Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Process Analyst     Rettleiar Til Nav Alver     Myre Jobs     Lagerstyring Jobs     Produksjonsmedarbeider Med Ansvar For Planlegging Tilrettelegging Og Lager Mm     Montadores As De Ascensores Para Noruega     Distribusjon Jobs     Chargery Gmbh Jobs     Tjenestedrift Jobs    

Searching for "Nordlandssykehuset Hf" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Nordlandssykehuset Hf Jobs 2020
Helsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagkonsulent Ambulant rehabiliteringsteam Salten (ART)

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Personell innen drift/teknisk/øvrig personell som ikke jobber i helsesektoren

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset Bodø, Lofoten og Vesterålen. For å bekjempe det pågående koronautbruddet (Covid-19) har Nordlandssykehuset HF behov for ekstra personell ved…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Kirurgisk avdeling sengeområde Bodø, Nordlandssykehuset HF. Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFagsykepleier

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset HF behandler…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Funksjonell forvalter

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr. Ledig fast 100% stilling som funksjonell forvalter i Forvaltningssenter for radiologi (FSR), med arbeidssted…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. SKSD Seksjon for klinisk støtte Vest, Nordlandssykehuset.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Stokmarknes
Street Address: TBD

Locality: Stokmarknes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsykepleier/sykepleier

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær Intensivenheten - Kirurgisk klinikk

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Intensivenheten ved Nordlandssykehuset i Bodø lyser ut 100 %…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nevrologisk og revmatologisk sengepost, A6 Nordlandssykehuset. Nevrologisk og revmatologisk sengepost - A6 er en enhet som er organisert i medisinsk klinikk.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ambulansepersonell

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Indre Salten -område 6 Ambulansetjenesten, Nordlandssykehuset HF. Prehospital klinikk er en del av Nordlandssykehuset HF.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/psyk.sykepleier

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Akuttenhet Nord er en av 3 psykiatriske akuttenheter ved Nordlandssykehuset HF. Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø,…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/ Vernepleier /Psykiatrisk sykepleier

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosionom

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Tilbudet om sosionomtjenester gjelder både innlagte og…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder Voksenpsykiatrisk Enhet Vesterålen

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Stokmarknes
Street Address: TBD

Locality: Stokmarknes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LIS i generell indremedisin, Lofoten

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Sykehuset samarbeider tett med Universitetssykehuset i Tromsø…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Gravdal
Street Address: TBD

Locality: Gravdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. MED Covid-19 enhet R3, Nordlandssykehuset.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering kirurgi (LIS 2), vikariat

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Avdelingen har avtale med Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset…

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Sandnessjøen
Street Address: TBD

Locality: Sandnessjøen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsykepleier/kardiologisk sykepleier/ sykepleier

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering, kirurgi (LIS 2)

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Avdelingen har avtale med Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset…

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Sandnessjøen
Street Address: TBD

Locality: Sandnessjøen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege fordøyelsessykdommer

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF tilbyr spesialisering i generell indremedisin ved alle sine lokasjoner. I tillegg tilbyr Nordlandssykehuset spesialisering innen…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist stab døgn - Salten DPS

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk konsulent

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Nordlandssykehuset HfSuggested Job Search
Data as of 2020-07-25 (Latest) with id 4552.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right business and the surroundings in which you can work will most likely be only 1 / 2 of the job you need to perform for the change of your career. It's also very essential to find a solution to elegantly depart your previous job. It's advocated that you maintain genuine contacts with former co-workers and bosses.