Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Fjellsport As Jobs     Avdeling For Bildediagnostikk Sykehuset Namsos Jobs     Fredriksborg Jobs     Dyrket No As Jobs     Bemanne Jobs     Ctc Ferrofil Jobs    

Searching for "Ergoterapeut Og Sykepleier" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Ergoterapeut Og Sykepleier Jobs 2020


Ergoterapeut

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Ergoterapeut inngår i ulike team med øvrige terapeutgrupper. Autorisert ergoterapeut, gjerne med erfaring fra arbeid i sykehus.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sykepleier

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Vi har tre arbeidslag som alle består av sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og helsefagarbeidere. Sykepleier og vernepleier møter hver 14.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rehabilitering- og korttidsavdelinger i Oslo

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Helsehusene har god tverrfaglig kompetanse med leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut, fysioterapeut og ernæringsfysiolog. JOBB NÅR DET PASSER DEG.

Company: Vacant
Hiring Organization: Vacant
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Norsk autorisasjon som sykepleier (HPR-nummer skal oppgis i søknaden/CV). Våre tverrfaglige team består av sykepleiere, hjelpepleier/helsefagarbeider,…

Company: Mestring og omsorg, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Hiring Organization: Mestring og omsorg, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier natt, 50 - 75 % er ledig ved korttidssykehjemmet i Fyllingsdalen

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Viktige samarbeidspartnere er leger, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Korttidssykehjemmet har et aktivt fagmiljø og sykepleierne arbeider…

Company: Fyllingsdalen sykehjem, Bergen kommune
Hiring Organization: Fyllingsdalen sykehjem, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Hos oss er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og helsefagarbeidere. Trondheim kommune har mentorordning for nytilsatte…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Tiller
Street Address: TBD

Locality: Tiller
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker idrettspedagog i svangerskapsvikariat

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Du vil inngå i et av våre tverrfaglige team, bestående av legespesialister, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, sosionom,…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Hasselvika
Street Address: TBD

Locality: Hasselvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier i spesialfunksjon

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Erfaring som sykepleier innenfor demensarbeid. Teamet består i tillegg av en ergoterapeut og en helsefagarbeider. Dette er en delt stilling.

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhet for hjemmetjenester, avd. sentrum og natt trenger sykepleiere

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Gode rekrutteringstiltak for nytilsatte sykepleiere. Hjemmetjenesten har et nært samarbeid med fysioterapeut og ergoterapeut gjennom arbeidsmetoden…

Company: Harstad kommune
Hiring Organization: Harstad kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikar på tilkalling - kandidatbase 2020

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Stjørdal kommune har løpende behov for vikarer til følgende virksomhetsområder: Virksomhetsleder Liv Heidi Valla, Tlf: Hjemmetjenesten og Psykisk helse og rus.

Company: Stjørdal kommune
Hiring Organization: Stjørdal kommune
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier/helsefagarbeider

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Klinikken legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid i rehabiliteringsteamet hvor psykolog, psykologspesialist, lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut,…

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Stavern
Street Address: TBD

Locality: Stavern
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier natt

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Vi har stort fokus på tverrfaglig samarbeid og har ansatt fysioterapeuter, ergoterapeut, nevrolog, somatisk tilsynslege, logoped, sykepleiere og…

Company: N. K. S. Helsehus Akershus As
Hiring Organization: N. K. S. Helsehus Akershus As
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer ønskes til enhet

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Du må være autorisert sykepleier og helsefagarbeider eller sykepleiestudent. Du kan også være fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør eller assistent.

Company: Grimstad
Hiring Organization: Grimstad
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier 100 % fast stilling

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Avdelingen har et Best hjemme team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Arbeidsoppgavene til hjemmetjenesten er allsidige, utfordrende og i…

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier på natt Færder kommune, ambulerende hjemmetjeneste

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Vi ønsker deg velkommen som sykepleier til ambulerende hjemmetjeneste i Færder kommune. Vi samarbeider tett med annet helsepersonell som leger, fysioterapeuter,…

Company: Færder kommune
Hiring Organization: Færder kommune
Salary: TBD
Location: Nøtterøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Nøtterøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent/Seniorkonsulent

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, paramedisinere, radiografer og sykepleiere og har studieprogrammer knyttet til grunn, videre- og…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier / spesialsykepleier – korttidsavdeling

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: I tillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere har vi god legedekning, fysio- og ergoterapeuter, prest, kultur- og frivillighetsleder og ikke minst eget kjøkken…

Company: Tasta Sykehjem
Hiring Organization: Tasta Sykehjem
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier 100% vikariat med mulighet for fast, avdeling Krokemoa

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Dyktige kollegaer inkludert «Best hjemme team» med ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Som sykepleier ved avdeling Krokemoa har du ansvar å utføre…

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagkonsulent

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Hukommelsesteamet består i dag av 1 sykepleiere og 1 ergoterapeuter med god kompetanse innenfor demens. Mottak, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka.

Company: Mottak, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka
Hiring Organization: Mottak, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege - Fast

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Avdelingen har 200 årsverk, herunder leger, psykologer, sykepleiere, hjelpepleiere, sosionomer, ergoterapeuter og miljøterapeuter.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: 100 % fast stilling som Ergoterapeut i hjemmetjenesten. Hovedsakelig besatt av sykepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere., i tillegg er hjemmetjenesten…

Company: Herøy kommune
Hiring Organization: Herøy kommune
Salary: TBD
Location: Nordland
Street Address: TBD

Locality: Nordland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier hjemmetjenesten 100% fast

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Vi søker sykepleier med videreutdanning i geriatri. Det gir oss spennende utfordringer på mange fagfelt og nyutdannede sykepleiere får bred erfaring med å jobbe…

Company: Re kommune
Hiring Organization: Re kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Ergoterapeut Og SykepleierSuggested Job Search
Data as of 2020-10-26 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Industry experts claim that whenever you inform your superiors that you will be leaving your job, the way back again is most likely gone. In this full case, an imaginary collection is transformed that totally changes the company's relationships and environment. When you leave the business you'll most likely be replaced by another person fairly quickly probably.