Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Chief Operating Officer Coo     Syvende Jobs     Kommunikasjonsavdelingen Jobs     Spydspisser Jobs     Fritidspark Jobs     Spennende Stillinger For Psykolog Og Familieterapeut     Eiendom I Fokus Boligpartner Forhandler Jobs     Informasjonssjef     Phd Fellow In Computational Analysis Of Symmetric And Asymmetric Oxazolidinone Formation From Co2    

Searching for "Sykepleier" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sykepleier Jobs 2020
Vernepleier/sykepleier, helg

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Helgestilling som autorisert vernepleier/sykepleier søkes til Veslelien. Faste helgestillinger i todelt turnus som miljøterapeut, med arbeid hver andre eller…

Company: Kirkens Bymisjon
Hiring Organization: Kirkens Bymisjon
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Bærum sykehus, Medisinsk avdeling, Dialyseseksjon har ledig 100 % fast stilling for sykepleier med erfaring og interesse for dialyse.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Velkommen som kollega ved Sikkerhetspsykiatrisk seksjon. Er du interessert i fagfeltet?

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Avdeling for akutt og psykosebehandling består av to enheter for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp og akuttpsykiatrisk intensiv behandling, samt en…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleierstudenter ferdig sykepleier juni 2020 søkes

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Trygg i rollen som sykepleier. Eksempel spesielt gunstig for nyutdannete sykepleiere: Vervekampanje for sykepleier du verver til Vacant.

Company: Vacant
Hiring Organization: Vacant
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar - Lege, sykepleier, psykolog, sosionom, miljøterapeut, renholder, assistent, kjøkken personale

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Ferievikar - Lege, sykepleier, psykolog, sosionom, miljøterapeut, renholder, assistent, kjøkken personale. Vi har behov for ferievikarer i perioden 22.06.2020 -…

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Byglandsfjord
Street Address: TBD

Locality: Byglandsfjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Stillingen krever norsk autorisasjon som sykepleier. Vi søker sykepleier for kveldstid/helg til vår klinikk i Oslo. Delta på kurs, fagseminarer o.l.

Company: Remove AS
Hiring Organization: Remove AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsykepleier/Kardiologisk sykepleier/Sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Hos oss jobber engasjerte sykepleiere og spesialsykepleiere i tett samarbeid med kardiologer/Lis leger og andre faggrupper. Delta i fagutvikling i avdelingen.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Minimum 2 år erfaring som sykepleier. Stepdown er en spesialisert, intermediær post med 9 sengeplasser, som primært mottar hjerteopererte pasienter fra…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Vi søker derfor etter sykepleiere til ulike stillingsbrøker på alle våre enheter. Sykehjemmet har allerede i dag en sterk sykepleiergruppe, men vi satser…

Company: LHL-klinikkene
Hiring Organization: LHL-klinikkene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier/Sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Til Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet, Rikshospitalet, kommer barn/unge med mange ulike diagnoser. Enheten har landsfunksjon for oppfølging/kontroll av…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialutdannet sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Psykosepoliklinikken søker sykepleier med videreutdanning i psykisk helse i fast stilling. Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter ved Klinikk psykisk…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/ spesialsykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Vi søker primært spesialsykepleiere eller sykepleiere som har erfaring fra sykehus. Barn og ungdom, samt deres pårørende, trenger engasjerte sykepleiere, som er…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier hjemmetjenestene

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Vi søker etter en sykepleier med: Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning som helsesøster. Vi trenger en selvstendige og faglig dyktig sykepleier som…

Company: Flesberg kommune
Hiring Organization: Flesberg kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier Thorax sengepost

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Thoraxkirurgisk sengepost har14 sengeplasser hvorav 6 av disse er overvåkingsplasser. Sengeposten har ledig både fast stilling og vikariater.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnesykepleier/sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Pediatrisk sykepleier vil bli foretrukket til alle faste sykepleierstillinger. Sykepleier gjør alle mottak/utskrivelse av barn på sengeposten sammen med lege.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - Rosendal sykehjem

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Virksomheten har god sykepleierdekning, totalt 16 sykepleiere og en vernepleier jobber i dag hos oss, men vi skulle gjerne ansatt en sykepleier til, på…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pasientkoordinator-sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Sykepleier med minimum 2 års erfaring. Enheten har 4 koordinatorer og en ledende koordinator, gruppen er sammensatt av sykepleier, optiker og sekretær som…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Vi søker autoriserte sykepleiere med erfaring fra kirurgisk sykepleie, til vikariater ved gastrokirurgisk og urologisk sengepost, Rikshospitalet.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Medisinsk service har behov for sykepleiere som kan ta ekstravakter og kortere vikariater. Avdelingen består av 27 ansatte med leger, sykepleiere, fagpersonell…

Company: Valnesfjord Helsesportssenter
Hiring Organization: Valnesfjord Helsesportssenter
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: En av våre sykepleiere går ut i foreldrepermisjon. Sykepleier, gjerne med relevant erfaring med pasientgruppen. Sengepost, palliativ enhet og palliativt team.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier i vikarbank

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: 100 % vikarbank-stillinger i turnus for sykepleiere, med snarlig tiltredelse. Det skal derfor opprettes vikarbank-stillinger for sykepleiere som tar sikte på å…

Company: Eigersund Kommune
Hiring Organization: Eigersund Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Akuttsykepleier/Sykepleier- akuttmottaket, ABK klinikken

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Spesialsykepleier innen akuttsykepleie / AIO / eller annen relevant sykepleier erfaring. Søkere bør ha to års relevant sykepleier erfaring, fortrinnsvis fra…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-24 (Latest)

Job Description: Hvilende nattevakt er våken fra kl. 22.00-24.00 og fra 06.00 til 08.00 og deltar sammen med våken. Nattevakt i arbeidet som består i å veilede pasientene i ADL…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SykepleierSuggested Job Search
Data as of 2020-02-24 (Latest) with id 32428.

If you are switching jobs: The wrong steps when changing your job can throw a negative image you in the eyes of the past boss. Be tactful and don't resent anyone if you are changing a job. You in no way know what may take place in the future and it you can do that you will need to return to your old job.