Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Helsestasjon Jobs     Cenika As Jobs     Wecharge Tech Jobs     100 Sykepleierstilling     Scm Og Logistikk     Frogners Jobs     Vaskehjelp As Jobs     Manager Business Development     Kundemottak Jobs    

Searching for "Hr Enheten" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Hr Enheten Jobs 2019


Vil du bli vår nye HR-rådgiver?

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Generelle IT-ferdigheter, erfaring fra SAP HR er en fordel. Avdelingens medarbeidere jobber ofte på tvers av fagområdene for i fellesskap å løse enhetens…

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vil du bli vår nye HR-rådgiver?

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Generelle IT-ferdigheter, erfaring fra SAP HR er en fordel. Avdelingens medarbeidere jobber ofte på tvers av fagområdene for i fellesskap å løse enhetens…

Company: OSLO BYFOGDEMBETE
Hiring Organization: OSLO BYFOGDEMBETE
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


HR Businesspartner/HR-rådgiver

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Vi søker en HR Businesspartner/HR-rådgiver som skal gi operativ støtte til enhetens ledere og medarbeidere innen hele det HR-faglige området.

Company: WSP Norge AS
Hiring Organization: WSP Norge AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


People Planning Specialist

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Sikre overholdelse av IKEA Employment Standards, juridiske og fagforeningskrav knyttet til People Planning i enheten. ER DU FLINK MED FOLK?

Company: Ikea
Hiring Organization: Ikea
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Eksamenskoordinator

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Ivareta opptaksrelatert arbeid ved enheten. Universitetet i Stavanger søker etter eksamenskoordinator til fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for…

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHR-sjef

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Bidra til organisasjonens kollektiv og enhetens mål. Enheten er en tverrfaglig stabsfunksjon i rådmannens stab. Erfaring fra medvirkning- og endringsprosesser.

Company: Trollfjord Consulting
Hiring Organization: Trollfjord Consulting
Salary: TBD
Location: Fauske
Street Address: TBD

Locality: Fauske
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver/ seniorrådgiver - jurist

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Stillingen er tillagt varierte oppgaver både innen HR og straffegjennomføring. Den som ansettes vil inngå i et fagmiljø med jurister i enheten og regionen for…

Company: Kriminalomsorgen region nord
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region nord
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunikasjonsrådgiver 50% stilling

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). Logg inn og søk stillingen.

Company: Høgskolen i Oslo og Akershus
Hiring Organization: Høgskolen i Oslo og Akershus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Senterleder Oslo

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Vi søker derfor etter en dyktig person til å lede den største enheten i NAF Senter kjeden, nemlig NAF Senter Oslo. Se mer om NAF på www.naf.no.

Company: NAF
Hiring Organization: NAF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Systemutviklere frontend og backend (rådgivere/spesialrådgivere)

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Et grunnprinsipp for oss er å se helheten fremfor enheten, og ikke tenke at «det er noen andre sitt problem». Her ser du oppdraget vårt i animert form:

Company: Origo - digitaliseringsenhet, Oslo kommune, Byrådsavdeling for Finans
Hiring Organization: Origo - digitaliseringsenhet, Oslo kommune, Byrådsavdeling for Finans
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du være med å bygge opp vår ambisiøse satsning på skydrift?

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Personalansvar for ansatte tilknyttet enheten. Direktør HR, Økonomi og fellestjenester. For spørsmål om stillingen ta kontakt med Direktør HR, økonomi og…

Company: Acos
Hiring Organization: Acos
Salary: TBD
Location: Straume
Street Address: TBD

Locality: Straume
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver/ seniorrådgiver - jurist

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Stillingen er tillagt varierte oppgaver både innen HR og straffegjennomføring. Den som ansettes vil inngå i et fagmiljø med jurister i enheten og regionen for…

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Automatikk Rådgiver/ITB

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Teknikk enheten i WSP har hatt en solid vekst den seneste tiden, og opplever en stadig økende etterspørsel etter våre tjenester.

Company: WSP Norge AS
Hiring Organization: WSP Norge AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver/ seniorrådgiver - jurist

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Stillingen er tillagt varierte oppgaver både innen HR og straffegjennomføring. Den som ansettes vil inngå i et fagmiljø med jurister i enheten og regionen for…

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Arbeidslivssjef

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Analyser og rapporteringer innen HR og bemanningsområdet. Erfaring fra arbeid med arbeidslivsspørsmål og HR på et strategisk nivå.

Company: Helse Sør-Øst RHF
Hiring Organization: Helse Sør-Øst RHF
Salary: TBD
Location: Hamar
Street Address: TBD

Locality: Hamar
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker rådgivende ingeniør innen ITB og automatikk

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Teknikk enheten i WSP har hatt en solid vekst den seneste tiden, og opplever en stadig økende etterspørsel etter våre tjenester.

Company: WSP NORGE AS
Hiring Organization: WSP NORGE AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Personalrådgiver i Personal og organisasjonsutvikling

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Enheten leverer i tillegg fellestjenester innenfor lønn og personalforvaltning. Lederutvikling, organisasjonsutvikling, lønns- og personalpolitikk og…

Company: Ullensaker kommune
Hiring Organization: Ullensaker kommune
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Være en del av ledergruppa ved enheten. Lede og bistå i organisatoriske prosesser på enheten. Følge opp og rapportere HR mål og nøkkeltall.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Eksamenskoordinator

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Ivareta opptaksrelatert arbeid ved enheten. Universitetet i Stavanger søker etter eksamenskoordinator til fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for…

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Direktør strategi og virksomhetsstyring

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Personal, økonomi og resultatansvar for enheten. Sammen med HR ha et eget ansvar for å foreslå organisatoriske endringer i Kartverket.

Company: Kartverket
Hiring Organization: Kartverket
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Direktør strategi og virksomhetsstyring

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Personal, økonomi og resultatansvar for enheten. Sammen med HR ha et eget ansvar for å foreslå organisatoriske endringer i Kartverket.

Company: Kartverket
Hiring Organization: Kartverket
Salary: TBD
Location: Ringerike kommune
Street Address: TBD

Locality: Ringerike kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vice President IT & Digitalization

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: VP IT & Digitalization vil samarbeide tett med HR og SCM. Beerenberg Services AS er et industriselskap som leverer avanserte vedlikeholdstjenester og -løsninger…

Company: Beerenberg Services AS
Hiring Organization: Beerenberg Services AS
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver/ seniorrådgiver - jurist

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Stillingen er tillagt varierte oppgaver både innen HR og straffegjennomføring. Den som ansettes vil inngå i et fagmiljø med jurister i enheten og regionen for…

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du bli vår nye HR-rådgiver?

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Generelle IT-ferdigheter, erfaring fra SAP HR er en fordel. Avdelingens medarbeidere jobber ofte på tvers av fagområdene for i fellesskap å løse enhetens…

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Hr EnhetenSuggested Job Search
Data as of 2019-09-18 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be a justification for labelling the workplace you have worked in as poor. You should show your boss why you're leaving the business and you should point out the things that bothered you, do it in a polite and professional way however. Keep a measure of professionalism that has led you to this correct point in your career. This can help one to make strong references in the future. In conversations with brand-new potential employers, it's important to be professional. It's also advisable to tell your superior that you will be grateful for the opportunity which you have had in working for his or hers business. You won't ever know whenever your current boss will prove to be a great reference. Remember that no one loves to become criticized. Not really from subordinates or colleagues even. Even though they deserve it. Anyone with whom you have ever worked with could be a potentially positive reference. Do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.