Kantor Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Prosess Lab Offshore     Telecom Jobs     Applikasjonsforvalter Jobs     Senior Technical Architect Health Cloud     Personalhuset Buskerud Drammen Jobs     Etterforskningsleder Jobs    

Searching for "Kantor" job or career in Norway? CareerDP is your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


Search parameters used for querry: Kantor job / Kantor career / vacancy; job location: Norway. Your search resuts are below.

Kantor

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: For den rette kandidaten kan vi tilby en variert arbeidshverdag i et stort og engasjerende fagmiljø. Synsam sin vekst drives av ambisiøse medarbeidere som deler…

Company: Synsam Norge avd. Lille Grensen
Hiring Organization: Synsam Norge avd. Lille Grensen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Organist , kantor

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Det er bygget i 2003 og har 16 stemmer. Menighetene i Halden har en aktiv satsning på trosopplæring for kirkens medlemmer i alderen 0-18 år, og en veletablert…

Company: HALDEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Hiring Organization: HALDEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Salary: TBD
Location: Halden
Street Address: TBD

Locality: Halden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsOrganist

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og andre oppgaver som beskrevet i normalinstrukser.

Company: Smøla Kyrkjelege Fellesråd
Hiring Organization: Smøla Kyrkjelege Fellesråd
Salary: TBD
Location: Smøla kommune
Street Address: TBD

Locality: Smøla kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKateket

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Dette innebærer særlig å planlegge og gjennomføre konfirmantarbeidet og ledertreningsprogrammet samt ha ansvar for trosopplæringsarbeidet for aldersgruppen 13…

Company: Asker kirkelige fellesråd
Hiring Organization: Asker kirkelige fellesråd
Salary: TBD
Location: Billingstad
Street Address: TBD

Locality: Billingstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsNorsklærer

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Skedsmo menighet driver et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Menighetens medlemmer bor på Skedsmokorset og Leirsund. Søkere må være medlem i Den norske kirke.

Company: Lillestrøm kirkelige fellesråd
Hiring Organization: Lillestrøm kirkelige fellesråd
Salary: TBD
Location: Skedsmokorset
Street Address: TBD

Locality: Skedsmokorset
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Helsefagarbeider

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Kyrkjeverja er dagleg leiar i kyrkjeleg fellesråd. I Surnadal kommune har vi 6 kyrkjer, 7 kyrkjegardar, samt eit kyrkjelydshus som også er vårt kontorlokale.

Company: Stangvik og Surnadal kyrkjelege fellesråd
Hiring Organization: Stangvik og Surnadal kyrkjelege fellesråd
Salary: TBD
Location: Surnadal kommune
Street Address: TBD

Locality: Surnadal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKantor

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Vår faste kantor skal ha svangerskapspermisjon, og i den forbindelse trenger vi vikar i perioden 01.12.2022 - 31.12.2023. Stillingen er primært knyttet til…

Company: Færder Kirkelige Fellesråd
Hiring Organization: Færder Kirkelige Fellesråd
Salary: TBD
Location: Tjøme
Street Address: TBD

Locality: Tjøme
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLagermedarbeider

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Bolsøy samarbeidsområde i Molde kommune består av by og land i menighetene i Bolsøy, Kleive, Røvik og Veøy og Sekken sokn, til sammen ca 11 000 medlemmer,…

Company: Molde kirkelige fellesråd
Hiring Organization: Molde kirkelige fellesråd
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier 100%

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Den innbyr til et mangfold av aktiviteter i tillegg til gudstjenestelivet. Veierland kirke fra 1905 - en liten trekirke på øya Veierland; en bilfri øy med få…

Company: Den norske kirke, Tunsberg bispedømme
Hiring Organization: Den norske kirke, Tunsberg bispedømme
Salary: TBD
Location: Færder kommune
Street Address: TBD

Locality: Færder kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRådgiver

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Nordberg menighet har stor oppslutning om gudstjenestene og mange nattverdsdeltagere.

Company: Vestre Aker prosti, Den norske kirke, Oslo bispedømme
Hiring Organization: Vestre Aker prosti, Den norske kirke, Oslo bispedømme
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Stillingen vil bli fordelt med 60 % stilling i Tangen menighet og 40 % stilling i Fjell menighet. Rekruttere og følge opp ledere og andre frivillige i barne-,…

Company: Drammen kirkelige fellesråd
Hiring Organization: Drammen kirkelige fellesråd
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKirkeverge

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Kirkevergen er daglig leder for virksomheten til fellesrådet. Ansvar for økonomi-, regnskap og budsjett. Planlegging og tilrettelegging av kirkelig virksomhet.

