Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Ledig Stilling Sykepleier     Nettbutikk Jobs     Companies Jobs     Driftsjef Jobs     Intertek Jobs     Plan Og Eiendom As Jobs    

Searching for "Hyllestad Kommune" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Hyllestad Kommune Jobs 2020


Assisterende driftsleder / Assistant Site Manager Skredstivik

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Mowi Midt søker etter en dyktig. Til vårt matfiskanlegg Skredstivik i Hyllestad kommune. Vi søker en engasjert kandidat som vil jobbe med bærekraftig…

Company: Mowi ASA
Hiring Organization: Mowi ASA
Salary: TBD
Location: Hyllestad kommune
Street Address: TBD

Locality: Hyllestad kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Leiar NAV Hyllestad

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: NAV Hyllestad er eit partnarskap mellom NAV Vestland og Hyllestad kommune. Hyllestad kommune har omlag 1400 innbyggarar, og NAV-kontoret har i dag 3,8 årsverk.

Company: NAV Vestland, region Sunnfjord
Hiring Organization: NAV Vestland, region Sunnfjord
Salary: TBD
Location: Hyllestad
Street Address: TBD

Locality: Hyllestad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingssjukepleiar

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Hyllestad kommune har ledig stilling 100 % stilling som avdelingssjukepleiar ved Eiklund sjukeheim, skjerma eining, frå 1.1.2021. Hjelp til å finne bustad.

Company: Hyllestad kommune Omsorgstenestene
Hiring Organization: Hyllestad kommune Omsorgstenestene
Salary: TBD
Location: Hyllestad
Street Address: TBD

Locality: Hyllestad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Mellombels stilling som lærar

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Våge skule er ein barne- og ungdomsskule som ligg ytst i Fjaler. Elevtalet har vore kring 60 dei siste åra. Barneskulen er tredelt og ungdomssteget udelt.

Company: Fjaler kommune - Våge skule
Hiring Organization: Fjaler kommune - Våge skule
Salary: TBD
Location: Fjaler kommune
Street Address: TBD

Locality: Fjaler kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


KYRKJETENAR

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Den lokale kyrkja i Hyllestad er ei opa folkekyrkje med mykje positiv aktivitet. 40% stilling som kyrkjetenar i Hyllestad sokn er ledig.

Company: Hyllestad Sokn
Hiring Organization: Hyllestad Sokn
Salary: TBD
Location: Hyllestad
Street Address: TBD

Locality: Hyllestad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAssisterende driftsleder / Assistant Site Manager Indre Oppedal

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Mowi Midt søker etter en dyktig. Til vårt matfiskanlegg Indre Oppedal i Gulen kommune. Vi søker en engasjert kandidat som vil jobbe med bærekraftig…

Company: Mowi Canada West
Hiring Organization: Mowi Canada West
Salary: TBD
Location: Indre Oppedal
Street Address: TBD

Locality: Indre Oppedal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar/assistent i barnehagen

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Eg kan, eg vil, saman får vi det til. Hyllestad barnehage har eit ledig vikariat i 100 % stilling frå snarast og ut barnehageåret (31.07.2021).

Company: Hyllestad kommune Oppvekstsektoren
Hiring Organization: Hyllestad kommune Oppvekstsektoren
Salary: TBD
Location: Hyllestad
Street Address: TBD

Locality: Hyllestad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker renholdere

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Sense Personell er et lokalt basert rekruttering og bemanningsselskap som har perfect match som mål for vår virksomhet. Arbeidssted vil være i Gulen kommune.

Company: Sense Personell Bergen
Hiring Organization: Sense Personell Bergen
Salary: TBD
Location: Gulen kommune
Street Address: TBD

Locality: Gulen kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Økonomirådgjevar og prosjektansvarleg

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Vi lyser med dette ut ein spennande økonomijobb, knytt både til økonomi og prosjekt. Vi ser etter ein ny medarbeidar som på sikt kan ta over det faglege…

Company: Hyllestad kommune Stab for HR & økonomi
Hiring Organization: Hyllestad kommune Stab for HR & økonomi
Salary: TBD
Location: Hyllestad
Street Address: TBD

Locality: Hyllestad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assisterende driftsleder / Assistant Site Manager Indre Oppedal

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Mowi Midt søker etter en dyktig. Til vårt matfiskanlegg Indre Oppedal i Gulen kommune. Vi søker en engasjert kandidat som vil jobbe med bærekraftig…

Company: Mowi ASA
Hiring Organization: Mowi ASA
Salary: TBD
Location: Indre Oppedal
Street Address: TBD

Locality: Indre Oppedal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgjevar NAV

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: NAV Hyllestad har det faglege og administrative ansvaret for både statlege og kommunale tenester, og den viktigaste oppgåva blir å sikre gode heilskaplege…

Company: Hyllestad kommune
Hiring Organization: Hyllestad kommune
Salary: TBD
Location: Hyllestad
Street Address: TBD

Locality: Hyllestad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du fagbrev innen mekaniske fag og ønsker å jobbe innen olje og energi?

