Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Ferdig Jobs     Renholder Tilkalling Vikariat     Spare Jobs     Tildelingsenheten Jobs     Fagarbeider 25 Helgestilling     Financieel Jobs     Service Level Manager     Stenging Jobs     Betongarbeider    

Searching for "Ledig Fastlegehjemmel" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Ledig Fastlegehjemmel Jobs 2020


Ledig fastlegehjemmel ved Legene på Tårnplass

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Meget sentralt beliggende legekontor i Bergen sentrum med 2 fastleger. Vi har 2 helseskretærer i tilsammen 1,5 årsverk. Nåværende listelengde er 1000 pasienter.

Company: Etat for helsetjenester, Bergen kommune
Hiring Organization: Etat for helsetjenester, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Ledig nyopprettet fastlegehjemmel - Bydel Nordre Aker

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Ledig nyopprettet fastlegehjemmel - Bydel Nordre Aker. Bydel Nordre Aker utlyser en nyopprettet fastlegehjemmel (nulliste) på Kjelsås legesenter.

Company: Legetjenester/ Turnuslege, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Hiring Organization: Legetjenester/ Turnuslege, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig fastlegehjemmel ved Kalfaret legesenter - Bergenhus bydel

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Fastlegehjemmel ved Kalfaret legesenter er ledig fra våren 20. Kalfaret legesenter, Kalfarveien 18, 5018 Bergen. Nåværende listelengde er 1250 pasienter.

Company: Etat for helsetjenester, Bergen kommune
Hiring Organization: Etat for helsetjenester, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel ved Åsane legekontor ledig fra snarest

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Det er nå ledig fastlegehjemmel fra snarest etter avtale. Legekontoret er veldrevet med seks allmennleger, turnuslege, ØNH-lege i 30 % stilling, lokalisert i…

Company: Etat for helsetjenester, Bergen kommune
Hiring Organization: Etat for helsetjenester, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig fastlegehjemmel ved Åsane legekontor

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Ledig fastlegehjemmel fra juli 20 eller tidligere etter avtale. Legekontoret er veldrevet med seks allmennleger, turnuslege, ØNH-lege i 30 % stilling,…

Company: Etat for helsetjenester, Bergen kommune
Hiring Organization: Etat for helsetjenester, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLedig 100 % fastlegehjemmel ved Sydsiden legesenter

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: I veldrevet og godt innarbeidet legepraksis er det ledig fastlegehjemmel med oppstart medio mars 2020. I dag et listetak på 1150 pasienter.

Company: Halden kommune
Hiring Organization: Halden kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel Saupstad legesenter

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Det utlyses nå en ledig fastlegehjemmel. Det utlyses nå en ledig fastlegehjemmel på Saupstad legesenter. Saupstad legesenter er et veldrevet 5-legesenter som…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Bydel Ullern utlyser en nyopprettet fastlegehjemmel ved Bjørnsletta legesenter fra 01.04.2020. Nåværende listestørrelse er cirka 30 pasienter.

Company: Bydel Ullern
Hiring Organization: Bydel Ullern
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig fastlegehjemmel Bjørnsletta legesenter

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Bydel Ullern utlyser en nyopprettet fastlegehjemmel ved Bjørnsletta legesenter fra 01.04.2020. Nåværende listestørrelse er cirka 30 pasienter.

Company: Bydel Ullern
Hiring Organization: Bydel Ullern
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Om Flesberg og Rollag kommuner. Flesberg og Rollag kommuner er en del av Numedal og har til sammen ca. Kommunene har fantastisk flotte friluftsområder med…

Company: Rollag kommune
Hiring Organization: Rollag kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Fastlegehjemmel ved 3-legesenteret Landstad legesenter blir ledig vår/sommer 2020 når kollega går av med pensjon etter fylte 70 år.

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig fastlegehjemmel

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: I Malvik kommune blir det ledig fastlegehjemmel ved. Legekontoret har totalt 4 fastlegehjemler. Ledig hjemmel har et listetak på 1120 personer, og har pr 01.11…

Company: Malvik kommune
Hiring Organization: Malvik kommune
Salary: TBD
Location: Malvik kommune
Street Address: TBD

Locality: Malvik kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig fastlegehjemmel

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Vaktbelastningen for ledig fastlegehjemmel er derfor for tiden liten. Tinn kommune har ledig fastlegehjemmel for tiden ca 1100 på listen (listetak 1200).

