Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Leid Jobs     Heggen Jobs     Translational Jobs     Independent And Skilled Carpenters     Tamrotor Marine Compressors Jobs     Phd Research Fellow In Mechatronics    

Searching for "Husbanken" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Husbanken Jobs 2020


Helsefagarbeider

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Austjord behandlingssenter er et kompetansesenter bestående av korttidsplasser for pasienter med behov for kartlegging, rehabilitering, samt ergo- og…

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
ProAct og KØH koordinator Legevakta

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Den kommunale legevakttjenesten for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad, Sigdal og Flå er lokalisert til Ringerike sykehus.

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leder av kommunalt boligkontor - 100% fast stilling

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Gi tilsagn på lån av Husbankens startlånkvoter og tilskudd bevilget av Husbanken (for videretildeling) i samsvar med. På systemnivå og i enkeltsaker.

Company: Rakkestad kommune
Hiring Organization: Rakkestad kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Legevaktsoverlege vikariat

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Den kommunale legevakttjenesten for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad, Sigdal og Flå er lokalisert til Ringerike sykehus.

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Juridisk rådgiver, 100% fast, Vestby kommune

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Hovedoppgaver vil være saksbehandling og oppfølging av søknader etter serveringsloven og alkoholloven, samt bistand i arbeidet med startlån fra Husbanken.

Company: Vestby kommune
Hiring Organization: Vestby kommune
Salary: TBD
Location: Vestby
Street Address: TBD

Locality: Vestby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFagleder økonomi, 100 % fast stilling

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Stillingens hovedoppgaver er å ivareta samordnet budsjett- og økonomiplanlegging, kommuneregnskap, likviditets- og økonomistyring, eiendomsskattoppgaver,…

Company: Tana Kommune Sentraladministrasjon
Hiring Organization: Tana Kommune Sentraladministrasjon
Salary: TBD
Location: Tana kommune
Street Address: TBD

Locality: Tana kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - helgestillinger

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Ledige helgestillinger for sykepleier ulike frekvenser fra dagens dato. Fint å kombinere med dagstillinger. Legevakten er en arbeidsplass i endring og utvikling…

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - Austjord behandlingssenter, Hospice

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Austjord behandlingssenter er et senter med korttidsplasser for mennesker med behov for å gjenvinne funksjonsevne gjennom behandling, målrettet rehabilitering…

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier - Ullerål bofellesskap

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Ullerål bofellesskap har beliggenhet i område Haldenjordet/Krokeneveien, med base i Krokenveien 17. Her gis det varierte tjenester, derav praktisk bistand,…

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Austjord behandlingssenter er et kompetansesenter bestående av korttidsplasser for pasienter med behov for kartlegging, rehabilitering, samt ergo- og…

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dyktig og engasjert løsningsarkitekt

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Ansvar for løsningsarkitektur innenfor et av Husbankens tjenesteområder.

Company: IT arkitektur, Husbanken
Hiring Organization: IT arkitektur, Husbanken
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - Tyribo omsorgssenter

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Du er kanskje ikke klar over hvor mange spennende og avanserte sykepleiefaglige oppgaver som utføres i kommunen i dag? Reflektert og opptatt av etikk.

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Tyristrand
Street Address: TBD

Locality: Tyristrand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier - Hvelven 87 bofellesskap

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Vernepleiere/ sykepleier 100% fast stilling ønskes til Hvelven 87 bofellesskap. Hvelven 87 bofellesskap består av 4 leiligheter med beboere med 2-1 og 1-1…

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - Austjord behandlingssenter, natt

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Austjord behandlingssenter er et senter med korttidsplasser for mennesker med behov for å gjenvinne funksjonsevne gjennom behandling, målrettet rehabilitering…

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut i skolehelsetjenesten

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: VIL DU BLI EN DEL AV LANDETS BESTE SKOLEHELSETJENESTE? Skolehelsetjenesten er tilknyttet enheten Forebyggende helsetjenester for barn/unge og folkehelse.

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leder av kommunalt boligkontor - 100% fast stilling

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Gi tilsagn på lån av Husbankens startlånkvoter og tilskudd bevilget av Husbanken (for videretildeling) i samsvar med. På systemnivå og i enkeltsaker.

Company: Rakkestad Kommune
Hiring Organization: Rakkestad Kommune
Salary: TBD
Location: Rakkestad
Street Address: TBD

Locality: Rakkestad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brenner du for testfaget, og ønsker å ta en ledende rolle i en fremoverlent og smidig organisasjon?

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Husbanken har et moderne teknologimiljø. Husbanken søker testleder til sitt smidige utviklingsarbeid!

Company: IT prosess, Husbanken
Hiring Organization: IT prosess, Husbanken
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Juridisk rådgiver, 100% fast, Vestby kommune

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Hovedoppgaver vil være saksbehandling og oppfølging av søknader etter serveringsloven og alkoholloven, samt bistand i arbeidet med startlån fra Husbanken.

Company: Rådmann
Hiring Organization: Rådmann
Salary: TBD
Location: Vestby
Street Address: TBD

Locality: Vestby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Engasjert og dyktig fullstack utvikler

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. I Husbanken jobber vi brukersentrert, smidig og tverrfaglig med fokus på deling og samarbeid.

Company: IT utvikling, Husbanken
Hiring Organization: IT utvikling, Husbanken
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Engasjert og brukerorientert frontendutvikler

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Utvikle grafisk brukergrensesnitt basert på Husbankens designsystem.

Company: IT utvikling, Husbanken
Hiring Organization: IT utvikling, Husbanken
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klientdrift og Brukerplattform

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Ansvar for drift og videre utvikling av klientplattformen for Husbankens ansatte.

Company: IT forvaltning, Husbanken
Hiring Organization: IT forvaltning, Husbanken
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


CMS/Sharepoint og O365

Date: 2020-10-27 (Latest)

Job Description: Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Være Husbankens spesialist på CMS/Intranet løsninger. 50 faste ansatte fordelt på 4 avdelinger:

Company: IT forvaltning, Husbanken
Hiring Organization: IT forvaltning, Husbanken
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for HusbankenSuggested Job Search
Data as of 2020-10-27 (Latest) with id 19446.

If you are switching jobs: Once you change your job, finding the right company and the environment in which you can work will most likely be only half of the job you need to perform for the switch of your career. It is also very essential to find a solution to elegantly depart your earlier job. It is suggested that you keep up real contacts with former bosses and colleagues.