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Service bedrift som leverer tjenester til olje og gass sektoren, vi består i dag av 4 avdelinger: Mekanisk, Elektro, NDT/Inspeksjonstjenester og Sveise…

Company: Wergeland Safeport AS
Hiring Organization: Wergeland Safeport AS
Salary: TBD
Location: Gulen kommune
Street Address: TBD

Locality: Gulen kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Økonomimedarbeidar

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Vi har behov for engasjert og fagleg dyktig medarbeidar til vårt firma. Fakturering, betalingar, klargjering for regnskapsføring,. Vi ynskjer at du har :

Company: Vestbygg as
Hiring Organization: Vestbygg as
Salary: TBD
Location: Grytøyra
Street Address: TBD

Locality: Grytøyra
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Søker matros/maskinist / motorpasser til fartøy i oppdrettsbransjen.

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Firda Seafood Group AS driver produksjon og salg av yngel, settefisk og matfisk av laks og ørret gjennom selskapene Firda Settefisk AS, Firda Sjøfarmer AS og…

Company: Firda Seafood Group AS
Hiring Organization: Firda Seafood Group AS
Salary: TBD
Location: Gulen kommune
Street Address: TBD

Locality: Gulen kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeidar

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Gulen kommune ligg på sørsida av Sognefjorden, heilt ut mot havet. 400 tilsette, som arbeider etter visjonen "Samarbeid for utvikling!".

Company: Byrknes barnehage og skule
Hiring Organization: Byrknes barnehage og skule
Salary: TBD
Location: Gulen kommune
Street Address: TBD

Locality: Gulen kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Elektromontører i Sløvåg i Gulen

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: BKK Enotek søker etter elektromontører. Entreprenørselskapet BKK Enotek er en del av energikonsernet BKK og har hovedkontor i Bergen.

Company: BKK
Hiring Organization: BKK
Salary: TBD
Location: Gulen kommune
Street Address: TBD

Locality: Gulen kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Wergeland AS søker Pumpebilsjåfør

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Wergeland AS er en del av Wergeland Group, lokalisert i Sløvåg. Wergeland leverer ferdigbetong og diverse betongprodukter til kunder i Gulen, Solund, Høyanger…

Company: Wergeland AS
Hiring Organization: Wergeland AS
Salary: TBD
Location: Gulen kommune
Street Address: TBD

Locality: Gulen kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teamleiar BPA

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Miljøtenesta yter heildøgns teneste til menneske både med lettare og djup/alvorleg grad av utviklingshemming, og omfattar bueiningane Svehogen og Øyra, samt…

Company: Fjaler kommune Miljøtenesta
Hiring Organization: Fjaler kommune Miljøtenesta
Salary: TBD
Location: Fjaler kommune
Street Address: TBD

Locality: Fjaler kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker ny Vedlikeholds Operatør /Maintenance Operator

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Alexela Sløvåg AS, er eid av Puma Energy B.V. Som eier og driver over 100 lager terminaler for petroleums produkter over store deler av verden.

Company: Alexela Sløvåg AS
Hiring Organization: Alexela Sløvåg AS
Salary: TBD
Location: Gulen kommune
Street Address: TBD

Locality: Gulen kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar - fast stilling

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Fjaler kommune har om lag 2850 innbyggarar og utgjer ein del av HAFS-regionen med eit samla folketal på om lag 10500. Mars 2021, med arbeid kvar 3.

Company: Fjaler kommune - Fjaler sjukeheim
Hiring Organization: Fjaler kommune - Fjaler sjukeheim
Salary: TBD
Location: Fjaler kommune
Street Address: TBD

Locality: Fjaler kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilvekstoperatører til sentral for fjernfôring

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Firda Seafood Group driver produksjon og salg av yngel, settefisk og matfisk av laks og ørret gjennom selskapene Firda Settefisk AS og Firda Sjøfarmer AS.

Company: Firda Sjøfarmer
Hiring Organization: Firda Sjøfarmer
Salary: TBD
Location: Gulen kommune
Street Address: TBD

Locality: Gulen kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Hyllestad KommuneSuggested Job Search
Data as of 2020-10-24 (Latest) with id 626.

If you are switching jobs: Once you change your job, finding the right business and the environment in which you can work will usually be only half of the job you need to perform for the change of one's career. It is also very essential to find a way to elegantly depart your previous job. It's advocated that you keep up real contacts with previous bosses and colleagues.