Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Touch Soft As Jobs     Business Coordinator     Styrar Jobs     Skei Jobs     Viktigste Jobs     Tide As Jobs     Sr Princ Business Ops Analyst     Software Architect     Helsehus Jobs    

Searching for "Ledige Vikariater For Sykepleiere" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Ledige Vikariater For Sykepleiere Jobs 2019


Miljøterapeut 5stk x 17,8 % helgestilling

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Søkere må ha utdanning som sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut eller sosionom. Arbeide i team under ledelse av ansvarlig sykepleier,…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Hedmark
Street Address: TBD

Locality: Hedmark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sykepleier turnus, Hjemmebaserte tjenester

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Ved hjemmebaserte tjenester er det fra dags dato flere ledige 100 % stillinger som sykepleier i turnus, både faste stillinger og vikariater.

Company: Nye Moss kommune
Hiring Organization: Nye Moss kommune
Salary: TBD
Location: Moss
Street Address: TBD

Locality: Moss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker ekstravakter ved Smestadhjemmet

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Autorisasjon som sykepleier eller helsefagarbeider. Vi har som mål å være det foretrukne sykehjemmet i Oslo, og for den rette vil det være muligheter for…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier turnus, Hjemmebaserte tjenester

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Ved hjemmebaserte tjenester er det fra dags dato flere ledige 100 % stillinger som sykepleier i turnus, både faste stillinger og vikariater.

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Moss
Street Address: TBD

Locality: Moss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsesykepleier Nye Asker kommune

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier. Vi søker etter helsesykepleier i både fast stilling, i vikariater og i prosjektstillinger…

Company: Røyken kommune
Hiring Organization: Røyken kommune
Salary: TBD
Location: Røyken
Street Address: TBD

Locality: Røyken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsykepleier / sykepleier

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Seksjonen har ledig både fast stilling og vikariater i ulike stillingsbrøker. Vi er en positiv og engasjert seksjon med godt arbeidsmiljø, som søker nye…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariater i 100% stilling

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: 3 vikariater i 100 % stilling. Autorisert sykepleier, gjerne med erfaring fra kirurgisk sengepost. Er du sykepleier og har lyst til å jobbe i et godt, men…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kreftsykepleier

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Kreftsykepleier, sykepleiere med relevant erfaring kan søke. Stillingen er tilknyttet Stråleenheten ved Kreftavdeling og senter for lindrende behandling og…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Gjøvik
Street Address: TBD

Locality: Gjøvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Ved Nidarvoll helsehus har vi to ledige vikariater i 100 prosent som helsefagarbeider fra 26.08.2019 - 31.08.2020. Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere, sykepleierstudenter- Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Vi har jevnlig behov for ekstravakter og korte vikariater. Dersom du er interessert i arbeid hos oss kan du registrere din søknad her.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administrasjonssekretær/lederstøtte

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Superbruker i forhold til nye sykepleiere, sykepleiestudenter, andre studenter og hospitanter. Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger er en del av klinikk for…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Anestesisykepleier

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Vikariater har mulighet for forlengelse eller at det blir fast stilling. På seksjon 3 er det ledig fast stilling og ledige vikariater med oppstart etter avtale.

Company: Akuttklinikken, Avdeling for Anestesisykepleie, seksjon 3 Rikshospitalet
Hiring Organization: Akuttklinikken, Avdeling for Anestesisykepleie, seksjon 3 Rikshospitalet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere til ekstravakter - Oslo

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Gode oppdragsmuligheter - fra enkeltstående vakter til vikariater. For våre oppdragsgivere i Oslo, søker vi etter sykepleiere som kan ta ekstravakter og…

Company: Nordic Care AS
Hiring Organization: Nordic Care AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Sengeposten har ledig både fast stilling og vikariater. Thoraxkirurgisk Stepdown/sengepost består av totalt 23 senger, hvorav 9 senger er intermediærsenger på…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut 5stk x 17,8 % helgestilling

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Søkere må ha utdanning som sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, fysioterapeut eller sosionom. Arbeide i team under ledelse av ansvarlig sykepleier,…

