Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Omsorgsinstitusjon Jobs     Undervisnings Og Forskerstilling 50 Paramedisin     Analytics Konsulent     Sap Hybris Architect Hybris Java E Commerce     Analytisk Jobs     Founding Partners     Backend Engineer     Deltidstillinger Jobs     Maskinagentur Jobs    

Searching for "Psykolog I Spesialisering" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Psykolog I Spesialisering Jobs 2020


Lege i spesialisering - Psykiatri

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 15 leger i spesialisering, samt 30 psykologspesialister og 40 psykologer under spesialisering. 275 årsverk fordelt på ca.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Lege i Spesialisering

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Avdelingen har fire overleger, to leger i spesialisering, psykologspesialister/psykologer, psykiatriske sykepleiere/kliniske spesialister, kliniske sosionomer,…

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist VOP Mo i Rana,fast stilling

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Foruten 7 psykologer/psykologspesialister består behandlerne av overleger, leger i spesialisering, spesialvernepleier, psykiatriske sykepleiere/kliniske…

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Mo i Rana
Street Address: TBD

Locality: Mo i Rana
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialist i klinisk pedagogikk

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: 2 psykologspesialister, 6 psykologer, 3 overleger, 1 lege i spesialisering, 1 klinisk spesialist med 3 årig høyskole, 2 spesialister i klinisk pedagogikk og en…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin. Lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin - Russeksjon Narvik. Rusavdelingen består av 2 seksjoner:

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLege i spesialisering i psykiatri

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering i psykiatri. Lege i spesialisering i psykiatri søkes til Senja. VOP Silsand består av en tverrfaglig personalgruppe med psykiater, LIS,…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Silsand
Street Address: TBD

Locality: Silsand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialist i klinisk nevropsykologi/Psykolog

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Teamet består av 3 psykologer. Vi søker etter spesialist i klinisk nevropsykologi, evt psykolog under utdannelse til klinisk nevropsykolog, eller psykolog.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog i FACT-team Sør-Gudbrandsdal

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Tilrettelegging for spesialisering ved tilsetting av psykolog og vedlikeholdsaktivitet for spesialister. FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) Sør…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent i fast helgestilling

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Vi har om lag 65 fast tilsette og behandlargruppa er samansett av psykiatriske sjukepleiarar, vernepleiarar, hjelpepleiarar, aktivitør, sosionom, psykiater,…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Psykologspesialister forventes å ha psykologer under spesialisering i veiledning. Psykologspesialist eller erfaren psykolog påbegynt spesialistløp innenfor…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Sola
Street Address: TBD

Locality: Sola
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege i psykiatri

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Enheten er bemannet med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere, vernepleiere med spesialisering og sosionom med…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/ Psykolog

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som psykologspesialist/ psykolog. Nordfjord psykiatrisenter har ledig to faste stillingar for psykologspesialist/ psykolog:

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering- psykiatri

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Og 6 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri, samt 3 Lis 1. Leger under spesialisering følger rotasjonsplan innad i klinikken der praksis ved…

Company: Klinikk for psykisk helsevern og rus
Hiring Organization: Klinikk for psykisk helsevern og rus
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunepsykolog

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Det blir tilbydd og lagt til rette for spesialisering ved tilsetting av psykolog. Gjerne med relevant spesialisering med norsk autorisasjon.

Company: Fjord kommune
Hiring Organization: Fjord kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: DPS Østre Agder har et stort fagmiljø med mange psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere og overleger/psykiatere. Trygghet når du trenger det mest.

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Tvedestrand
Street Address: TBD

Locality: Tvedestrand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Veiledning til psykologer i spesialisering. Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser. Samarbeid med ulike eksterne instanser.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Moss
Street Address: TBD

Locality: Moss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du klinisk sosionom eller klinisk barnevernspedagog?

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Søkere kan komme i betraktning uten fullført klinisk spesialisering. Enheten har 19 kliniske stillinger som jobber tverrfaglig, bemannet med overleger, LIS,…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Narvik har ledig to faste stillinger som psykolog. BUP Narvik består av 13 behandlerstillinger, som er tverrfaglig…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Narvik
Street Address: TBD

Locality: Narvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LIS i onkologi, vikariat

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Som lege i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt team. Nordlandssykehuset HF har ledig 100% vikariat for lege i spesialisering (LIS) ved…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist til Oslo psykologklinikk

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Påbegynt eller fullført spesialisering innen barn og unge, klinisk voksen, psykoterapi, eller andre relevante spesialiteter er en fordel.

Company: Lysne Helse AS
Hiring Organization: Lysne Helse AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Du må ha godkjent norsk autorisasjon som psykologspesialist eller være psykolog under spesialisering. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt - vi har både…

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Mo i Rana
Street Address: TBD

Locality: Mo i Rana
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Psykologer som er mot slutten av sin spesialisering oppfordres også til å søke på stillingen. Ca 10 årsverk og det er fire psykologer ansatt.

Company: Re kommune
Hiring Organization: Re kommune
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Psykologspesialister forventes å ha psykologer under spesialisering i veiledning. Psykologspesialist eller erfaren psykolog påbegynt spesialistløp innenfor…

Company: Sola DPS poliklinikk
Hiring Organization: Sola DPS poliklinikk
Salary: TBD
Location: Sola
Street Address: TBD

Locality: Sola
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Vi ønsker oss en faglig dyktig psykolog til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). Medarbeiderne har bred faglig kompetanse.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Narvik
Street Address: TBD

Locality: Narvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-09-04 (Latest)

Job Description: Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Psykolog I SpesialiseringSuggested Job Search
Data as of 2020-09-04 (Latest) with id 19857.

If you are switching jobs: Experts point out that when you inform your superiors you are leaving your job, the route back again is most probably gone. In this full case, an imaginary series is changed that totally changes the company's relationships and environment. When you leave the company you will most probably replaced by another person fairly quickly.