Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Engineering Jobs     Elixia Jobs     Haukeland Universitetssjukehus Jobs     Vikarer Hjelpepleier Helsefagarbeider I To 50 Stillinger     Vekt Jobs     Ferskvaremedarbeidere Jobs     Ericsson Jobs     Upskill Digital Jobs     Top Temp As Avd Stavanger Jobs    

Searching for "Psykiatrisk Avdeling Ved Sykehus" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Psykiatrisk Avdeling Ved Sykehus Jobs 2019


Psykiatrisk avdeling ved sykehus

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Vi søker en psykiatrisk sykepleier eller sykepleier med psykiatrisk kompetanse. Videreutdannelse eller erfaring med psykiatriske pasienter....

Company: Dedicare AS
Hiring Organization: Dedicare AS
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helgestilling 15% fast for sykepleier og sykepleierstudent

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Sykehuset Telemark har et aktivt forskningsmiljø med fag og forskning organisert som egen avdeling. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker,...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, assistenter, studenter innen helse og sosialfag, helsesekretær

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Psykiatrisk avdeling er en ni avdelinger innen Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF....

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Traineestillinger for nyutdannet sykepleier våren 2019

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Sørlandet sykehus Kristiansand. Legg ved midlertidig karakterutskrift, og oppgi referanser. Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000...

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier medisinsk sengepost

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Erfaring fra arbeid på sykehus, fortrinnsvis medisinske pasientgrupper. Sykehuset Telemark har et aktivt forskningsmiljø med fag og forskning organisert som...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Notodden
Street Address: TBD

Locality: Notodden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Fire avdelinger dekker fagområdene; Kirurgisk klinikk består av fem avdelinger. I tillegg kommer avdeling for kirurgiske poliklinikker og kontortjeneste....

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Vi tilbyr kompetanseheving og utdanning ved vårt sykehus. Sørlandet sykehus HF. Som ansatt ved Sørlandet sykehus blir du en del av et engasjert og tverrfaglig...

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialutdannet sykepleier

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Sørlandet sykehus HF. DPS Strømme er en egen avdeling i Sørlandet sykehus HF, Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling....

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialutdannet sykepleier/sykepleier/vernepleier m/spesialutdanning/vernepleier

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er en av åtte avdelinger organisert under Klinikk for psykisk helse ved...

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk sosionom

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP), Barne- og ungdomslinikken har et tverrfaglig team med barnepsykiatere, psykologer, kliniske...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert ambulansearbeider

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Akutt- og beredskapsklinikken består av tre avdelinger, Avdeling for anestesiologi, Avdeling for prehospitale tjenester og Akuttmedisinsk avdeling....

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Rjukan
Street Address: TBD

Locality: Rjukan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sterilforsyningstekniker

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Vi er en avdeling i vekst som satser på engasjement og godt arbeidsmiljø. Vi dekker også dette behovet i Porsgrunn og man må derfor være villig til å kunne...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar, bioingeniør, bioingeniørstudent

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Assistere ved makrobeskjæring. Medisinsk serviceklinikk består av fem avdelinger; Vi søker bioingeniører og bioingeniørstudenter til Avdeling for patologi,...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer sykepleie

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Akutt- og beredskapsklinikken består av tre avdelinger, Avdeling for anestesiologi, Avdeling for prehospitale tjenester og Akuttmedisinsk avdeling....

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering - Seksjon for gastrokirurgi

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Fire avdelinger dekker fagområdene; Kirurgisk klinikk består av fem avdelinger. I tillegg kommer avdeling for kirurgiske poliklinikker og kontortjeneste....

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Funksjon som fagsykepleier ved Fova

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Akutt- og beredskapsklinikken består av tre avdelinger, Avdeling for anestesiologi, Avdeling for prehospitale tjenester og Akuttmedisinsk avdeling....

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Notodden
Street Address: TBD

Locality: Notodden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk sosionom

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP), Barne- og ungdomslinikken har et tverrfaglig team med barnepsykiatere, psykologer, kliniske...

Company: Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP), Barne- og ungdomsklinikken
Hiring Organization: Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP), Barne- og ungdomsklinikken
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Trainee-program for nyutdannede sykepleiere

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: 2 x 100% ved Sykehuset Namsos i somatisk og psykiatrisk sengepost. Gå inn på «ledige stillinger» ved:. Få kunnskap og erfaring fra ulike avdelinger på ulike...

Company: Helse nord-Trøndelag og Overhalla komune
Hiring Organization: Helse nord-Trøndelag og Overhalla komune
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering 2

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: To av overlegene ved medisinsk avdeling har doktorgrad. 2 vikariater LIS 2 ved Medisinsk avdeling Notodden. Samtlige overlegestillinger ved medisinsk avdeling...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder - Akuttpsykiatrisk seksjon

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Psykiatrisk avdeling består av 3 seksjoner:....

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Seksjonen har et tett samarbeid med psykiatriske, somatiske og TSB poliklinikker ved sykehuset Telemark. Samarbeid med ande relevante avdelinger....

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Distriktpsykiatrisk avdeling er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus. Sørlandet sykehus HF....

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer (sykepleiere)

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Akutt- og beredskapsklinikken består av tre avdelinger, Avdeling for anestesiologi, Avdeling for prehospitale tjenester og Akuttmedisinsk avdeling....

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Notodden
Street Address: TBD

Locality: Notodden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2019-03-15 (Latest)

Job Description: Sørlandet sykehus HF. DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. Ved plassering i allmenpsykiatrisk poliklinikk vil...

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Psykiatrisk Avdeling Ved SykehusSuggested Job Search
Data as of 2019-03-15 (Latest) with id 34868.

If you are switching jobs: Once you change your job, finding the right business and the environment in which you can work will most likely be only 1 / 2 of the job you need to perform for the change of one's career. It's also very essential to discover a solution to elegantly keep your prior job. It's advocated that you maintain authentic contacts with former bosses and co-workers.