: Røyse
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege ved FACT Tromsø

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Senter for psykisk helse og rusbehandling i Avdeling nord…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier

Date: 2021-09-15 (Latest)

Job Description: Vi har ledig fast stilling (80 %) i vårt vikarsenter. God muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø.

Company: Blå Kors Borgestadklinikken
Hiring Organization: Blå Kors Borgestadklinikken
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for ErfaringskonsulentSuggested Job Search
Data as of 2021-09-15 (Latest) with id 318.

If you are switching jobs: The incorrect steps when switching your job can throw a poor image you in the eyes of the ex - employer. Be tactful and don't resent anyone if you are changing a job. You never know what may occur later on and it may happen that you will need to return to your old work.