Hverdagsmestring Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Searching for "Hverdagsmestring" job / career / vacancy in Norway? CareerDP.com is here to assist you in your search. We wish you good luck in finding your new dream job!


Search parameters used for query: Hverdagsmestring job / career / vacancy; job location: Norway.
We found several listings that are shown below (part time / full time jobs).★ Frequently searched jobs today: Pest Control Technician Jobs, Java Developer Jobs, Elevator Helper Jobs, Computer Teacher Jobs, Arabic Cuisine Cook Jobs, Assembly Line Worker Jobs
★ Related jobs in Norway:
Toyota Motor jobs in Norway, Delhaize Group jobs in Norway, Hyundai Mobis jobs in Norway, J.P. Morgan Chase Co jobs in Norway, Merck jobs in Norway, China Electronics jobs in Norway, Vivendi jobs in Norway,

Helsefagarbeider 100 % fast

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Mestringslag 8 Nordberg, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker. Mestringslag 8 søker etter en ny helsefagarbeider i 100 % fast stilling.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Sykepleiestudent - Hverdagsmestring - Helg

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Hverdagsmestringsteamet i bydel Vestre Aker søker engasjert sykepleiestudent for fast helgestilling. VI kartlegger ressurser og avklarer behov for tjenester, i…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Grorud
Street Address: TBD

Locality: Grorud
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier, helsefagarbeider eller erfaring med hjemmesykepleien

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Hjemmetjenesten i Vestre Aker består av 4 distrikter for hjemmesykepleien og har 1 distrikt for hverdagsmestring og egen natt tjeneste.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleiere / vernepleiere / miljøarbeidere

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Avdelingssykepleier ved PAM, Benedikte Stene Johnsen, tlf.

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Nattevakt i Boveiledningstjenesten

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: I Stasjonsveien 16 er det 12 leiligheter og en avlastningsavdeling for mennesker med ulike funksjonsvariasjoner.

Company: Malvik kommune
Hiring Organization: Malvik kommune
Salary: TBD
Location: Malvik kommune
Street Address: TBD

Locality: Malvik kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHvilende nattevakt i bemannet omsorgsbolig

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi søker dyktig og engasjert helsefagarbeider/student/ufaglært som vil inngå i et godt faglig miljø med variert kompetanse.

Company: Whydentify for Baerum
Hiring Organization: Whydentify for Baerum
Salary: TBD
Location: Rykkinn
Street Address: TBD

Locality: Rykkinn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAvdelingsleder - tverrfaglig team

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Ansvar for elektronisk turnusverktøy og fagsystem. Bachelor fra høyskole eller universitet innenfor helse- eller sosialfag.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøarbeider

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Spesifiser i søknaden hvilken stillingsprosent du søker på. Kjennskap til lovverk som regulerer pleie- og omsorgstjenestene, spesielt Kap.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsStudenter/elever

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: I tillegg har bo- og aktivitetssenteret to somatiske langtidsavdelinger, avdeling for demensomsorg og eget institusjonskjøkken.

Company: Trysil kommune
Hiring Organization: Trysil kommune
Salary: TBD
Location: Trysil kommune
Street Address: TBD

Locality: Trysil kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeidere og sykepleierstudenter

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Du er brukerorientert og ser brukerens ressurser (hverdagsmestring). Helsefagarbeidere og sykepleierstudenter søkes til ekstravakter og sommervikarer.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEkstravakter avdeling 2 - Skjermet avdeling for demente

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Hverdager gjennom trygge relasjoner og høy kompetanse hos ansatte. Bogruppene har plass til 6-9 personer og hver gruppe disponerer kjøkken, dagligstue, tv-stue…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLeder for dagaktivitetssenter

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Oksenøya sykehjem Stillingstype Fulltid Tidsfrist 20 feb. 2023 Lokasjon Forneburingen 474, Fornebu, Norge Om stillingen Et unikt prosjekt Oksenøya sykehjem…

Company: MOJOB
Hiring Organization: MOJOB
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommervikarer - Austmarka, Holt og HOV

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Utføre dagliglivets gjøremål som aktivitet, ernæring, praktisk bistand og personlig stell og egenomsorg. Generelle gode IKT ferdigheter og vilje til å lære…

Company: Kongsvinger kommune
Hiring Organization: Kongsvinger kommune
Salary: TBD
Location: Kongsvinger
Street Address: TBD

Locality: Kongsvinger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Være ansvarsfull og arbeide etter Oslo kommunes verdigrunnlag. To-delt turnus med arbeid hver 3. helg.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider/sykepleier

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi har ledig 80% stilling som helsefagarbeider/sykepleier på natt. Hjemmebaserte tjenester er en egen virksomhet i Røros kommune.

Company: Røros kommune
Hiring Organization: Røros kommune
Salary: TBD
Location: Trøndelag
Street Address: TBD

Locality: Trøndelag
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi har ledige sykepleierstillinger i hjemmetjenesten på Sola og i Tananger. Vi jobber for innbyggere i Sola av varierende alder og med stort spenn i diagnoser…

Company: Sola kommune
Hiring Organization: Sola kommune
Salary: TBD
Location: Sola
Street Address: TBD

Locality: Sola
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKvinne (29) søker assistenter!

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Godt humør og evne til å motivere andre. Følge til aktiviteter og avtaler. Rengjøring av brukers oppholdsrom og eiendeler.

Company: Norlandia hjemmeomsorg
Hiring Organization: Norlandia hjemmeomsorg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier med interesse for geriatri

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Du er brukerorientert og ser brukerens ressurser (hverdagsmestring). Bydel Østensjø skal tilby sine 50 000 innbyggere fleksible og kvalitativt gode tjenester i…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFagkonsulent

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi har ansvar for blant annet behandling av søknader om hjemmesykepleie, praktisk bistand, omsorgs- og trygdeboliger, brukerstyrt personlig assistent (BPA),…

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHvilende nattevakt i bemannet omsorgsbolig

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi søker dyktig og engasjert helsefagarbeider/student/ufaglært som vil inngå i et godt faglig miljø med variert kompetanse.

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Rykkinn
Street Address: TBD

Locality: Rykkinn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider i vikariat, trygghetsavdeling

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi er et innovativt sykehjem som ønsker å benytte velferdsteknologiske løsninger. Vi ønsker derfor søkere med interesse for bruk av velferdsteknologi og med…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi holder til i nye og flotte lokaler i Byfjordparken 15. Utføre pleie og omsorg til hjemmeboende brukere i henhold til vedtak.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMost searched for today

Hverdagsmestring Jobs     Nordiq Products Jobs     Systemspesialist Forsvarskommunikasjon     Sykepleier Og Helsefagarbeider I Bydel Stovner Hjemmetjenesten     Junior Installasjonstekniker Spennende     Intrum As Jobs    
Show more jobs and careers for HverdagsmestringSuggested Job Search
Data as of 2023-02-01 (New) with id 0. Database job listings: 1,344,311 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: Once you change your job, finding the right firm and the surroundings in which it is possible to work will most likely be only half of the job you have to perform for the change of your career. It is also very important to discover a way to elegantly keep your previous job. It is suggested that you maintain authentic contacts with former bosses and colleagues.

Useful job keywords: job hiring near me walmart, jollibee manager, nissan philippines careers, job hiring near me stocker, national treasury careers