Company: Rindal Sokn
Hiring Organization: Rindal Sokn
Salary: TBD
Location: Rindal kommune
Street Address: TBD

Locality: Rindal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgavene vil være å planlegge og gjennomføre all aktivitet i koret. Søker må være medlem i Den norske kirke og arbeide etter kirkens tros- og…

Company: Bodø kirkelige fellesråd
Hiring Organization: Bodø kirkelige fellesråd
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKantor

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: For den rette kandidaten kan vi tilby en variert arbeidshverdag i et stort og engasjerende fagmiljø. Synsam sin vekst drives av ambisiøse medarbeidere som deler…

Company: Synsam Norge
Hiring Organization: Synsam Norge
Salary: TBD
Location: Troms og Finnmark
Street Address: TBD

Locality: Troms og Finnmark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHjemmetrener/helsefagarbeider i Hverdagsrehabilitering

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Ullern menighet i Oslo har ledig deltidsstilling på 8 timer per uke (ca 20% på årsbasis) som ungdomsarbeider.

Company: Ullern menighet
Hiring Organization: Ullern menighet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøarbeidar

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere å redusere stillingsbrøken dersom ønskelig (minimum 50%). Ha ansvar for gjennomføring av trosopplæringstiltak…

Company: Grefsen menighet, Kirkelig fellesråd i Oslo
Hiring Organization: Grefsen menighet, Kirkelig fellesråd i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSpesialkonsulent

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Den ansatte tilsettes i Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd. Bardal kirke-pipeorgel fra 1976 av Vestre`s Orgel& Pianofabrikk, 6 stemmer.

Company: Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd
Hiring Organization: Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd
Salary: TBD
Location: Sandnessjøen
Street Address: TBD

Locality: Sandnessjøen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier, 75% + 50% fast.

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Ha musikalsk ansvar for barnekoret "Ludo". Relevant utdanning fra universitet eller høyskole med kristendom/teologi og pedagogikk i fagkretsen.

Company: Grefsen menighet, Kirkelig fellesråd i Oslo
Hiring Organization: Grefsen menighet, Kirkelig fellesråd i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKateket

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Mo sokn ligger i Rana kommune, og omfatter boligområdene i sentrum og sør for bykjernen. Mo kirke er fra 1724 og ligger sentralt i byen.

Company: Rana Kirkelige Fellesråd
Hiring Organization: Rana Kirkelige Fellesråd
Salary: TBD
Location: Mo i Rana
Street Address: TBD

Locality: Mo i Rana
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier-Vernepleierstilling -

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Trusopplærar i 50 % vikariat, frå september 2022 til og med desember 2023. Drive og gjennomføra trusopplæringstiltak for barn 0-5 år, ofte saman med frivillige…

Company: Klepp kyrkjelege fellesråd
Hiring Organization: Klepp kyrkjelege fellesråd
Salary: TBD
Location: Kleppe
Street Address: TBD

Locality: Kleppe
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: 60 % fast stilling og mulighet for inntil 40% vikariat som pedagog (trosopplærer) i Kroken menighet. Vi ønsker også en person som har evner og lyst til å…

Company: Tromsø kirkelige fellesråd
Hiring Organization: Tromsø kirkelige fellesråd
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSkredder

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Kirken har en sterk posisjon i lokalmiljøet, og det innebærer et høyt antall kirkelige handlinger (omkring 165 dåp, 130 konfirmanter, 30 vielser og 150…

Company: Vestre Aker prosti, Den norske kirke, Oslo bispedømme
Hiring Organization: Vestre Aker prosti, Den norske kirke, Oslo bispedømme
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsOperatør

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Indre Fosen kulturskole og Indre Fosen kirkelige fellesråd søker organist/kantor og pianopedagog på til sammen 90% stilling.

Company: Indre Fosen kirkelige fellesråd
Hiring Organization: Indre Fosen kirkelige fellesråd
Salary: TBD
Location: Ørland kommune
Street Address: TBD

Locality: Ørland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKateket / menighetspedagog

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: I Lura kirke vil du bli en del av et stabsfellesskap bestående av 7 personer, deriblant sokneprest, daglig leder, ungdomsprest, kantor, menighetspedagog (50%)…

Company: Sandnes kirkelige fellesråd
Hiring Organization: Sandnes kirkelige fellesråd
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKokk

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Kirkevergen er daglig leder, og har personalansvar for kantor, menighetspedagog, kirketjener, kirkegårdsarbeider (alle i 100 % stillinger), og sekretær…

Company: Jevnaker kirkelige fellesråd
Hiring Organization: Jevnaker kirkelige fellesråd
Salary: TBD
Location: Jevnaker
Street Address: TBD

Locality: Jevnaker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsShow more jobs and careers for KantorSuggested Job Search
Data as of 2022-08-06 (Latest) with id 4437. Database job listings: 1,011,382 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the business" is a phrase that requires plenty of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong manner, it can employ a negative impact on your career. You may get a job give with another business where the pay out is higher, but you are still not sure if that work environment will undoubtedly be better then the current one. After all, it isn't all about the amount of money. What if you change your mind later? After all, this is not an easy decision. Needless to say your boss can absolve you and take you back, but it isn't guaranteed.