Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Techstep Jobs     Er Du En Butikksjef Med En Entusiastisk Og Engasjerende Lederstil     Leos Jobs     Bigblu Norge Tidligere Breiband No Jobs     Lagmannsrett Jobs     Veas Jobs     Kunnskapsrikt Jobs     Project Manager Svg Odt     Valentinlyst Jobs    

Searching for "Orsta Kommune" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Orsta Kommune Jobs 2020


INTERNUTLYSING Assistent/miljøarbeidar, 50 % vikar

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Det er i perioden 27.2.- 26.8.2020 ledig stilling som assistent/ miljøarbeidarstilling ved dagavdelinga Skålastova på Ørstaheimen, .

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Automasjonsmekaniker/automatiker/ industrimekaniker

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Er du vår nye medarbeidar på vedlikeholdsavdelinga? TINE Meieriet Ørsta søkjer etter automasjonsmekaniker/automatiker/industrimekaniker.

Company: TINE
Hiring Organization: TINE
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesjukepleiar 100 % fast stilling

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: I Ørsta kommune er det frå 1.5.2020 ledig 100 % stilling som helsesjukepleiar ved Ørsta helsestasjon. Helsestasjonsverksemd med spe- og småbarnskonsultasjonar…

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Off. godkjent sjukepleiar 60 % stilling

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: I Ørsta kommune er det frå d.d. Ledig 60 % stilling for off. Stillinga er plassert i seksjon Omsorg og sjukeheim med f.t. Kommunen nyttar nynorsk som målform.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Butikkmedarbeider, heltid

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: REMA 1000 er Norges ledende dagligvarekjede og en av landets sterkeste merkevarer. Siden 1979 har REMA 1000 jobbet for å kunne tilby kunder over hele landet et…

Company: REMA 1000 Norge
Hiring Organization: REMA 1000 Norge
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsREMA 1000 VOLDA søker Butikkmedarbeider, heltid

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: REMA 1000 er Norges ledende dagligvarekjede og en av landets sterkeste merkevarer. Siden 1979 har REMA 1000 jobbet for å kunne tilby kunder over hele landet et…

Company: Rema 1000
Hiring Organization: Rema 1000
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar /ekstrahjelp

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Vi søkjer etter ferievikar / ekstrahjelp som reinhaldar i perioden mai – august 2020 ved Hjørundfjordheimen, Vartdal Helsetun og Ørstaheimen.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Ledig 80% fast stilling for jordmor ved Seksjon føde og barsel, Volda sjukehus. Vi er ei kombinert avdeling, med svangerskapspoliklinikk, føde, barsel og…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Apoteker

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Apotek 1 er Norges største apotekkjede og vi er i stadig vekst. 4000 dedikerte medarbeidere, og vi er også landets største farmasøytiske arbeidsgiver.

Company: Apotek 1
Hiring Organization: Apotek 1
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikar

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: TINE Meieriet Ørsta har behov for ferievikarer til sommaren. Juni eller ved skuleslutt med varigheit fram til ca. Vi treng sommarhjelper ved fleire avdelingar.

Company: TINE
Hiring Organization: TINE
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleier / Vernepleier 100 % fast stilling - Volda kommune, Institusjonsteneste

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Vi trenger ein sjukepleiar/vernepleiar med på laget vårt! Ledig fast 100% stilling frå d.d . Arbeidsstaden er 2.etg på Volda Omsorgsenter, seksjon Selje…

Company: Volda kommune, Institusjonsteneste
Hiring Organization: Volda kommune, Institusjonsteneste
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærarstillingar skuleåret 2020/2021

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: I Ørsta kommune vert det frå 1.8.2020 ledige lærarstillingar i grunnskulen. Det vil vere både faste stillingar, og vikariat for skuleåret 2020/2021.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykiatrisk sjukepleiar

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Poliklinikken søkjer psykiatrisk sjukepleiar til vårt rus- og psykiatriteam. Ein jobbar mest individuelt med behandling, men er organisert i team.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Vi har ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog frå medio juni 2020 ved Poliklinikk psykisk helse DPS Volda. Helse Møre og Romsdal HF.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


INTERN UTLYSING Formann - Uteseksjonen

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Vi har frå snarast ledig 100% stilling som formann for anlegg på veg, vatn og avløp ved Kommunalteknikk/Uteseksjonen. Stillinga er plassert i Kap.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar og ekstrahjelp

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Vi søkjer etter ferievikarar/ ekstrahjelp i perioden mai – august 2020 i seksjon tekniske tenester ved uteseksjonenen og parketaten. Du bør ha førarkort kl.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar / Vernepleiar 60 % fast stilling ledig frå d.d

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Volda kommune ligg sentralt på Sunnmøre, med sjukehus og høgskule i umiddelbar nærleik. Kvart år kjem 4000 studentar og set sitt preg på lokalsamfunnet.

Company: Volda kommune, Institusjonsteneste
Hiring Organization: Volda kommune, Institusjonsteneste
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Læreplassar i helsearbeidarfaget 2020

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Ørsta kommune har frå hausten 2020 ledige plassar i helsearbeidarfaget. Søkjaren må ha fullført Vg1 og Vg 2 før læretida tek til.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar m.m.

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Helse Møre og Romsdal HF.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker Butikksjef til NILLE VOLDA

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Vi søker en ny Nille helt! Våre butikkmedarbeidere er Nilles viktigste ambassadører og ansikt utad. Derfor ser vi på våre medarbeidere som Nille helter.

Company: Nille
Hiring Organization: Nille
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Onkolog

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Kreftavdelinga i Helse Møre og Romsdal er samansatt av stråleterapieining, sengepost, lindrande team og poliklinikk i Ålesund, samt kreftpoliklinikk og…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Læreplassar i Barne- og ungdomsarbeidarfaget 2020

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Ørsta kommune har frå hausten 2020 ledige læreplassar i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Det vert oppstart i august. Kommunen ynskjer namn på referansar.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider 80 % fast stilling frå d.d

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Volda kommune ligg sentralt på Sunnmøre, med sjukehus og høgskule i umiddelbar nærleik. Kvart år kjem 4000 studentar og set sitt preg på lokalsamfunnet.

Company: Volda kommune, Institusjonsteneste
Hiring Organization: Volda kommune, Institusjonsteneste
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Off. godkjent sjukepleiar 80 % stilling

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: I Ørsta kommune er det frå d.d. Ledig 80 % fast stilling for off. Buavdelinga er ei somatisk langtidsavdeling med 24 plassar. Stillinga er plassert i HTA kap.

Company: Ørstaheimen, Buavdelinga
Hiring Organization: Ørstaheimen, Buavdelinga
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bilmekaniker søkes

Date: 2020-01-28 (New)

Job Description: Furene Bil AS har stor pågang og i den forbindelse søker vi nå etter bilmekaniker. Vi søker deg som er motivert og har kundeservice i fokus!

Company: Mekonomen Norge AS
Hiring Organization: Mekonomen Norge AS
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Orsta KommuneSuggested Job Search
Data as of 2020-01-28 (New) with id 2254.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as bad. You should say to your boss why you're leaving the company and you ought to point out things that bothered you, take action in a polite and professional way however. Keep a way of measuring professionalism that has led you to this point in your career. This can help one to make solid references later on. In conversations with brand-new potential employers, it is necessary to be professional. It's also advisable to tell your first-class that you will be grateful for the chance you have had in working for his or hers business. You won't ever know whenever your present boss will end up being an excellent reference. Remember that no one likes to become criticized. Not from subordinates or colleagues. If they deserve it still. A person with whom you possess ever worked with could be a potentially positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.