Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Ge Vingmed Ultrasound As Product Sourcing Leader     Butikksjef Hagesenter     Kafka Bistand Til Planlegging Etablering Og Forvaltning Drift_kan Leveres Av Flere Ressurser     Uloba Jobs     Elektriker Automasjonsmekaniker Mekaniker Krantekniker     Legg Til Rette For Etisk Refleksjon I Arbeidslivet     Avdelingsledere 100 Fast Stilling Marienlyst Sykehjem     Psykisk Helse Og Rustjeneste Ferievikarer 2020     Bilsenter Jobs    

Searching for "Offentlege" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Offentlege Jobs 2020


Barnehagelærarar

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Gloppen har full barnehagedekning og gode offentlege tenester. Vi treng barnehagelærarar for å utvikle oss framover. Barnehage med 6 avdelingar på Sandane.

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Bioingeniør

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Gloppen har full barnehagedekning og gode offentlege tenester. Vi har ledig 80 % og 50 % faste stillingar som bioingeniør ved Gloppen legesenter med tilsetting…

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisningsstillingar i grunnskulane i Gloppen kommune 2020/2021

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Gloppen har full barnehagedekning og gode offentlege tenester. Gloppen kommune har tre barneskular, ein 1-10-skule og ein ungdomsskule i tillegg til eit…

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar kommunale barnehagar 2020

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Gloppen har full barnehagedekning og gode offentlege tenester. Gloppen kommune søkjer etter ferievikarar i dei kommunale barnehagane sommaren 2020.

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeidar

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Gloppen har full barnehagedekning og gode offentlege tenester. Ved avdeling for kommunaltekniske tenester i Gloppen kommune er det ledig fast 100% stilling som…

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLÆRARJOBB PÅ FJELLET!

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarar kan bli offentlege sjølv om søkjaren har bede om at søknaden blir unnateke offentleggjering.

Company: Bykle kommune, Fjellgardane skule
Hiring Organization: Bykle kommune, Fjellgardane skule
Salary: TBD
Location: Hovden
Street Address: TBD

Locality: Hovden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar - sommarjobb

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Company: Kvam Kommune
Hiring Organization: Kvam Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utekontakt

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege, jfr. Utekontakten samarbeider tett med folkhelsekoordinator, skule, helsesjukepleiar,…

Company: Høyanger kommune
Hiring Organization: Høyanger kommune
Salary: TBD
Location: Høyanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Høyanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar i helse- og omsorgstenesta 2020

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Gloppen har full barnehagedekning og gode offentlege tenester. Vi har behov for ferievikarar på desse tenesteområda: Det vil bli gjeve opplæring.

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Laivutviklar (vitskapleg assistent)

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. UiB - Kunnskap som formar samfunnet.

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Innkjøpsrådgivar

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Kurs eller dokumentert kompetanse i offentlege anskaffingar er ønskeleg. Dersom du ikkje har relevant utdanning må du ha god erfaring med offentlege…

Company: Kystverket
Hiring Organization: Kystverket
Salary: TBD
Location: Horten
Street Address: TBD

Locality: Horten
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlege

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Stillinga er tredelt og omfattar kurativt arbeid, legevaktarbeid og offentlege arbeidsoppgåver. Stad kommune har ledig vikariat som fastlege i godt opparbeidd…

Company: Stad kommune
Hiring Organization: Stad kommune
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Reinhaldar

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Company: Stad kommune
Hiring Organization: Stad kommune
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bykle og Hovden treng deg!

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarar kan bli offentlege sjølv om søkjaren har bede om at søknaden blir unnateke offentleggjering.

Company: Bykle kommune, Bykle barne- og ungdomskule
Hiring Organization: Bykle kommune, Bykle barne- og ungdomskule
Salary: TBD
Location: Bykle
Street Address: TBD

Locality: Bykle
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog - interkommunal stilling

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Company: Stad kommune
Hiring Organization: Stad kommune
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar i uteseksjonen og eigedomsavdelinga

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Gloppen har full barnehagedekning og gode offentlege tenester. Vi har behov for ferievikarar i eigedomsavdelinga og i uteseksjonen, og søkjer etter…

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgjevar/seniorrådgjevar med juridisk kompetanse - Språkrådet

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Du skal dessutan drive sakshandsaming, hovudsakleg svare på spørsmål om språklova frå det offentlege og frå privatpersonar. Staten legg vekt på mangfald.

Company: Språkrådet
Hiring Organization: Språkrådet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisningsstillingar

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Det er 4 kommunale barneskular og 1 ungdomsskule. Det kan verte ledige stillingar ved alle skulane våre i alt frå deltid til 100%. Rektor Tor Arne Aasen, tlf.

Company: Osterøy kommune Grunnskule
Hiring Organization: Osterøy kommune Grunnskule
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige stillingar i grunnskulane

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Company: Stad kommune
Hiring Organization: Stad kommune
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bustad og kvarterforvaltar

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Kontaktperson mot Forsvaret, borettslag, sameigar, offentlege etatar, Forsvarsbygg sitt servicesenter, og internt i markedsområdet osv.

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Evenes kommune
Street Address: TBD

Locality: Evenes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Company: Kvam Kommune
Hiring Organization: Kvam Kommune
Salary: TBD
Location: Norheimsund
Street Address: TBD

Locality: Norheimsund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftsleiar/driftsteknikar

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Kundebehandling, innkjøp etter forskrift om offentlege anskaffingar, administrasjon og fakturabehandling. Stå for, systematisere og legge til rette for drift og…

Company: Statsbygg
Hiring Organization: Statsbygg
Salary: TBD
Location: Storebø
Street Address: TBD

Locality: Storebø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Einingsleiar opplæring og integrering

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Company: Stad kommune
Hiring Organization: Stad kommune
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seniorrådgjevar

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Vil du vere med å forme framtida?

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektøkonom (seniorkonsulent – to stillingar)

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Vil du vere med å forme framtida?

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for OffentlegeSuggested Job Search
Data as of 2020-02-20 (Latest) with id 28229.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be a justification for labelling the workplace you have worked in as bad. You should show your boss why you are leaving the business and you ought to point out the things that bothered you, take action in a polite and professional way however. Keep a measure of professionalism that has led one to this aspect in your career. This assists you to make strong references in the future. In conversations with brand-new potential employers, it's important to be professional. You should also tell your superior you are grateful for the opportunity which you have had in working for his or hers firm. You won't ever know when your current boss will prove to be an excellent reference. Remember that no one likes to be criticized. Not from subordinates or colleagues even. Even though they deserve it. A person with whom you possess ever worked with could be a possibly positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.