Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Kletor As Jobs     Langsiktig Jobs     Commissioning And Mechanical Completion     Overta Jobs     Resultatene Jobs     Post Doctoral Research Fellow In Mechatronics    

Searching for "Faglig Veileder" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Faglig Veileder Jobs 2020


Veileder i sykefraværsoppfølging

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Et faglig dyktig og engasjert arbeidsmiljø. Være pådriver i faglig utvikling og nødvendig omstilling Initiere og følge opp tiltaksbruk.

Company: Frogner Oppfølging 1, NAV
Hiring Organization: Frogner Oppfølging 1, NAV
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Veileder

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Stor faglig kompetanse og evne til å tilegne seg relevant kunnskap. NAV Arendal har ledig 1 x 100 % fast stilling som veileder i Inkluderingsavdelingen.

Company: Arendal
Hiring Organization: Arendal
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Assistere lærere i arbeidet med enkeltelever som har ulike utfordringer både faglig og sosialt. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative…

Company: Tøyen skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Hiring Organization: Tøyen skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Skoleassistent

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Assistere lærere i arbeidet med enkeltelever som har ulike utfordringer både faglig og sosialt. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative…

Company: Huseby skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Hiring Organization: Huseby skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent i Casa dei Bambini Montessoribarnehage

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Et trygt arbeidsmiljø der vi veileder og støtter hverandre. I Casa er det et faglig miljø med kollegaer som er engasjerte og opptatt av kvalitet i alle…

Company: Casa Dei Bambini
Hiring Organization: Casa Dei Bambini
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFagpedagog

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Ønske om faglig og personlig utvikling. Et kollegium som støtter og veileder. Faglig ledelse av barnegruppa, barnegruppene innenfor eget fagområde.

Company: Haugerud sentrum barnehage, Oslo kommune, Bydel Alna
Hiring Organization: Haugerud sentrum barnehage, Oslo kommune, Bydel Alna
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Veileder NAV Lillesand, 100 % stilling

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Et faglig og godt arbeidsmiljø. NAV Lillesand har behov for en dyktig veileder som vil være med på å løse vårt samfunnsoppdrag. Da kan du være den vi ser etter.

Company: Lillesand kommune
Hiring Organization: Lillesand kommune
Salary: TBD
Location: Lillesand
Street Address: TBD

Locality: Lillesand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


OPPFØLGER/VEILEDER

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling. Da en av våre dyktige oppfølgere/veiledere skal flytte,. Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

Company: Innovi as
Hiring Organization: Innovi as
Salary: TBD
Location: Marker kommune
Street Address: TBD

Locality: Marker kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer fagarbeider/verksbetjent

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Verksbetjenten skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konfliktløsning samt være en samtalepartner og veileder for de innsatte, og delta i…

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Lindesnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Lindesnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fengselsbetjenter og betjenter

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utvikling av avdelingen. De skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konflikthåndtering…

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Mosjøen
Street Address: TBD

Locality: Mosjøen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Faglig trygghet med kompetanse innenfor demensomsorg. Veileder- og/eller opplæringsansvar for kolleger, nyansatte og studenter.

Company: Asker kommune
Hiring Organization: Asker kommune
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Veileder Arbeid & Helse

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Vi søker veileder til NAV Harstad, 100% fast stilling som veileder. Muligheter for faglig og personlig utvikling. Kontoret har også ansvar for gjeldsrådgivning.

Company: NAV Harstad
Hiring Organization: NAV Harstad
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærlinger innen Stillasbyggerfaget

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Faglig oppfølging i samarbeid med opplæringskontoret og veiledere i bedriften. Gjennom lang historie har selskapet opprettet solid fotfeste i markedet, og…

Company: Bilfinger
Hiring Organization: Bilfinger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen barnevernfaglig arbeid

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen barnevernfaglig/sosialfaglig arbeid. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige…

Company: USN
Hiring Organization: USN
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i historie

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer fagarbeider/verksbetjent

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Verksbetjenten skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konfliktløsning samt være en samtalepartner og veileder for de innsatte, og delta i…

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Froland kommune
Street Address: TBD

Locality: Froland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk medarbeider/Barnehagevikar

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Vi lærer deg opp og veileder deg i arbeidet. Faglig utvikling - våre medarbeidere får tilbud om å delta på månedlig kurskvelder med relevante temaer innenfor…

Company: Alvens As
Hiring Organization: Alvens As
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Toppåsen skole søker etter barneveiledere for skoleåret 2020-2021

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Company: Toppåsen skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Hiring Organization: Toppåsen skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Verksbetjent med fagbrev

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Verksbetjent skal ha evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og konfliktløsning samt være en samtalepartner og veileder for de innsatte, og delta i målrettet…

Company: Kriminalomsorgen region øst
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region øst
Salary: TBD
Location: Kongsvinger
Street Address: TBD

Locality: Kongsvinger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis / førstelektor i engelsk

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen engelsk/engelsk fagdidaktikk. Faglig og vitenskapelig kompetanse på minimum førstestillingsnivå i engelsk…

Company: USN
Hiring Organization: USN
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Faglig engasjement for sykelig overvekt og kreft. Godt arbeidsmiljø med stor faglig bredde og fokus på spesialisert rehabilitering.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Stavern
Street Address: TBD

Locality: Stavern
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosialfaglig veileder

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Fagdager og fast gruppeveiledning med ekstern veileder. Planlegge og tilrettelegge for faglig utvikling i tiltaket, i samarbeid med relevante aktører.

Company: Frelsesarmeen Rodeløkka (Oslo slumstasjon)
Hiring Organization: Frelsesarmeen Rodeløkka (Oslo slumstasjon)
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagrådgiver

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Å være trygg i rollen som veileder. Gi faglige råd og veiledning til ansatte og pårørende i virksomheten. Bidra til å sikre faglig forsvarlig tjenesteproduksjon…

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe som engelsklærer med flotte elever på en utviklingsorientert skole?

Date: 2020-10-27 (New)

Job Description: Du gir elevene god faglig veiledning og læringsfremmende tilbakemeldinger. Timeplanlagt teamtid som legger til rette for faglig samarbeid.

Company: Lambertseter videregående skole
Hiring Organization: Lambertseter videregående skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Faglig VeilederSuggested Job Search
Data as of 2020-10-27 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Industry experts mention that when you inform your superiors that you are leaving your job, the path back again is most likely gone. In this full case, an imaginary line is changed that totally changes the business's relationships and atmosphere. Once you leave the business you will most probably replaced by someone else fairly quickly.