Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Graduate Cloud Full Stack Software Engineer     Viktigste Jobs     Seashore Jobs     Krokeide Jobs     Fremtidsrettet Jobs     Tannhelseassistent Jobs     Thon Hotel Spectrum Jobs     Prosjektleder Anleggsprosjekter Va     Somecs Jobs    

Searching for "Skei" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Skei Jobs 2019


40% stilling som assistent/fagarbeidar i Skei barnehage

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Vi søkjertilsette som: Fokus på barn og deira føresette Evne til å ta initiativ, inspirere og engasjere Evne til å ta utfordringar og arbeide målretta Medvit...

Company: Jølster kommune
Hiring Organization: Jølster kommune
Salary: TBD
Location: Jølster kommune
Street Address: TBD

Locality: Jølster kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Seksjonssjef Idrettsanleggsprosjekter

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver Sikre gjennomføring av forprosjekt, detaljprosjekt og bygging til avtalt tid, kost og kvalitet Porteføljestyring av idrettsprosjektene og...

Company: Bymiljøetaten
Hiring Organization: Bymiljøetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SOMMERJOBB for skoleungdom 2019

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Leka kommune søker etter ungdom som ønsker å ta småoppdrag i Skei Utvalgte Kulturlandskap. Leka kommune søker også i år etter skoleungdom fra 14 år og oppover...

Company: Leka kommune
Hiring Organization: Leka kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


30% stilling som assisterande styrar i Skei barnehage, kan kombinerast med pedagogstilling som er lyst ut.

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Til assisterande styrar søkjer vi tilsett som: Assisterande styrar er nestleiar, og stiller i styrar sin stad ved fråvær. Sentrale arbeidsoppgåver er:...

Company: Jølster kommune
Hiring Organization: Jølster kommune
Salary: TBD
Location: Jølster kommune
Street Address: TBD

Locality: Jølster kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige stillinger

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Langhaugane barnehage: Inntil 130% vikariat som pedagogisk leiar for barnehageåret 2019/2020, Saksnr: 19/369 70% vikariat som assistent/fagarbeidar for...

Company: Jølster kommune
Hiring Organization: Jølster kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details100% stilling som pedagog i Skei barnehage

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Vi søkjertilsette som: Fokus på barn og deira føresette Evne til å ta initiativ, inspirere og engasjere Evne til å ta utfordringar og arbeide målretta Medvit...

Company: Jølster kommune
Hiring Organization: Jølster kommune
Salary: TBD
Location: Jølster kommune
Street Address: TBD

Locality: Jølster kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


40% vikariat som pedagog i Skei barnehage, 15.08.19 - 31.12.19.Vikariatet kan bli forlenga.

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Vi søkjertilsette som: Fokus på barn og deira føresette Evne til å ta initiativ, inspirere og engasjere Evne til å ta utfordringar og arbeide målretta Medvit...

Company: Jølster kommune
Hiring Organization: Jølster kommune
Salary: TBD
Location: Jølster kommune
Street Address: TBD

Locality: Jølster kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teknisk Prosjektleder

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Arbeidsgiver Questback AS Stillingstittel Teknisk Prosjektleder Sted Oslo Frist 31.05.2019 Varighet Fast Bli kjent med Mercuri Urval AS Analyse - Innsikt –...

Company: Questback AS
Hiring Organization: Questback AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kantor / organist 100 % vikariat i Henning, Mære og Ogndal

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Arbeidssted er Steinkjer kirkelige fellesråd med hovedtjenestested for kirkene Mære, Henning, Skei og Bodom. Fra 01.08.19 til og med 31.07.20 er det ledig 100 %...

Company: Steinkjer Kirkelige Fellesråd
Hiring Organization: Steinkjer Kirkelige Fellesråd
Salary: TBD
Location: Steinkjer
Street Address: TBD

Locality: Steinkjer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Account Manager

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Vi søker en Account Manager som skal være en rådgiver for Questback sine kunder. Du vil ha ansvar for å bygge porteføljen til Questback, og vil i hovedsak...

Company: Mercuri Urval
Hiring Organization: Mercuri Urval
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teknisk Prosjektleder

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Vi søker en Teknisk Prosjektleder som skal lede implementeringsprosjekter for Questback i Norge. Du vil ha ansvaret for å administrere og lede leveransen av...

Company: Mercuri Urval
Hiring Organization: Mercuri Urval
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seniorkonsulent (ph.d.- koordinator)

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til administrasjonssjef Jorunn Skei, e-post:. Kunnskap som formar samfunnet....

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SkeiSuggested Job Search
Data as of 2019-05-23 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Industry experts say that whenever you inform your superiors that you are leaving your job, the route back is most likely gone. In this case, an imaginary series is transformed that completely changes the business's relationships and environment. When you leave the company you will almost certainly replaced by someone else fairly quickly.