Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Stillingsannonsen Jobs     Oceaneering As Jobs     Logistikkansvarlig Med Kundeansvar     Storebarnsavdeling Jobs     Idean Jobs     Digital Marketing Consultant Google Ads Products With Norwegian     Sekreteriat Jobs     Stilling Som Bilmekaniker     Almac Clinical Services Jobs    

Searching for "Lovisenberg Diakonale Sykehus" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Lovisenberg Diakonale Sykehus Jobs 2019


Helsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse…

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sykepleier/Vernepleier

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier;

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Anestesisykepleier

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals.

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere til sommervikariat og faste helgestillinger

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av psykiatrisk akuttmottak (PAM) og seks øvrige sengeposter med totalt 66 senger.

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPsykologspesialist

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Nic Waals Institutt er sykehusets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk og dekker fire bydeler: Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Vestre Aker.

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist, 1-års vikariat

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Nå søker vi psykologspesialist til 100 % vikariat til Lovisenberg DPS Raskere tilbake poliklinikken. Lovisenberg Distrikts Psykiatriske Senter (DPS) består av…

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tannhelsesekretær

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Lovisenberg Diakonale Sykehus er et lokalsykehus for de indre bydelene i Oslo, og dette gjenspeiles i vår pasientgruppe. Oppgavene vil være mange og varierte.

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Hver dag jobber medarbeidere på Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Seksjonen består i dag av 5 ansatte.

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse…

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jobbspesialist (IPS) i FACT Gamle Oslo

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Vi er på jakt etter en jobbspesialist i vårt fleksible behandlingsteam FACT - Flexible Assertive Community Treatment for personer med alvorlig psykisk lidelse…

Company: FACT Bydel Gamle Oslo, Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune
Hiring Organization: FACT Bydel Gamle Oslo, Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Veiledningsansvar for LIS i spesialisering.

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Høgskolelektorer/høgskolelærere til LDH

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St.Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka…

Company: Lovisenberg diakonale høgskole
Hiring Organization: Lovisenberg diakonale høgskole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Høgskolelektor/høgskolelærer

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St.Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka…

Company: Lovisenberg diakonale høgskole
Hiring Organization: Lovisenberg diakonale høgskole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ønsker du å jobbe i et av Norges beste fagmiljøer innen gastroenterologi

Date: 2019-12-07 (Latest)

Job Description: Lovisenberg Diakonale Sykehus satser sterkt på flere fagområder. Lovisenberg Diakonale Sykehus har et etablert forskningsmiljø innen indremedisin der flere av…

Company: Randstad Professionals
Hiring Organization: Randstad Professionals
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Lovisenberg Diakonale SykehusSuggested Job Search
Data as of 2019-12-07 (Latest) with id 33333.

If you are switching jobs: Industry experts say that when you inform your superiors that you will be leaving your job, the way back again is most likely gone. In this case, an imaginary series is transformed that completely changes the company's relationships and atmosphere. Once you leave the business you will almost certainly replaced by someone else fairly quickly.