Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Medarbeidere Jobs     Quality Control And Goods Receive     Vex Gruppen As Jobs     Accountor Administrasjon Jobs     Energy Jobs     Receive Jobs     Quality Jobs     Risk Analyst In Energy Markets     Sesongen Jobs    

Searching for "Ferievikarer" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Ferievikarer Jobs 2019


Legevikar sommeren 2019 ved Medisinsk avdeling

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Antall ferievikarer og type kompetanse (LIS eller medisinerstudent m/lisens) avdelingen har behov for varierer fra sommer til sommer....

Company: Diakonhjemmet Sykehus
Hiring Organization: Diakonhjemmet Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Ferievikarer sommeren 2019

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Introduksjonskurs for ferievikarer og opplæringsvakter. Dalane DPS ligger i Egersund og betjener kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal i alt ca....

Company: Stavanger Universitetssjukehus
Hiring Organization: Stavanger Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikariat - sommeren 2019

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 26-33 ved:. Bo- og miljøtjenesten og avlastning for barn/unge....

Company: Overhalla Kommune
Hiring Organization: Overhalla Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer (sykepl / vernepl. / studenter) -

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Vi trenger ferievikarer til følgende seksjoner:. Klinikken har først og fremst behov for sykepleiere og vernepleiere men studenter er også velkommen til å søke....

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar - Helsesekretær, sekretær og studenter

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Vi har behov for ferievikarer i perioden 17.06.2019 - 18.08.2019. Sørlandet sykehus Flekkefjord er et lokalsykehus med akuttfunksjon for kommunene Flekkefjord,...

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Flekkefjord
Street Address: TBD

Locality: Flekkefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFerievikar - Kokk, kjøkkenassistent, renholder, portør, assistent

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Vi har behov for ferievikarer i perioden 17.06.2019 - 18.08.2019. Under kontaktinfo ser du oversikt over kontaktpersoner og hvilke avdelinger som trenger...

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar - Portør, kokk, kjøkkenassistent, renholder, assistent

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Vi har behov for ferievikarer i perioden 17.06.2019 - 18.08.2019. Under kontaktinfo ser du oversikt over kontaktpersoner og hvilke avdelinger som trenger...

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2019 - Divisjon Psykisk helsevern

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Bli vår kollega i sommer! Divisjon Psykisk helsevern søker studenter innen sykepleie, vernepleie, profesjonsstudie innen medisin- og psykologi, politi og...

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer i Bergen 2019 (heltid/deltid)

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Vi har behov for ferievikarer ved følgende tjenester:. Vår lokasjon i Bergen består av mange ulike avdelinger og tjenester, og vi søker ferievikarer til ulike...

Company: Securitas
Hiring Organization: Securitas
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar Kjøkken, renhold, portør

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Vi har behov for ferievikarer i perioden 17.06.2019 - 18.08.2019. Under kontaktinfo finnes kontaktpersoner og hvilke avdelinger som trenger ferievikar....

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Flekkefjord
Street Address: TBD

Locality: Flekkefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Vi har behov for ferievikarer i perioden 17.06.2019 - 18.08.2019. Under kontaktinfo ser du en oversikt over hvem som er kontaktperson og hvilke avdelinger som...

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Ser du oversikt over kontaktpersoner og hvilke avdelinger som trenger ferievikar. Vi har behov for ferievikarer i perioden 17.06.2019 - 18.08.2019 i Arendal....

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brukerstyrt personlig assistent - Helse og omsorg

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Det er ønskelig at søker kan være ferievikar i ordningen. Det er ledig ca 10 % midlertidig stilling som brukerstyrt personlig assistent til en kvinne i slutten...

Company: Larvik kommune
Hiring Organization: Larvik kommune
Salary: TBD
Location: Larvik
Street Address: TBD

Locality: Larvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar hjelpepleier, barnepleier, sykepleiestudenter, med.studenter, pleieassistenter

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Vi har behov for ferievikarer i somatikken i perioden 17.06.2019 - 18.08.2019. Under kontaktinfo ser du en oversikt over kontaktpersoner og hvilke avdelinger...

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Til våre seksjoner lager, transport og portør søker vi etter ferievikarer. Vi ønsker gjerne deg som har fagbrev og/eller har erfaring fra området, men...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Telemark
Street Address: TBD

Locality: Telemark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, psykologistudenter og andre studenter innen helse og sosialfag

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Vi har behov for ferievikarer i perioden 17.06.2019- 18.08.2019. Aktuelle søkere blir kontaktet....

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar - Spes.sykepleier, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, medisinstudent eller andre studenter innen helse og sosialfag.

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering søker etter ferievikar i ferieperioden 17.06.2019 - 18.08.2019. Aktuelle søkere blir kontaktet....

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar - spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand har behov for ferievikarer til ferieperioden 17.06.2019 - 18.08.2019 til følgende poster:. 6.1 og 6.2 Akuttenhet....

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, assistenter, studenter innen helse og sosialfag, helsesekretær

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Vi har behov for ferievikarer i perioden 17.06.2019 - 18.08.2019. Ser du en oversikt over kontaktpersoner og hvilke avdelinger som trenger ferievikar....

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2019

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Ferievikarer må være fylt 18 år før de kan begynne å arbeide hos oss. 90 ferievikarer for å gjennomføre ferieavviklingen for våre prosessoperatører som jobber i...

Company: Boliden
Hiring Organization: Boliden
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2019 - Bioingeniør/bioingeniørstudenter eller tilsvarende

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Avdelingen for medisinsk mikrobiolog søker ferievikarer ved alle seksjoner. Avdelingen for medisinsk mikrobiologi søker ferievikarer ved alle følgende seksjoner...

Company: Stavanger Universitetssjukehus
Hiring Organization: Stavanger Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer 2019

Date: 2019-01-15 (Latest)

Job Description: Eller helsesekretærer som ferievikarer fra ca 17. Avdeling for medisinsk biokjemi tilhører organisatorisk klinikk for medisinsk service og ABK....

Company: Stavanger Universitetssjukehus
Hiring Organization: Stavanger Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for FerievikarerSuggested Job Search
Data as of 2019-01-15 (Latest) with id 1288.

If you are switching jobs: Industry experts point out that when you inform your superiors that you are leaving your job, the way back again is most probably gone. In this case, an imaginary line is changed that completely changes the business's relationships and environment. When you leave the company you will almost certainly replaced by another person fairly quickly.