Company: DPS Elverum-Hamar, Enhet for akutt
Hiring Organization: DPS Elverum-Hamar, Enhet for akutt
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Medisinsk service har behov for sykepleiere som kan ta ekstravakter og kortere vikariater. Avdelingen består av 27 ansatte med leger, sykepleiere, fagpersonell…

Company: Valnesfjord Helsesportssenter
Hiring Organization: Valnesfjord Helsesportssenter
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier sengepost B3 Orkdal

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Sengepost B3 har et ledige vikariater for sykepleiere ved kirurgisk/ortopedisk sengepost på Orkdal sjukehus. 3-delt turnus med arbeid hver tredje helg.

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Dersom det i løpet av tilsettingsprosessen blir ytterligere ledige faste stillinger eller vikariater, kan det bli flere ansettelser.Vennligst oppgi 2…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsykepleier/Sykepleier KOVA Orkdal

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Vi har ledig to vikariater som intensivsykepleier/sykepleier ved vår overvåkingsavdeling KOVA. Søkere må enten ha spesialutdanning innen intensiv/lunge/anestesi…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere til vikariat i Trondheim

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Sykepleiere til vikariat i Trondheim. For våre oppdragsgivere i Trondheim kommune, søker vi etter sykepleiere som kan ta ekstravakter og vikariater av kortere…

Company: Nordic Care - Avdeling Trondheim
Hiring Organization: Nordic Care - Avdeling Trondheim
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


TFH - verne / sykepleiere

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Det er ledig 3 vikariater for verne / sykepleier ifra 50 - 100 %. Vi søker medarbeidere med formalkompetanse som verne eller sykepleier og gjerne med relevant…

Company: Molde kommune
Hiring Organization: Molde kommune
Salary: TBD
Location: Molde kommune
Street Address: TBD

Locality: Molde kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kreftsykepleier

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Kreftsykepleier, sykepleiere med relevant erfaring kan søke. Stillingen er tilknyttet Stråleenheten ved Kreftavdeling og senter for lindrende behandling og…

Company: Stråleterapienheten og medisinsk sengepost 1E - Gjøvik
Hiring Organization: Stråleterapienheten og medisinsk sengepost 1E - Gjøvik
Salary: TBD
Location: Gjøvik
Street Address: TBD

Locality: Gjøvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi trenger dyktige sykepleiere til 1:1 oppdrag i Fredrikstad

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Gode oppdragsmuligheter - fra enkeltstående vakter til vikariater. Vi søker etter sykepleiere til oppdrag 1:1 i hjemmet i Fredrikstad Kommune.

Company: Nordic Care AS - Avdeling Østfold
Hiring Organization: Nordic Care AS - Avdeling Østfold
Salary: TBD
Location: Fredrikstad
Street Address: TBD

Locality: Fredrikstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere søkes til oppdrag i Fredrikstad snarest!

Date: 2019-08-08 (Latest)

Job Description: Gode oppdragsmuligheter - fra enkeltstående vakter til vikariater. Vi søker etter sykepleiere til mange konkrete oppdrag på sykehjem/helsehus i Fredrikstad…

Company: Nordic Care AS
Hiring Organization: Nordic Care AS
Salary: TBD
Location: Fredrikstad
Street Address: TBD

Locality: Fredrikstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Ledige Vikariater For SykepleiereSuggested Job Search
Data as of 2019-08-08 (Latest) with id 4901.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as bad. You should say to your boss why you're leaving the business and you ought to point out the things that bothered you, do it in a polite and professional way however. Keep a way of measuring professionalism which has led one to this true point in your career. This can help you to make strong references in the future. In conversations with new potential employers, it's important to be expert. You should also tell your superior that you will be grateful for the chance you have had in working for his or hers company. You won't ever know whenever your present boss will prove to be an excellent reference. Be aware that no one likes to become criticized. Not from subordinates or co-workers. Should they deserve it still. A person with whom you possess ever worked with could be a potentially positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.