Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Omsorgsenhet Jobs     Helsehus Jobs     Er Du Interessert I Bil     It Jurist     Audi Jobs     Familierett Jobs     Front End Back End     Mi Analytiker Menneskebasert Innhenting     Style Jobs    

Searching for "Ledige Vikariater For Sykepleiere" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Ledige Vikariater For Sykepleiere Jobs 2019


Sykepleiere og Helsefagstudenter

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Medisinsk avdeling UNN Harstad har ledige vikariater i ulike stillingsbrøker for sykepleiere ved sengepost medisin A. Gi god pleie og omsorg til våre pasienter.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
KOPI AV Sykepleiere

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Stepdown er en spesialisert, intermediær post med 9 senger og har nå ledig 4 vikariater med lengde 1-1,5 år med mulighet for forlengelse.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


1 psykologspesialist og 2 psykologer

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Ved begge avdelingene kan det åpne seg muligheter for vikariater. I tillegg til psykologer, psykologspesialister og psykiatriske sykepleiere, har vi…

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LIS Anestesiologi, vikariat

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset HF har tre ledige vikariater som lege i spesialiseringen anestesiologi. Arbeidet omfatter alle fagets fire søyler:

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere, sykepleierstudenter- Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Sykepleiere, sykepleierstudenter- Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi. Vi har jevnlig behov for ekstravakter og korte vikariater.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsIntensivsykepleiere/sykepleiere

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Du er intensivsykepleier / sykepleier med annen relevant videreutdanning / autorisert sykepleier. 100% eller 75% stillinger i turnus og 66% natt-stillinger for…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere - fast og vikariater ved Søgne omsorgssenter

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Sykepleiere - fast og vikariater ved Søgne omsorgssenter. 2 x 60 % sykepleier vikariater ( Inntil 1 år). 1 x 80 % sykepleier fast stilling.

Company: Søgne kommune
Hiring Organization: Søgne kommune
Salary: TBD
Location: Søgne kommune
Street Address: TBD

Locality: Søgne kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Ved interne opprykk kan det bli ledige andre stillinger - Faste og vikariater. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer,…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Stokmarknes
Street Address: TBD

Locality: Stokmarknes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere og helsefagarbeidere

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Faste stillinger og vikariater for sykepleiere. Sykepleiere og helsefagarbeidere - Ortopedisk sengepost, Tromsø. Du må trives i en avdeling med høy aktivitet.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier, 70 % stilling

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Ved intern rekruttering kan vikariater bli ledig. Ved ARA, døgnseksjon Blakstad vil du arbeide i team med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer hjelpepleiere…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere til ekstravakter - Oslo

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Gode oppdragsmuligheter - fra enkeltstående vakter til vikariater. For våre oppdragsgivere i Oslo, søker vi etter sykepleiere som kan ta ekstravakter og…

Company: Nordic Care AS
Hiring Organization: Nordic Care AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere til vikariat i Trondheim

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Sykepleiere til vikariat i Trondheim. For våre oppdragsgivere i Trondheim kommune, søker vi etter sykepleiere som kan ta ekstravakter og vikariater av kortere…

Company: Nordic Care - Avdeling Trondheim
Hiring Organization: Nordic Care - Avdeling Trondheim
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering Barn

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: I tillegg har vi 4 vikariater av varighet på 1år og 2 vikariater av varighet på 6mnd. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger,…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Virksomhet for habilitering har ledig vikariater og faste stillinger

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Alle fast ansatte vernepleiere, sykepleiere eller helsefagarbeidere som ønsker endring av arbeidssted, turnusstripe og/ eller opp økning av stilling, må sende…

Company: Lyngdal kommune
Hiring Organization: Lyngdal kommune
Salary: TBD
Location: Lyngdal
Street Address: TBD

Locality: Lyngdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/Trainee

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Vi har også dyktige sykepleiere uten videreutdanning. Sykepleierne hos oss er spesialsykepleiere innenfor fagfeltene intensiv-, barn- og nyfødtsykepleie.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier/sykepleier

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Vi søker sykepleiere med erfaring fra ortopedi eller ØNH pasienter. Vi søker etter sykepleiere som har erfaring med barn, ortopediske- og/eller ØNH pasienter.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/Spesialsykepleier

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Vi har ledig følgende vikariater med mulighet for eventuell forlengelse: Er du vår nye engasjerte sykepleier som vil jobbe med barn på sykehus?

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Ortopedisk sengepost 2 søker etter sykepleiere til en 2 vikariater 80 % fra 6.1.20. Opplæring med erfaren sykepleier på alle typer vakter.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Vi har to ledige vikariater. Slagposten er organisert under nevrosenteret som består av sengepostene 6E, 6D og nevroovervåking 1H. En 100% og en 80%.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier medisinsk sengepost

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: 2 x 80% vikariat som sykepleier fra 01.01.20 til 01.12.20. Vi ønsker oss faglige engasjerte sykepleiere med sans for travle dager. Er for tiden, 3675 Notodden.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Notodden
Street Address: TBD

Locality: Notodden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Vi har 4 ledige svangerskap/sykdoms vikariater i 75 % stilling. Gastrokirurgisk sengepost er en post med høyt tempo. Personlig egnethet vil bli prioritert.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Akuttsykepleier/Sykepleier

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Spesialsykepleier innen akuttsykepleie / AIO / annen relevant sykepleier erfaring. Søkere bør ha to års relevant sykepleier erfaring, fortrinnsvis fra sykehus.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/ spesialsykepleier

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Det er også 75 og 100 % vikariater på intensivavdelingen fom snarest og ut 2020 med mulighet for forlengelse eller fast stilling etterhvert.

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: Medisinsk service har behov for sykepleiere som kan ta ekstravakter og kortere vikariater. Avdelingen består av 27 ansatte med leger, sykepleiere, fagpersonell…

Company: Valnesfjord Helsesportssenter
Hiring Organization: Valnesfjord Helsesportssenter
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2019-11-25 (Latest)

Job Description: 80 - 100 % fast stilling, samt vikariater i tredelt turnus med for tiden arbeidshelg hver 3. Kirurgisk sengepost på Bærum Sykehus består av ulike seksjoner:

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Ledige Vikariater For SykepleiereSuggested Job Search
Data as of 2019-11-25 (Latest) with id 23286.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is a phrase that will require a lot of courage. When pronounced at the incorrect time or in the wrong manner, it can have a very negative impact on your profession. You can find a job present with another company where the pay out is higher, but you remain uncertain if that work environment will be better then your current one. After all, it isn't all about the money. What if you afterwards change your brain? After all, this is simply not a straightforward decision. Of course your boss can absolve you and consider you back, but it is not guaranteed.