Company: Tinn Kommune
Hiring Organization: Tinn Kommune
Salary: TBD
Location: Tinn kommune
Street Address: TBD

Locality: Tinn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel Romedal legesenter

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Listetak for alle leger ved senteret er i dag på 800 pasienter. Dette kan økes om ønskelig. 20% stilling for tiden som lege på helsestasjonen.

Company: Hamar, Løten og Stange kommuner
Hiring Organization: Hamar, Løten og Stange kommuner
Salary: TBD
Location: Romedal
Street Address: TBD

Locality: Romedal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel Tangen Legesenter

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Dette er en 100% hjemmel som selvstendig næringsdrivende fastlege. Det er for tiden en listelengde på ca 950. Evne til å jobbe selvstendig.

Company: Hamar, Løten og Stange kommuner
Hiring Organization: Hamar, Løten og Stange kommuner
Salary: TBD
Location: Tangen
Street Address: TBD

Locality: Tangen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel ved Fagerborglegene

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: En fastlegehjemmel blir ledige i 2020 og Fagerborglegene søker derfor en ny kollega som kan overta hjemmelen. Vi har 3 dyktige legesekretærer.

Company: Oslo kommune, Bydel Frogner
Hiring Organization: Oslo kommune, Bydel Frogner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel Saupstad legesenter

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Det utlyses nå en ledig fastlegehjemmel. Det utlyses nå en ledig fastlegehjemmel på Saupstad legesenter. Saupstad legesenter er et veldrevet 5-legesenter som…

Company: Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Hiring Organization: Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig 100 % fastlegehjemmel ved Sydsiden legesenter

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Ledig 100 % fastlegehjemmel ved Sydsiden legesenter. Ledig 100 % fastlegehjemmel ved Sydsiden legesenter. I veldrevet og godt innarbeidet legepraksis er det…

Company: Halden kommune Privatpraktiserende fastleger
Hiring Organization: Halden kommune Privatpraktiserende fastleger
Salary: TBD
Location: Halden
Street Address: TBD

Locality: Halden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel Borgeåsen legesenter Skien kommune

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Meget attraktiv fastlegehjemmel ledig ved Borgeåsen legesenter. Informasjon om arbeidssted og stilling. Borgeåsen legesenter er et veletablert legesenter med…

Company: Skien kommune
Hiring Organization: Skien kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel / 0-hjemmel Risvollan legesenter

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette en 0-hjemmel i 100 prosent stilling ved Risvollan legesenter fra 2020.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel / 0-hjemmel Sjøsiden legesenter

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette en 0-hjemmel i 100 prosent stilling ved Sjøsiden legesenter fra 2020.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel Froland legekontor

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Ved Froland legekontor er det fra august 2020 ledig hjemmel som fastlege. Froland legekontor har 6, snart 7 fastleger, hvorav to er fastlønnet.

Company: Helse og velferd, Froland kommune
Hiring Organization: Helse og velferd, Froland kommune
Salary: TBD
Location: Froland kommune
Street Address: TBD

Locality: Froland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel Nardosletta legesenter

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for fastlegeordningen. Det er for tiden 37 private legekontorer og 175 fastleger…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel ved Vilberg legesenter

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Eidsvoll kommune har ledig fastlegehjemmel ved Vilberg legesenter. Tildeling av fastlegehjemmel og overtakelse av praksis skjer etter gjeldende avtaleverk.

Company: Eidsvoll kommune
Hiring Organization: Eidsvoll kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ny fastlegehjemmel Vikersund Legekontor

Date: 2020-01-14 (Latest)

Job Description: Ved Vikersund Legekontor er det fra 01.03.2020 ledig en fastlegehjemmel med 750 pasienter. Ved Vikersund legekontor er det opprettet en ny fastlegehjemmel med…

Company: Modum kommune
Hiring Organization: Modum kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Ledig FastlegehjemmelSuggested Job Search
Data as of 2020-01-14 (Latest) with id 17467.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as bad. You should tell your boss why you're leaving the business and you ought to point out the things that bothered you, nevertheless take action in a polite and professional method. Keep a way of measuring professionalism that has led you to this point in your career. This can help you to make strong references in the future. In conversations with new potential employers, it's important to be expert. You should also tell your first-class that you are grateful for the opportunity that you have had in working for his or hers firm. You won't ever know whenever your present boss will prove to be a great reference. Be aware that no one loves to end up being criticized. Not from subordinates or co-workers. Even though they should have it. A person with whom you possess ever worked with can be a possibly positive reference. Do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.