Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Helsearbeid Jobs     Sortiment Jobs     Privatmegleren Jobs     Ho Helsefagarbeider Hjemmetjenesten Vest Fast     Mcdonalds Jobs     Norges Toppidrettsgymnas Jobs    

Searching for "Orsta Kommune" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Orsta Kommune Jobs 2020


Sesonghjelp jul søkes til NILLE VOLDA

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Vi søker en ny Nille helt! Våre butikkmedarbeidere er Nilles viktigste ambassadører og ansikt utad. Derfor ser vi på våre medarbeidere som Nille helter.

Company: Nille
Hiring Organization: Nille
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Tilkallingsvikar i barnehage

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Ørsta kommune har til ei kvar tid trong for fagarbeidar/assistent og barnehagelærar som kan tenkje seg å vere tilkallingsvikar i barnehage.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar beredskapsavdelinga - Ørsta brann og redning

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Vi har 100% ledig stilling som leiar av beredskapsavdelinga med tiltreding frå 01.12.20. Ørsta brann og redning har beredskap døgnet rundt og året gjennom, med…

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sesonghjelp jul søkes til NILLE ULSTEINVIK

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Vi søker en ny Nille helt! Våre butikkmedarbeidere er Nilles viktigste ambassadører og ansikt utad. Derfor ser vi på våre medarbeidere som Nille helter.

Company: Nille
Hiring Organization: Nille
Salary: TBD
Location: Ulstein kommune
Street Address: TBD

Locality: Ulstein kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagelærar

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Vi har ledige stillingar, både fast og vikarstilling som barnehagelærar i nokre av dei kommunale barnehagane frå 01.01.20. Kommunen nyttar nynorsk som målform.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsDeltid Hareid

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Bunnpris Hareid søker deltids butikkmedarbeidere. Jobbene består av forefallende butikkarbeid. Arbeidstid både på dagtid, kveldstid og på helg.

Company: Bunnpris Hareid
Hiring Organization: Bunnpris Hareid
Salary: TBD
Location: Hareid
Street Address: TBD

Locality: Hareid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikarlærer i helse- og oppvekstfag

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Ein dyktig vikarlærar i helse og oppvekstfag i inntil 100 % stilling ut skuleåret. Har utdanning innanfor helse og oppvekstfag, med minimum bachelor som…

Company: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Hiring Organization: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljørettleiar

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Ørsta kommune søkjer etter miljørettleiar i 80% stilling, med arbeidsstad for tida ved Ørsta ungdomsskule. Stillinga er eit engasjement med varigheit til 01.01…

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Reinhaldar/ kjøkkenassistent

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Sunnmøre Folkehøgskule ligg i Ulsteinvik og har ca 115 elevar over 18 år. Skulen er eigd av Norges KFUK-KFUM og har om lag 30 tilsette.

Company: Stiftelsen Sunnmøre Folkehøgskule
Hiring Organization: Stiftelsen Sunnmøre Folkehøgskule
Salary: TBD
Location: Ulsteinvik
Street Address: TBD

Locality: Ulsteinvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Butikkmedarbeidar

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Møbelringen er din lokale møbelspesialist som tilbyr kvalitetsmøbler til det norske folk. Møbelringen ble stiftet i 1985, og vi har siden da vokst til over 70…

Company: Møbelringen Ørsta
Hiring Organization: Møbelringen Ørsta
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent i 100 % stilling

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Vi søkjer ein god og trygg person til vår småbarnsavdeling (1-3 år). Ein som sett barna først, som bidreg til å legge til rette for god leik og som er opptatt…

Company: Almejordet Barnehage
Hiring Organization: Almejordet Barnehage
Salary: TBD
Location: Ulsteinvik
Street Address: TBD

Locality: Ulsteinvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Salgsmedarbeider Intersport Volda

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Sport Holding AS eier og driver kjedekonseptet INTERSPORT. Kjedekonseptet omfatter butikker over hele landet og er et spennende Retail selskap med både egeneide…

Company: Sport Volda As
Hiring Organization: Sport Volda As
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sekretær

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: MEDISINSK POLIKLINIKK, FYSIOTERAPI OG KONTOR, Helse Møre og Romsdal HF. Vi har ledig fast 35 % stilling frå 01.01.2021. Arbeidet er variert og givande.

