Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Vikarer Hjelpepleier Helsefagarbeider I To 50 Stillinger     Vekt Jobs     Ferskvaremedarbeidere Jobs     Ericsson Jobs     Upskill Digital Jobs     Top Temp As Avd Stavanger Jobs     Avdelingssykepleier Fagoverbygg     Scandinavia Jobs     Aluminium Jobs    

Searching for "Haukeland Universitetssjukehus" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Haukeland Universitetssjukehus Jobs 2019


Hospitaldrift Vaskeri søkjer ny arbeidsleiar

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Vårt produksjonsanlegg er i eige bygg på hovudområdet til Haukeland universitetssjukehus. Hospitaldrift er ei av avdelingane i Drift/teknisk divisjon i Helse...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sommarvikar - Assistent

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Drift/teknisk divisjon består av hovudparten av sjukehuset sine ikkje-medisinske avdelingar. Vi har eit breitt samansett fagmiljø som støttar opp under...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Scop vakt/ Assistent

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Hjarteavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus er ei spesialavdeling der all utgreiing og behandling av hjartesjukdomar er samla....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarjobb 2019 for vernepleiar og sjukepleiar

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Haukeland universitetssjukehus er eit av landets største og mest avanserte sjukehus. Vi jobbar for å fremje helse og livskvalitet....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsesekretær/ medisinsk sekretær

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Vi har ledig 100% fast stilling som Helsesekretær/ medisinsk sekretær. Vi søkjer etter sekretærar som har kompetanse innan ulike arbeidsoppgåver som arbeid...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlegevikar

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Vi har ledig 20-50% stilling som overlegevikar ved Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus, tilknytta seksjon for nefrologi og revmatologi i...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Faste helgestillingar

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: PAM 1 er ein av to postar i avdeling psykiatrisk akuttmottak ved Haukeland universitetssjukehus. Dette er ei lukka post med 10 senger....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast helgestilling

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Psykiatrisk klinikk består av tre avdelingar: psykiatrisk akuttmottak (PAM), Avdeling for psykose og Avdeling for stemningslidingar. Psykiatrisk akuttmottak...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagutviklingssjukepleiar

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Hjarteavdelinga er ei spesialavdeling der all utgreiing og behandling av hjartesjukdomar er samla. Avdelinga driv med høgt spesialisert utgreiing og...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nevropsykolog (1-års vikariat)

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering har ledig 1-års vikariat for nevropsykolog frå 01.08.2019 (evt tidligare). Avdelinga har 2 sengepostar, og to...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kvalitetsleiar stråleterapi

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Seksjon for stråleterapi skal saman med avdelinga ved Stavanger universitetssjukehus, gi eit strålebehandlingstilbod til pasientane i Helse Vest....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlegar

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Vi søkjer etter overlegar til faste stillingar. Mottaksklinkken har 6 einingar, Utgreiingsmottak 1 og 2, Akuttmottak, Korttidspost, Diagnostisk senter og...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagog BUP Sentrum

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Klinikk psykisk helsevern for barn og unge har fleire poliklinikkar og sengepostar. Klinikken tilbyr barn og unge opp til 18 år utgreiing og behandling av...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ingeniør

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Vi søkjer ingeniør til Seksjon for behandlingshjelpemiddel. Seksjonen høyrer inn under Medisinsk-teknisk avdeling, og har ansvar for distribusjon av medisinsk...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgivar – Forskingsstøtte kliniske studiar

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Haukeland universitetssjukehus er aktiv partnar i forskingsstøttenettverket «NorCRIN» (Norwegian Clinical Research Infrastructures Network)....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nevropsykolog

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Har du lyst på nye utfordringar? Er du interessert i habilitering? Habiliteringsavdelinga for vaksne (HAVO) har ledig 100% fast stilling for nevropsykolog....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operasjonssjukepleiar

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Augeavdelingas operasjonseining har ledig 100% fast stilling som Operasjonssjukepleiar. Auge-operasjonseining har eit spennande arbeidsfelt med avansert...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overingeniør/molekylærbiolog

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: MGM er ein av sju einingar i Laboratorieklinikken, Haukeland universitetssjukehus. Etasje (laboratorium, kontor) i Laboratoriebygget på Haukeland....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk er Vestlandet si kreftavdeling og har ansvar for dei fleste former for avansert ikkje-kirurgisk...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikariat som jordmor

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Fødeseksjonen ved Kvinneklinikken har om lag 5000 fødslar årleg. Vi har fire eininger med fødsel og barsel: Føde 1, Føde 2, Storken og Barsel. Føde 1 og Føde...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykiater

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Kronstad Distriktpsykiatriske Senter (DPS) har ansvar for 3 bydelar i Bergen, Bergenhus, Årstad og Ytrebygda. Kronstad DPS er lokalisert i eit flott og...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


MSc Kjemi

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Stillinga er knytt til Senter for Nukleærmedisin/ PET som er ein integrert del av Radiologisk avdeling. Senteret utfører all nukleærmedisinsk diagnostikk i...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsjukepleiar

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Intensivmedisinsk seksjon i Kirurgisk serviceklinikk behandlar alle kategoriar intensivpasientar, frå nyfødde til vaksne. Hovudoppgåva for seksjonen er å gje...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagsjukepleiar/Operasjonssjukepleiar.

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Kirurgisk serviceklinikk (KSK) er ein av dei største klinikkane ved Haukeland universitetssjukehus og har medansvar for varierte og høgspesialiserte tenester...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Haukeland UniversitetssjukehusSuggested Job Search
Data as of 2019-03-21 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best organization and the surroundings in which you can work will most likely be only half of the job you need to perform for the change of one's career. It's also very essential to discover a solution to elegantly depart your earlier job. It's advocated that you keep up genuine contacts with past colleagues and bosses.