Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Elixia Jobs     Platearbeider Med Fagbrev     Asco Jobs     Koordinator Og Prosjektkoordinator     Dovre Group Jobs     Vekt Jobs     Teamleder Jobs     Siemens Ag Jobs     Utad Jobs    

Searching for "Psykiatrisk Avdeling Ved Sykehus" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Psykiatrisk Avdeling Ved Sykehus Jobs 2019


Jordmor

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Fire avdelinger dekker fagområdene; Kirurgisk klinikk består av fem avdelinger. I tillegg kommer avdeling for kirurgiske poliklinikker og kontortjeneste....

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Rjukan
Street Address: TBD

Locality: Rjukan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Ingeniør/sivilingeniør Medisinsk teknologi

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Service og systemledelse har ansvaret for støtte og servicetjenester ved Sykehuset Telemark. Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tekniker/ingeniør Medisinsk teknologi hjemmebehandling

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Behandlingshjelpemidler(BHM) ligger i avdeling for Medisinsk teknologi, klinikk for Service og systemledelse....

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Koordinator

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Service og systemledelse har ansvaret for støtte og servicetjenester ved Sykehuset Telemark. Sykehuset har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LAR- konsulent

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Vår seksjon er lokalisert ved Kragerø sykehus og på Stathelle i Bamble. Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger;...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Kragerø kommune
Street Address: TBD

Locality: Kragerø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAvdelingsleder ved anestesiavdelingen, Kirurgisk divisjon

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: I tillegg til oppgaver på operasjonsavdelingen og dagkirurgisk senter, gis det anestesiservice ved undersøkelse av barn, på barneintensiv, ved PCI og...

Company: Headvisor
Hiring Organization: Headvisor
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kreftsykepleier/sykepleier

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Ved krav om fortrinnsrett til høyere stilling, vil det bli ledig lavere stillingsprosent. Sykehuset Telemark har et aktivt forskningsmiljø med fag og forskning...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger; Det er ledig 1 års vikariat som psykolog ved Allmennpoliklinikken - tiltredelse etter...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Vi har nå ledig ett års vikariat for psykologspesialist i 100% stilling ved enhet Bjerke. Nydalen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsoverlege

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser....

Company: Psykiatrisk avdeling Blakstad, Psykisk helse og rus, Vestre Viken
Hiring Organization: Psykiatrisk avdeling Blakstad, Psykisk helse og rus, Vestre Viken
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsoverlege

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Psykiatrisk avdeling Blakstad, Psykisk helse og rus, Vestre Viken. Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av...

Company: Vestre Viken
Hiring Organization: Vestre Viken
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Vår seksjon er lokalisert ved Kragerø sykehus og på Stathelle i Bamble. Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger;...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Kragerø kommune
Street Address: TBD

Locality: Kragerø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialist i psykiatri

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Avdeling psykosomatisk medisin, Avdeling spiseforstyrringar og Avdeling alderspsykiatri. Avdeling stemningslidingar, Avdeling psykiatrisk akuttmottak (PAM) og...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Ved avdelingen er det ca. Ved Avdeling for barne- og ungdomsmedisin er det ledig fast LIS-stilling fra 19.08.19 og LIS-vikariat fra d.d til ca....

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Distriktpsykiatrisk avdeling er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus. Sørlandet sykehus HF....

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF....

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege (spesialist i psykiatri)

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Overlegen vil delta i inntaksteam ved behov. Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger;...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege/spesialist i psykiatri ved akuttseksjonen

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Overlege/spesialist i psykiatri ved akuttseksjonen. Vi søker overlege/spesialist i psykiatri ved akuttseksjonen....

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege i psykiatri

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: Det kan også bli aktuelt med deltakelse i vaktordningen ved Psykiatrisk avdeling. Sørlandet sykehus HF. Poliklinisk oppfølgingsteam som gir behandling hjemme og...

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du vår nye medarbeider?

Date: 2019-05-20 (New)

Job Description: 100 % fast stilling autorisert sykepleier ved akutt / rehab avdeling fom 12.08.19. Det vil også psykiatrisk sykepleier gjøre....

Company: Nærøy kommune
Hiring Organization: Nærøy kommune
Salary: TBD
Location: Nærøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Nærøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Psykiatrisk Avdeling Ved SykehusSuggested Job Search
Data as of 2019-05-20 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is a phrase that will require plenty of courage. When pronounced at the incorrect time or in the wrong manner, it can employ a negative impact on your career. You can find a working job give with another firm where the pay is higher, but you remain uncertain if that work environment will be better then the current one. After all, it isn't all about the money. Imagine if you change your mind later? After all, this is simply not a straightforward decision. Of course your boss can absolve you and hire you back, nonetheless it isn't guaranteed.