Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Pedagogisk Leder Vollebekk Barnehage Bydel Bjerke     Innovativ Jobs     Stolt Jobs     Spare Jobs     Welding Engineer     Amedias Jobs     Dyktige Prosjektledere     Secretariat Jobs     Musikalsk Jobs    

Searching for "Lillehammer Kommune" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Lillehammer Kommune Jobs 2020


Sykepleier, 75 % fast stilling

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: En dyktig medarbeider går av med pensjon, og vi søker derfor etter sykepleier i 75 % stilling. Kirurgisk avdeling H1 er en gastrokirurgisk avdeling.

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sommervikarer 2020

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Hjemmetjenesten er et av de største tjenesteområdene i Lillehammer kommune og omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, hverdagsrehabilitering, heldøgns…

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe som proviantforvalter?

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Aut. helsesekretær, fast

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Ved Enhet for kontor i Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling på Sykehuset Innlandet Reinsvoll er det ledig. Gode kunnskaper i medisinsk terminologi.

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Kontroll og kvalitetssikring av bilag opp mot statens regel- og avtaleverk, herunder Statens reiseregulativ, Hovedtariffavtalen i Staten, skattelovgivning og…

Company: Høgskolen i Innlandet
Hiring Organization: Høgskolen i Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: ØNSKER DU DEG EN SPENNENDE JOBB SOM HELSEFAGARBEIDER I BOLIG FOR HELDØGNSOMSORG. Våren 2018 flyttet avdelingen for heldøgnsomsorg (HDO) inn i nye lokaler i…

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Servicetekniker

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Dersom du har faglig stolthet og vil jobbe med bransjens mest fremtidsrettede teknologi, så passer du hos oss. En fagarbeider hos oss er Helten i felten.

Company: GK
Hiring Organization: GK
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør, bioingeniørstudent, helsesekretær

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Vi har ledig både fast og vikariater som bioingeniør. I tillegg utlyser vi etter ferievikarer på Lillehammer blodbank og medisinsk biokjemi med mulighet til…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik har ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Divisjonsdirektør Divisjon Gjøvik-Lillehammer

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Vi søker etter en handlekraftig leder som vil være sentral i videreutviklingen av sykehusene på Gjøvik og Lillehammer mot det framtidige målbildet for Sykehuset…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker dyktige helsefagarbeidere

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Ønsker du å bli vår nye kollega i hjemmetjenesten? Demensarbeidslaget søker deg som ønsker å jobbe med personer med demens og kognitiv svikt.

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - Natt og enkelte dagvakter

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: ØNSKER DU DEG EN UTFORDRENDE OG VARIERT ARBEIDSHVERDAG? Er du en medarbeider med hjerte for faget? Vil du være med og utvikle framtidas kommunale helse- og…

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer 2020

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Sykehus og helseinstitusjoner har spesielle krav til renhold og hygiene. Som leverandør til SI, har vi bygd opp en unik kompetanse på sykehusrenhold,…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingssjef Medisinsk avdeling, Lillehammer

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Fast stilling som Avdelingssjef søkes til Medisinsk avdeling Lillehammer. Medisinsk avdeling på Lillehammer er en generell medisinsk avdeling som for tiden…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier/sykepleier

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Vil du være med å forme morgendagens hjemmetjenester? Hjemmesykepleien Fagoverbygg er et arbeidslag hvor det jobber sykepleiere med høy sykepleiefaglig…

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studiedirektør

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Høgskolen i Innlandet søker en ambisiøs og kvalitetsbevisst studiedirektør på veien til å bli et universitet. Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder…

Company: Høgskolen i Innlandet
Hiring Organization: Høgskolen i Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Vi søker en omstillingsdyktig psykolog som ønsker å jobbe på en arbeidsplass hvor faglig utvikling og brukernes prosesser står i fokus.

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Ønsker du å bli vår nye kollega i hjemmetjenesten? Demensarbeidslaget søker deg som ønsker å jobbe med personer med demens og kognitiv svikt.

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker vernepleiere til sommervikariat.

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Vil DU være med å forme morgendagens hjemmetjenester? Hjemmetjenesten i Lillehammer kommune etterspør DEG som er faglig nysgjerrig og aktivt vil bidra til å…

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker sykepleiere til sommervikariat

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Vil DU være med å forme morgendagens hjemmetjenester? Hjemmetjenesten i Lillehammer kommune etterspør DEG som er faglig nysgjerrig og aktivt vil bidra til å…

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker helsefagarbeidere til sommervikariat

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Vil DU være med å forme morgendagens hjemmetjenester? Hjemmetjenesten i Lillehammer kommune etterspør DEG som er faglig nysgjerrig og aktivt vil bidra til å…

Company: Lillehammer Kommune
Hiring Organization: Lillehammer Kommune
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i innovasjon

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker. 4-årig stipendiatstilling med 25% pliktarbeid. Professor Bent Sofus Tranøy, tlf.

Company: Høgskolen i Innlandet
Hiring Organization: Høgskolen i Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstelektor/Høgskolelektor i markedsføring

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføring.

Company: Høgskolen i Innlandet
Hiring Organization: Høgskolen i Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hovedlærer manus - Den norske filmskolen

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Hovedlærer manus - Den norske filmskolen. Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.

Company: Høgskolen i Innlandet
Hiring Organization: Høgskolen i Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Lillehammer KommuneSuggested Job Search
Data as of 2020-02-23 (Latest) with id 31900.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is really a phrase that requires lots of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong manner, it can have a very negative effect on your profession. You can find a job offer you with another business where the pay is higher, but you remain not sure if that ongoing work place will be better then your current one. After all, it isn't all about the money. Imagine if you later on change your mind? After all, this is not an easy decision. Of course your boss can absolve you and hire you back, but it isn't guaranteed.