Company: Helse Møre og Romsdal HF
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal HF
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonssjef - Helfo veiledning

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Helfo veiledning har ansvar for rettleiing innan regelverk, takstbruk og direkte oppgjer overfor helseaktørar (behandlarar og tenesteytarar), i tillegg til…

Company: Helfo
Hiring Organization: Helfo
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ørsta vgs - undervisningsstilling

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Ein dyktig vikarlærar i helse og oppvekstfag i inntil 100 % stilling ut skuleåret. Har utdanning innanfor helse og oppvekstfag, med minimum bachelor som…

Company: Møre og Romsdal fylkeskommune
Hiring Organization: Møre og Romsdal fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


COOP MARKED LAUVSTAD søker butikksjef

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Coop Nordvest SA er ett av de største samvirkelagene i Coop i Norge, med 5 milliarder i omsetning og ca 2200 medarbeidere. 14 mill., og har 6 ansatte.

Company: Coop Nordvest SA Marked
Hiring Organization: Coop Nordvest SA Marked
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Salgsmedarbeider Intersport Volda

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: JOBB MED DET DU ELSKER! Verdens største sportskjede INTERSPORT, søker en dyktig medarbeider med vinnerinstinkt og hjerte for sport! Du er glad, åpen og ærlig.

Company: Vi er fagbutikk med hjerte for sport, vi ønsker å hjelpe kunden til rett utstyr.
Hiring Organization: Vi er fagbutikk med hjerte for sport, vi ønsker å hjelpe kunden til rett utstyr.
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftsleiar og stedfortredar

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Kunne du tenke deg å arbeide på Norges kanskje mest undervurderte skisenter midt i Sunnmørsalpene? Vi søker engasjert og motivert driftsleder til Ørsta…

Company: Ørsta Skisenter As
Hiring Organization: Ørsta Skisenter As
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialfysioterapeut

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Døgnbehandling psykisk helse DPS Volda, Helse Møre og Romsdal HF. Volda DPS, døgnseksjon har ledig 100 % vikariat for spesialfysioterapeut.

Company: Helse Møre og Romsdal HF
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal HF
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar - Helse og omsorg

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Annonsen gjeld stillingar innan pleie og omsorg (omsorgsbustader, heimeteneste og institusjon). Som hovudregel vert ledige stillingar lyst ut med eiga annonse,…

Company: Ulstein kommune
Hiring Organization: Ulstein kommune
Salary: TBD
Location: Ulsteinvik
Street Address: TBD

Locality: Ulsteinvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% fast stilling som pedagogisk leiar

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Godkjent barnehagelærarutdanning eller anna pedagogisk utdanning som gir barnefagleg kompetanse. Bestått test i norsk- høgare nivå (Bergenstesten), eller avlagt…

Company: Farkvamen barnehage
Hiring Organization: Farkvamen barnehage
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tenesteeiningsleiar ved Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Møre og Romsdal politidistrikt er eitt av 12 politidistrikt i Norge. Vi dekkjer heile Møre og Romsdal fylke og har frå 2020 ansvar for 26 kommunar der det bur…

Company: Møre og Romsdal pd
Hiring Organization: Møre og Romsdal pd
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent i 100 % stilling

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Barnehagen er foreldreeigd, har tre avdelingar og vi baserer det pedagogiske arbeidet på Reggio Emilia tenkinga. Det krevs gode norsk kunnskapar.

Company: Almejordet barnehage
Hiring Organization: Almejordet barnehage
Salary: TBD
Location: Ulstein kommune
Street Address: TBD

Locality: Ulstein kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Laboratoriemedarbeider

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: TINE Meieriet Ørsta, TINE Gruppen. Vi har ledig eit vikariat i 100% stilling som laboratoriemedarbeider. Driftslaboratoriet har to årsverk, og tar ca.

Company: TINE
Hiring Organization: TINE
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Orsta KommuneSuggested Job Search
Data as of 2020-10-25 (Latest) with id 12790.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be a justification for labelling the workplace you have worked in as bad. You should tell your boss why you're leaving the business and you ought to point out the things that bothered you, do it in a polite and professional way however. Keep a way of measuring professionalism which has led one to this point in your career. This can help one to make strong references later on. In conversations with new potential employers, it's important to be expert. You should also tell your better you are grateful for the opportunity you have had in working for his or even hers company. You never know whenever your present boss will end up being an excellent reference. Remember that no one loves to end up being criticized. Not from subordinates or colleagues even. If they deserve it still. Anyone with whom you have ever worked with could be a potentially positive reference. Do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.