Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Energi Jobs     Intolife Jobs     Jm Hansen Jobs     Stillingsutlysning Jobs     React Trainee     Legal Product Compliance Manager F M D     Lingalaks As Jobs     Vektere Jobs     Sesongmedarbeider    

Searching for "Skolehelsetjenesten For Barn" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Skolehelsetjenesten For Barn Jobs 2019


Fast stilling Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Interesse for arbeid med barn og unge. Bruke psykologisk førstehjelp i grupper, undervisning og individuelle samtaler med barn og unge....

Company: Helsetjenester
Hiring Organization: Helsetjenester
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vikariater etter ønske, for helsesøstre eller helsesøsterstudenter.

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Sammen skal vi sikre at barn og familier får rett hjelp i et flerfaglig perspektiv. Være engasjert og opptatt av helsefremmende og forebyggende arbeid blandt...

Company: Røyken kommune
Hiring Organization: Røyken kommune
Salary: TBD
Location: Røyken
Street Address: TBD

Locality: Røyken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


RÅDGIVER TIL FORSKNINGSPROSJEKTET SKOLEHELSE

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Erfaring fra skolehelsetjenesten. Interesse for forskning rettet mot barn og unges psykiske helse. Forskergruppe folkehelse og forebygging har som mål å...

Company: Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Hiring Organization: Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering barnesykdommer – sosialpediatri

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Overvekt og fedme er et økende helseproblem blant barn og unge og ca. Lege i spesialisering, tilknyttet sosialpediatri, vikariat i perioden 01.04.2019-15.9.2019...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Etat for Barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne og-familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons-og skolehelsetjenesten, helsestasjon...

Company: Bergen Kommune, Barne- og familietjenesten i Bergenhus og Årstad
Hiring Organization: Bergen Kommune, Barne- og familietjenesten i Bergenhus og Årstad
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelse- og sosialfaglig person/veileder i Barne- og familiehjelpen

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Engasjement for barn og unge. Koordinering av innsatsen rundt barn og arbeid med Individuell Plan. Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for...

Company: Bergen Kommune, Barne- og familietjenesten i Arna og Åsane
Hiring Organization: Bergen Kommune, Barne- og familietjenesten i Arna og Åsane
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnevernleder

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Virksomheten Familiens Hus tilbyr tjenester til gravide, barn og unge og deres familier innen tjenesteområdene svangerskap og barsel, helsestasjonstjenesten,...

Company: Nes kommune
Hiring Organization: Nes kommune
Salary: TBD
Location: Årnes
Street Address: TBD

Locality: Årnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Høyskolestilling i forsterket skolehelsetjeneste 6 - 20 år

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Oppfølging av psykisk helse, barn og unge i risiko. Ønskelig med erfaring i fra arbeid ved skolehelsetjenesten eller helsestasjonen....

Company: Eidsvoll Kommune
Hiring Organization: Eidsvoll Kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig stilling – Fysioterapeut ved Enhet helse, familie og rehabilitering

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Tett samarbeid med helsestasjon og skolehelsetjenesten når det gjelder barn opp til 20 år med fokus på bl.a. Ønskelig med erfaring fra arbeid med rehabilitering...

Company: Hitra Kommune
Hiring Organization: Hitra Kommune
Salary: TBD
Location: Hitra kommune
Street Address: TBD

Locality: Hitra kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ålesund kommune

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Helsesøster på helsestasjon og i skolehelsetjenesten jobber etter gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere knyttet til helsefremmende og...

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Traineestilling for helsesykepleierstudent

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Helsestasjon for barn og unge tilbyr gravide, barn og unge helsefremmende og forebyggende helsetjenester i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for...

Company: Kongsberg kommune
Hiring Organization: Kongsberg kommune
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Gjøvik vgs. søker helserådgiver

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Erfaring fra skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten er i en spennende utvikling innen tverrfaglig og helsefremmende satsing....

Company: Gjøvik videregående skole
Hiring Organization: Gjøvik videregående skole
Salary: TBD
Location: Gjøvik
Street Address: TBD

Locality: Gjøvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver til forskningsprosjektet Skolehelse

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Erfaring fra skolehelsetjenesten. Interesse for forskning rettet mot barn og unges psykiske helse. Forskergruppe folkehelse og forebygging har som mål å...

Company: RBUP Øst og Sør
Hiring Organization: RBUP Øst og Sør
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker en dyktig og engasjert helsesykepleier

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Støtte og hjelpe barn og familier med spesielle behov. Gjerne tidligere erfaring som skolehelsesykepleier og/eller tilleggsutdanning som psykiatrisk sykepleier...

Company: Skolehelsetjenesten
Hiring Organization: Skolehelsetjenesten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnevernleder - Familiens hus

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Virksomheten Familiens Hus tilbyr tjenester til gravide, barn og unge og deres familier innen tjenesteområdene svangerskap og barsel, helsestasjonstjenesten,...

Company: Nes kommune
Hiring Organization: Nes kommune
Salary: TBD
Location: Nes kommune
Street Address: TBD

Locality: Nes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog i psykisk helseteam - Skolehelsetjenesten for barn

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Klinisk erfaring innen terapeutisk arbeid med barn og foreldre. Korttidsbehandling og oppfølging av barn i barneskole og deres familier....

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut og leder

Date: 2019-03-23 (New)

Job Description: Friskliv og mestring, barneverntjenesten, psykisk helse- og rusarbeid, PP-tjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, familiesenteret....

Company: Oppdal Kommune
Hiring Organization: Oppdal Kommune
Salary: TBD
Location: Oppdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Oppdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Skolehelsetjenesten For BarnSuggested Job Search
Data as of 2019-03-23 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Industry experts say that whenever you inform your superiors that you will be leaving your job, the path back again is most probably gone. In this case, an imaginary series is changed that completely changes the company's relationships and atmosphere. When you leave the company you will almost certainly replaced by someone else fairly quickly.