Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Technical Manager Chemicals     Trainee Kandidater Helgeland     Seljord Kommune Jobs     Chief Marketing Office     Litex As Jobs     Aktiv Montering As Jobs     Pvs Haugesund Jobs     Videreutdanning I Spesialsykepleie     Postdoctoral Jobs    

Searching for "Ferievikarer Innen Helse Og Omsorg 2020" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Ferievikarer Innen Helse Og Omsorg 2020 Jobs 2020


Ferievikariat ved helse og omsorg sommeren 2020

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Ferievikariat ved helse og omsorg sommeren 2020. Send oss elektronisk søknad innen 10.02.2020. Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 26-33…

Company: Overhalla Kommune
Hiring Organization: Overhalla Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Ferievikarer Helse og omsorg 2020

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Avdelingsleder sentralkjøkken, serviceteam og helse. Det er ønskelig med erfaring innen fagfeltet du søker stilling i. Hvilken type stilling du søker på.

Company: Lødingen kommune
Hiring Organization: Lødingen kommune
Salary: TBD
Location: Lødingen
Street Address: TBD

Locality: Lødingen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer sommeren 2020 - Helse og omsorg

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Ferievikarer sommeren 2020 - Helse og omsorg. Helse- og sosialetaten, Lurøy kommune. Vi søker etter dyktige medarbeidere med gode samarbeidsevner, som er…

Company: Lurøy kommune
Hiring Organization: Lurøy kommune
Salary: TBD
Location: Lurøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Lurøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2020 - Selbu kommune, Sektor Helse og sosial - 2.gangs utlysning

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Sektor Helse og sosial søker ferievikarer i tidsrommet 22.06. Det kreves at det fremlegges godkjent politiattest før tiltredelse for alle som skal yte tjenester…

Company: Selbu kommune, Sektor Helse og sosial
Hiring Organization: Selbu kommune, Sektor Helse og sosial
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer i helse og omsorg - søknadsfrist 1. mars

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: For helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift. Alle som får tilbud om stilling må fremlegge gyldig politiattest innen…

Company: Trysil kommune
Hiring Organization: Trysil kommune
Salary: TBD
Location: Trysil kommune
Street Address: TBD

Locality: Trysil kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFerievikarer Helse-, rehabiliterings og omsorgssektoren

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Helse, rehabilitering og omsorg søker helsefagarbeidere og sykepleiere til engasjement sommeren 2020. Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemål…

Company: Nordkapp kommune
Hiring Organization: Nordkapp kommune
Salary: TBD
Location: Honningsvåg
Street Address: TBD

Locality: Honningsvåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer institusjonstjenesten - Helse og omsorg, Hamar kommune

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Helse og omsorgsavdelingen i Hamar kommune søker etter ferievikarer til våre sykehjem sommeren 2020. Vi søker etter studenter innen sykepleie, vernepleie eller…

Company: Hamar kommune
Hiring Organization: Hamar kommune
Salary: TBD
Location: Ridabu
Street Address: TBD

Locality: Ridabu
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker sommervikarer til helse og omsorgsektoren - 2020

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Vi søker sommervikarer til helse og omsorgsektoren - 2020. Vi søker sommervikarer til helse og omsorgsektoren - 2020. Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere.

Company: Sektor for helse og omsorg, Nordreisa kommune
Hiring Organization: Sektor for helse og omsorg, Nordreisa kommune
Salary: TBD
Location: Nordreisa kommune
Street Address: TBD

Locality: Nordreisa kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Haugesund kommune trenger ferievikarer sommeren 2020

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Vikarer innen helse og omsorg må levere tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. Kvalifikasjoner Helsefaglig bakgrunn er en fordel for…

Company: Haugesund kommune
Hiring Organization: Haugesund kommune
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2020 Venneslaheimen omsorgssenter

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Det er behov for ferievikarer innen sykepleie og pleie og omsorg. Et ferievikariat vil gi deg verdifull kompetanse og nyttig erfaring innenfor helse og omsorg.

Company: Vennesla kommune
Hiring Organization: Vennesla kommune
Salary: TBD
Location: Vennesla
Street Address: TBD

Locality: Vennesla
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer helse og omsorg

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Pleieoppgaver innenfor helse og omsorg. Ferievikarer innen hjemmesykepleien, hjemmehjelp, sykehjem (pleie, kjøkken, renhold) og tjenesten for.

