Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Cloud Engineer Devops     Quant Jobs     Product Buyer     Tech Data Norge As Jobs     Vernepleier Barne Og Ungdomsarbeider     Ledige Vikariater Undervisningsstillinger Ved Vestmyra Skole     Pleieassistentar Jobs     Familieterapeut Psykologspesialist     Varanger Kraft As Jobs    

Searching for "Ferievikariat" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Ferievikariat Jobs 2020


Ferievikariat Assistent

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Senter for Drift og eiendom. Ferieplanleggingen er i gang, og vi har behov for ferievikarer ved ulike seksjoner innen Senter for Drift og eiendom i Bodø.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsefagarbeidar (ferievikar)

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Ferievikariat for helsefagarbeidarar i perioden medio juni til medio august ved Skarbøvik sykehjem og Klipra bokollektiv. Ole Thoresens gate 16, 6006 Ålesund.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar Jordmor og Barnepleiere

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Oppgi i søknaden om du søker ferievikariat ved fødeavdelingen eller ved poliklinikken. Vi søker etter ferievikarer som jordmødre og barnepleiere ved avdelingene…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere til sommeren 2020

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Vi søker sykepleiere til ferievikariat i perioden 22. Ferievikariat er hos oss som regel inngangsporten til fast stilling. August ved våre 3 sengeenheter:

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: SykepleierKlinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer. Avdelingen består av ØNH, kjeve og øye og holder til i Nevrosenteret. En sengepost med 16 senger.

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier sommeren 2020

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Sykepleier 75% - 100% ferievikariat for sommeren 2020 i Lofoten! MED ENHET B2 LOFOTEN, Nordlandssykehuset. Medisinsk klinikk består av sengepost, dagbehandling…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Lofoten
Street Address: TBD

Locality: Lofoten
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere/helsefagarbeidere - ferievikarer

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Vi har ledige ferievikariat i perioden 01.06.2020 - 30.08.2020 med mulighet for lengre vikariat. Sykepleiere og helsefagarbeidere - ferievikarer ved Geriatrisk…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikar - assistent pleie - sykepleierstudenter og legestudenter

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Sykehus, somatikk, intensiv, ferievikariat, sommerjobb. Bli kjent med Sykehuset Østfold. Er du sykepleierstudent eller legestudent og har lyst på en sommerjobb…

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer i Avdeling for sykepleie 2020

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Ferievikarer i Avdeling for sykepleie 2020. Nevroklinikken består av Nevrokirurgisk avdeling, Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi og Avdeling for…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar 2020 helse og omsorg

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Søkjarar som har vore i ferievikariat tidlegare, og som kan arbeide minimum 6 veker samanhengande vil verte prioriterte. Minste alder er fylte 18 år.

Company: Høyanger kommune
Hiring Organization: Høyanger kommune
Salary: TBD
Location: Høyanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Høyanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere - ferievikarer

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Kan være mulighet for videre jobb etter endt ferievikariat. Infeksjonsmedisinsk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Erfaring fra sykehus er ønskelig.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2020

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: I et ferievikariat hos oss kan du få god erfaring, og legge grunnlag for eventuelt framtidig yrkesvalg innen eldreomsorg. Bistå beboere i dagliglivets gjøremål.

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nordlandssykehuset Lofoten søker ferievikarer innen sykepleie

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset Lofoten søker ferievikarer innen sykepleie. Spesialsykepleier / Sykepleier med erfaring fra Overvåkning/mottak/dagkirurgi.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Lofoten
Street Address: TBD

Locality: Lofoten
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nordlandssykehuset Vesterålen søker ferievikarer innen sykepleie

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset Vesterålen søker ferievikarer innen sykepleie. Medisinstudenter u/lisens (for pleierelaterte oppgaver). Leve og bo i Vesterålen.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Stokmarknes
Street Address: TBD

Locality: Stokmarknes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nordlandssykehuset Bodø søker ferievikarer innen sykepleie

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset Bodø søker ferievikarer innen sykepleie. Nordlandssykehuset Bodø søker ferievikarer innen sykepleie med mulighet for fast tilsetting.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2020 - Sykepleier - Vernepleier

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Tilbud om ferievikariat tildeles aktuelle søkere fortløpende, etter at søknad er mottatt av Hadsel kommune. Vi søker sykepleiere og vernepleiere i perioden 15…

Company: Hadsel kommune
Hiring Organization: Hadsel kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


engasjement/ vikariat i DSS

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasiliteringstjenester for departementene.

Company: DSS
Hiring Organization: DSS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer sommeren 2020

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Avdelingen består av ØNH, kjeve og øye og holder til i Nevrosenteret. Avdelingen behandler pasienter i hovedsak fra Trøndelagsfylkene og Møre- og Romsdal.

Company: SykepleierKlinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.
Hiring Organization: SykepleierKlinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer.
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


20 - 100% assistenter - ferievikariat 2020 ved Malangstun sykehjem

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Aktuelt tidsrom for ferievikariat, og hvilken avdeling det søkes stilling på, må oppgis i søknaden. Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst !

Company: Balsfjord kommune
Hiring Organization: Balsfjord kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100 % sykepleier i ferievikariat 2019 ved Malangstun sykehjem/omsorgsregion Malangen

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Aktuelt tidsrom for ferievikariat må oppgis i søknaden. Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst ! Kommunen strekker seg over et område på 1493 km, hvor…

Company: Balsfjord kommune
Hiring Organization: Balsfjord kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikariat - helsetjenesten Sørreisa kommune

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Lyst til å jobbe i en spennende og spenstig kommune? Et rikt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et rikt kulturliv gjør Sørreisa til…

Company: Sørreisa kommune
Hiring Organization: Sørreisa kommune
Salary: TBD
Location: Sørreisa kommune
Street Address: TBD

Locality: Sørreisa kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøassistenter - ferievikariat 2020 ved Balsfjord bo- og servicesenter

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Tidsrom for ferievikariat må oppgis i søknaden. Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst ! Kommunen strekker seg over et område på 1493 km, hvor…

Company: Balsfjord kommune
Hiring Organization: Balsfjord kommune
Salary: TBD
Location: Storsteinnes
Street Address: TBD

Locality: Storsteinnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2020 helse

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Det enkelte ferievikariat varer 3-4 uker. Dyrøy kommune har ledig stillinger som ferievikarer i pleie- og omsorgstjenesten (omfatter sykehjem, hjemmetjenesten,…

Company: Dyrøy kommune
Hiring Organization: Dyrøy kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for FerievikariatSuggested Job Search
Data as of 2020-03-31 (Latest) with id 3795.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best corporation and the environment in which it is possible to work will most likely be only 1 / 2 of the job you have to perform for the change of one's career. It is also very important to find a way to elegantly keep your prior job. It is suggested that you maintain authentic contacts with former bosses and co-workers.