Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Kurskonsulent     Fun Kitchen Jobs     Assistent Barne Og Ungdomsarbeidar     Vestre Aker Skole Oslo Kommune Utdanningsetaten Jobs     Mojob Jobs     Strand Unikorn As Jobs     Behandler     Butikkleder Vikariat Boys Of Europe Arkaden Skien     Konsulent Innen Statistikk Og Analyse    

Searching for "Overhalla Kommune" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Overhalla Kommune Jobs 2020


Helsefagarbeiderstillinger - Vest omsorgsboliger

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Ansettelse i stillingene innebærer turnusarbeid med dag og kveldsvakter, samt arbeid hver tredje helg. Du må også bidra til kvalitetssikring av tjenesten,…

Company: Namsos kommune Vest omsorgboliger
Hiring Organization: Namsos kommune Vest omsorgboliger
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsefagarbeider/student - flere stillinger

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Vi har ledig stillinger på helg. Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder og stillingens innehaver skal delta i direkte tjenesteyting overfor beboer og…

Company: Namsos kommune
Hiring Organization: Namsos kommune
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tannhelsesekretær Namsos tannklinikk

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Det er en fast 100 % stilling ledig som tannhelsesekretær ved Namsos tannklinikk. Klinikken har 9 behandlingsrom og 14 ansatte. Vi søker deg som er:

Company: Namdal Tannhelsedistrikt (228101), Trøndelag fylkeskommune
Hiring Organization: Namdal Tannhelsedistrikt (228101), Trøndelag fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider - flere stillinger

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Flere små faste helge stillinger mellom 11,27 % til 18, 54 %. Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder og stillingens innehaver skal delta i direkte…

Company: Namsos kommune
Hiring Organization: Namsos kommune
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Selger deltid søkes til Nille Amfi Namsos

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Vi søker en ny Nille helt! Våre butikkmedarbeidere er Nilles viktigste ambassadører og ansikt utad. Derfor ser vi på våre medarbeidere som Nille helter.

Company: Nille
Hiring Organization: Nille
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAssistent i 17,06 % stilling ved Vest omsorgsboliger

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Ansettelse i stillingene innebærer turnusarbeid med arbeid hver tredje helg. Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder og stillingens innehaver skal delta…

Company: Namsos kommune Vest omsorgboliger
Hiring Organization: Namsos kommune Vest omsorgboliger
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Alarmsentraloperatør

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Nord-Trøndelag 110-sentral mottar nødmeldinger fra 20 kommuner og er en av tre avdelinger i Namsos brann og redning. Kunne arbeide målrettet og planmessig.

Company: Namsos kommune Brann og redning
Hiring Organization: Namsos kommune Brann og redning
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier/ fagarbeider i skole og barnehage

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Ved grunnskolene og barnehagene i Namsos vil det bli ledige stillinger som vernepleiere/ fagarbeidere i faste stillinger/ vikariat fra høsten 2020.

Company: Namsos kommune Oppvekst og opplæring
Hiring Organization: Namsos kommune Oppvekst og opplæring
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sveiser, montør og platearbeider

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Vi søker flere medarbeidere til våre verksteder i Namsos og Overhalla. Gjerne erfaring med større byggkonstruksjoner. VI LEVERER ALT INNEN STÅL OG METALLER.

Company: Overhalla Mekaniske
Hiring Organization: Overhalla Mekaniske
Salary: TBD
Location: Overhalla kommune
Street Address: TBD

Locality: Overhalla kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere - flere stillinger

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: 100% midlertidig med mulighet for fast stilling. 4 faste stilinger på 75 %. Delta i direkte tjenesteyting overfor pasient og bidra til at ansvarsområder følges…

Company: Namsos kommune
Hiring Organization: Namsos kommune
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jobb i bht, med utviklingsmuligheter!

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Vi i Veiviser´n bht er på utkikk etter en en ny kollega i 100 % stilling. Veiviser´n bht AS er en bedrift med f.t. 6 ansatte som består av hhv.