Company: Rennebu kommune
Hiring Organization: Rennebu kommune
Salary: TBD
Location: Rennebu
Street Address: TBD

Locality: Rennebu
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommerjobb 2020 Sykepleiere og vernepleiere

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Sommerjobb 2020 Sykepleiere og vernepleiere. Ønskelig med erfaring innen psykisk helsearbeid. Du har eller vil få norsk autorisasjon som sykepleier eller…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer sommer 2020

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Studenter med påbegynt utdanning innen helse- og sosialfag. Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2020

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Vestly avlastning søker ferievikar sommeren 2020. Studenter og elever innen helse og omsorg, samt andre med relevant erfaring eller interesse for fagområdet vil…

Company: Elverum kommune
Hiring Organization: Elverum kommune
Salary: TBD
Location: Elverum
Street Address: TBD

Locality: Elverum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker sommervikarer til helse og omsorgsektoren - 2020

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Søkere til stillingene i helse- og omsorg må være fylt 18 år. Nordreisa kommune har behov for ferievikarer i tidsrommet ca 20. S onjatun bo- og kultursenter :

Company: Sektor for helse og omsorg, Nordreisa kommune
Hiring Organization: Sektor for helse og omsorg, Nordreisa kommune
Salary: TBD
Location: Storslett
Street Address: TBD

Locality: Storslett
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikar Helse og omsorg - HELSE OG OMSORG, Åmli kommune

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Helse og omsorg søker etter ferievikarer sommeren 2020. Vi har behov for ferievikarer i perioden uke 27 - 32. Institusjon (somatisk- og skjerma avdeling).

Company: Åmli kommune
Hiring Organization: Åmli kommune
Salary: TBD
Location: Åmli
Street Address: TBD

Locality: Åmli
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikariater 2020 - Helse og velferd

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Ved Helse og Velferd er følgende stillinger ledig: Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig. Det er en fordel med førerkort klasse B for arbeid i…

Company: Engerdal kommune - Helse og velferd
Hiring Organization: Engerdal kommune - Helse og velferd
Salary: TBD
Location: Engerdal
Street Address: TBD

Locality: Engerdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer helse og omsorg

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Øksnes kommune søker etter ferievikarer innen helse og omsorg fra 20.06 - 16.08.2020. For sommeren 2020 trenger vi ferievikarer i tidsrommet juni til august.

Company: Helse og omsorg, Øksnes kommune
Hiring Organization: Helse og omsorg, Øksnes kommune
Salary: TBD
Location: Øksnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Øksnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2020 - Omsorgsdistrikt nord

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Company: Vefsn kommune
Hiring Organization: Vefsn kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020, Vefsn sykehjem og Fredlundskogen

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Company: Vefsn kommune
Hiring Organization: Vefsn kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer sommeren 2020

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Relevant utdannelse innen helse- og omsorg eller student innen helse- sosial og omsorgssektoren. Helse Og Sosial Omsorg as (HOSO) ble etablert i 2005.

Company: Helse og Sosial Omsorg as
Hiring Organization: Helse og Sosial Omsorg as
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer: sykepleier/vernepleier/miljøterapeuter/studenter

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Eigersund kommune trenger ferievikarer som sykepleier eller vernepleier sommeren 2020. Personer som i løpet av de siste årene har oppholdt seg i minst tre…

Company: Eigersund Kommune
Hiring Organization: Eigersund Kommune
Salary: TBD
Location: Egersund
Street Address: TBD

Locality: Egersund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer: Fag- eller pleiemedarbeider

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Eigersund kommune trenger ferievikarer som fagarbeider eller pleiemedarbeider sommeren 2020. Personer som i løpet av de siste årene har oppholdt seg i minst tre…

Company: Eigersund Kommune
Hiring Organization: Eigersund Kommune
Salary: TBD
Location: Egersund
Street Address: TBD

Locality: Egersund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikar Helse og omsorg

Date: 2020-02-18 (New)

Job Description: Helse og omsorg søker etter ferievikarer sommeren 2020. Laila Nylund, Leder Helse og omsorg, 37185282, [email protected] Kommunikasjon med byene rundt oss.

Company: HELSE OG OMSORG, Åmli kommune
Hiring Organization: HELSE OG OMSORG, Åmli kommune
Salary: TBD
Location: Åmli kommune
Street Address: TBD

Locality: Åmli kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Ferievikarer Innen Helse Og Omsorg 2020Suggested Job Search
Data as of 2020-02-18 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be a justification for labelling the workplace you have worked in as bad. You should show your boss why you are leaving the business and you should point out the things that bothered you, take action in a polite and professional method however. Keep a way of measuring professionalism which has led you to this point in your career. This can help one to make strong references in the future. In conversations with brand-new potential employers, it's important to be professional. You should also tell your better you are grateful for the opportunity that you have had in working for his or even hers organization. You never know whenever your present boss will prove to be a great reference. Be aware that no one likes to be criticized. Not from subordinates or co-workers. If they deserve it still. Anyone with whom you have ever worked with can be a possibly positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.