Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Lukas Stiftelsen Ved Skjelfoss Psykiatriske Senter Jobs     Bose Jobs     Vestland Fylkeskommune Avdeling For Kultur Idrett Og Inkludering Seksjon For Kulturarv Jobs     Matrosar I Sambandet Stranda Liabygda     Triveleg Jobs     Assistent I Fast Helgestilling     Sykepleier Offshore     Thomsen Jobs     Er Du Var Nye Lagerbetjent    

Searching for "Psykolog Psykologspesialist Poliklinikk" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Psykolog Psykologspesialist Poliklinikk Jobs 2020


Psykologspesialist / psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Psykiatere, LIS, psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer. Spesialist i klinisk voksenpsykologi, psykologer som snart…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi ønsker en psykolog eller psykologspesialist. Alderspsyk poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF. To av våre psykologer skal videre i sin spesialisering.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Skytta
Street Address: TBD

Locality: Skytta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Da en av våre erfarne psykologer pensjonerer seg får vi nå ledig en fast stilling knyttet til allmennpsykiatrisk poliklinikk Seljord.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Seljord
Street Address: TBD

Locality: Seljord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Våre medarbeidere er psykiatere, leger i utdanningsstillinger, psykologspesialister og psykologer, psykiatriske sykepleiere, kliniske sosionomer,…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/ Psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi har ledig stilling som psykolog eller psykologspesialist. Det er muligheter for å ha poliklinikk i Alta og Hammerfest. Vi søker en ny kollega!

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPsykologspesialist / erfaren psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Psykologspesialist / erfaren psykolog til DPS Groruddalen. Allmennpsykiatrisk poliklinikk B, Jerikoveien 28 (Alna). Må ha norsk autorisasjon som psykolog.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog/Terapeut

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: SANKS - VPP har ledig vikariat i ett år, 100 % stilling som psykologspesialist eller psykolog. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam…

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Karasjok kommune
Street Address: TBD

Locality: Karasjok kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: DPS Ålesund poliklinikk har ledig fast 100 % stilling for psykologspesialist. Psykologar har ei viktig rolle i DPS Ålesund poliklinikk.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi ønskjer psykolog til vårt DBT-team. Vi har ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog frå medio juni 2020 ved Poliklinikk psykisk helse DPS…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog ved BUP Sandnes

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Det er også egne faggrupper for psykologer i avdelingen. Vi søker etter en psykolog som har erfaring fra det å arbeide med barn/ungdommer og deres familie,…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nevropsykolog/psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi har i tillegg til den nevropsykologiske eininga ein eigen alderspsykiatrisk poliklinikk med to psykologspesialistar og poliklinikk i psykisk helsevern for…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: BUP Skien har ledig fast stilling som psykolog / psykologspesialist. Vi har et nært samarbeid med Ungdomspsykiatrisk døgninstitusjon (UPS) og dekker kommunene…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/ Psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Tjenesten er organisert under Klinikk Hammerfest og er samlokalisert med voksenpsykiatrisk poliklinikk, noe som gir et større fagmiljø og kollegafellesskap.

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Hammerfest
Street Address: TBD

Locality: Hammerfest
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Ønskelig med erfaring innen arbeidsområdet poliklinikk. 100% fast stilling for psykologspesialist/psykolog i Allmennpsykiatrisk poliklinikk og ved…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Poliklinikken har 35 årsverk, fordelt på psykologer, leger, pedagoger, sosionomer og kontorfaglige. Vil du være psykolog i et aktivt fagmiljø i et spennende…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 33 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. 275 årsverk fordelt på ca.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Nøtterøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Nøtterøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Psykiatere, LIS, psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer. Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre ved…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Psykiatere, LIS, psykologspesialister, psykologer, kliniske sosionomer og psykiatrisk sykepleier. Psykologstillingen er tilknyttet Allmennpsykiatrisk…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Bærum DPS har ledig stilling for psykologspesialist/psykolog, et års vikariat med mulighet til forlengelse, ved Poliklinikk 1. Må ha sertifikat til personbil.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Sandvika
Street Address: TBD

Locality: Sandvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog - Haugaland DPS

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Må ha norsk autorisasjon som psykolog. Det siste året har allmenn 2 bygd opp et nytt dagbehandlingstilbod og satsa meir på samarbeid med allmennpsykiatrisk…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog, 2 faste stillinger, Allmennpoliklinikken DPS Øvre Romerike

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi har ledig to faste 100 % stillinger for psykologspesialister eller erfarne psykologer ved vår Allmennpoliklinikk. Alle søkere må søke elektronisk.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: 12 sengeplasser og poliklinikk (individual- og gruppetilbud). Vi ønsker nå å ansette flere psykologer som kan arbeide ved våre enheter på Stjørdal, Levanger og…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: DPS Aust-Agder har et stort fagmiljø med mange psykologer, psykologspesialister, spesialsykepleiere og overleger. Behandling gis individuelt og i gruppe.

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Tvedestrand
Street Address: TBD

Locality: Tvedestrand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: DPS Aust-Agder har et stort fagmiljø med mange overleger, psykologspesialister, psykologer og sykepleiere. Spesialister må påregne veiledning av psykologer med…

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Bjorbekk
Street Address: TBD

Locality: Bjorbekk
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Psykolog Psykologspesialist PoliklinikkSuggested Job Search
Data as of 2020-02-23 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The wrong steps when switching your job can throw a poor image you in the eyes of the former boss. Be tactful and do not resent anyone if you are changing a working job. You never know what may take place in the future and it may happen that you'll need to return to your old work.