Company: Veiviser'n Bht As
Hiring Organization: Veiviser'n Bht As
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Dette er et 85 % vikariat med mulighet for fast. Delta i direkte tjenesteyting overfor pasient og bidra til at ansvarsområder følges opp og at målsettinger…

Company: Namsos kommune
Hiring Organization: Namsos kommune
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brannkonstabel - deltid, stasjon Salsnes

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Ved Namsos brann og redning sin avdeling på Salsnes er det to ledige stillinger som brannkonstabel/røykdykker deltid. Grunnkurs i regi av Norges brannskole.

Company: Namsos kommune Brann og redning
Hiring Organization: Namsos kommune Brann og redning
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagstilling i 100 % ved demensavdelingen, Namsos helsehus

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Er direkte underlagt avdelingsleder, og inngår i fagteam i avdelingen. Ansvar for det faglige tilbudet til bruker. Videreutvikle faglig fokus i avdelingen.

Company: Namsos kommune Namsos helsehus, demensavdelingen
Hiring Organization: Namsos kommune Namsos helsehus, demensavdelingen
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe med familier, par og barn i ulike livssituasjoner?

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Ved familievernkontoret i Namsos er det en ledig fast 100 % stilling som familieterapeut. Familievernkontoret i Namsos har 7 ansatte, en merkantil, leder og fem…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Apotektekniker - 80%

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Apotek 1 er Norges største apotekkjede og vi er i stadig vekst. 4000 dedikerte medarbeidere, og vi er også landets største farmasøytiske arbeidsgiver.

Company: Apotek 1
Hiring Organization: Apotek 1
Salary: TBD
Location: Grong
Street Address: TBD

Locality: Grong
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektleder fritidskort/fritidsvert

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Vil du bidra til at flere barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter? Namsos kommune er forsøkskommune for det nasjonale prosjektet Fritidskort,…

Company: Namsos kommune Prosjekt
Hiring Organization: Namsos kommune Prosjekt
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Vi har ledig 50 % fast stilling. Delta i direkte tjenesteyting overfor pasient og bidra til at ansvarsområder følges opp og at målsettinger innenfor.

Company: Namsos kommune
Hiring Organization: Namsos kommune
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering, psykiatri

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud…

Company: Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos
Hiring Organization: Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk psykologisk rådgiver vikariat 50 og 100 %

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Pedagogisk psykologisk rådgiver i 100 % vikarstilling 01.08.20-30.06.21 med mulighet for fast stilling. Pedagogisk psykologisk rådgiver i 50 % vikarstilling 01…

Company: Namsos kommune PP- tjenesten
Hiring Organization: Namsos kommune PP- tjenesten
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SFO-leder Vestbyen skole 89 % fast stilling

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Ved grunnskolene i Namsos vil det bli ledig stilling som SFO-leder ved Vestbyen skole. En SFO-leder har det daglige- og administrative ansvaret for en…

Company: Namsos kommune Vestbyen skole
Hiring Organization: Namsos kommune Vestbyen skole
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Familieterapeut

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Ved familievernkontoret i Namsos er det en ledig fast 100 % stilling som familieterapeut. Familievernkontoret i Namsos har 7 ansatte, en merkantil, leder og fem…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Byggingeniør

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Vi er på utkikk etter en. En skikkelig "Petter Smart" med stålkontroll på eget arbeid. Hos oss får du jobbe med både store og små prosjekter.

Company: Overhalla Mekaniske AS
Hiring Organization: Overhalla Mekaniske AS
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vinnerskalle med kompetanse på bilskade

Date: 2020-05-02 (New)

Job Description: Bli kjent med Namdal Bilskade AS. Er du en vinnerskalle og higer etter utfordringer, elsker å jobbe i et moderne og ryddig miljø, da er vi rette arbeidsgiver…

Company: Namdal bilskade as
Hiring Organization: Namdal bilskade as
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Overhalla KommuneSuggested Job Search
Data as of 2020-05-02 (New) with id 1868.

If you are switching jobs: The incorrect steps when changing your job can throw a negative image you in the eyes of the previous employer. Be tactful and don't resent anyone if you are changing a working job. You in no way know very well what may occur later on and it may happen that you will need to return to your old job.