Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Oferta Jobs     Sciences Jobs     Tilkallingsvikarer Innen Kafe Resepsjon     Ambulansearbeider Paramedic Paramedisiner Eller Sykepleier     Ambulansearbeider Paramedic Eller Sykepleier     Smartelektro Jobs    

Searching for "Sykepleier 100 Vikariat" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sykepleier 100 Vikariat Jobs 2021


Sykepleier fast/vikariat

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Vi søker 1 Sykepleiere i 100% vikariat stilling fra dags dato til 30 september 2022, med mulighet for forlengelse og 1 sykepleier i 75% fast stilling.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vernepleiere/sykepleiere/helsefagarbeidere/barne- og ungdomsarbeidere, Bo -og miljø

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Bo- og miljøtjenesten i Orkland har nå flere ledige stillinger der vi skal tilsette dedikerte medarbeidere med framoverlent holdning og arbeidslyst.

Company: Orkland kommune Bo og miljøarbeid
Hiring Organization: Orkland kommune Bo og miljøarbeid
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


2. gangs utlysning 100 % vikariat som sykepleier, med mulighet for fast ansettelse

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Stillingen omfatter jobb på to like tjenestesteder (70/30%). Må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker og du må vise hensyn og respekt.

Company: Flatanger Kommune Pleie- Og Omsorgstjenesten
Hiring Organization: Flatanger Kommune Pleie- Og Omsorgstjenesten
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor 100% vikariat

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Kvinneklinikken, Fødeavdelingen, seksjon svangerskap, Observasjonspost for gravide, Ullevål. Variert og spennende arbeid med syke gravide, deriblant diabetes…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - Medisinsk dagenhet

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Infeksjonsposten i medisinsk avdeling ved Bærum sykehus er en sengepost med 18 senger, samt en poliklinikk. Vi behandler pasienter med ulike…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier/sykepleier

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Vikariat 100% ledig fra 1/11-21 til 30/9-22. Vikariat 100% ledig fra 15/9-21 til 31/12-21. Engasjement 100% fra 1/1-22 til 30/4-22.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Du vil få grundig opplæring på alle disse områdene, og vil begynne i turnus etter ca.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier 100% stilling

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: 100 % for sykepleier i turnus, av dette 50% i fast stilling og 50% vikariat til 31.08.2022. Vi har sykehjemslege i 80% stilling, fagutviklingssykepleiere og…

Company: Oppdal Kommune
Hiring Organization: Oppdal Kommune
Salary: TBD
Location: Oppdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Oppdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Maridalsveien boliger er en bolig for mennesker med psykiske lidelser og dobbeltdiagnoser som består av to tre hus med boenheter, til sammen 18 rom.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier- hjemmetjenesten base Fossen

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Vi har ledig 100% vikariat i foreldrepermisjon fra 01.10.21- 01.10.22 i todelt turnus, per tiden med arbeid hver 6. hver helg langvakter.

Company: Kongsberg Kommune
Hiring Organization: Kongsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Viken
Street Address: TBD

Locality: Viken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor 100% vikariat

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Variert og spennende arbeid med syke gravide, deriblant diabetes type 1, alvorlig preeklampsi, i tillegg til induksjoner av gravide før overføring til…

Company: Kvinneklinikken, Fødeavdelingen, seksjon svangerskap, Observasjonspost for gravide, Ullevål
Hiring Organization: Kvinneklinikken, Fødeavdelingen, seksjon svangerskap, Observasjonspost for gravide, Ullevål
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/Psykiatrisk sykepleier

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Vi har 4 ledige vikariater for sykepleiere i 2-delt turnus D/K, da flere av våre medarbeidere er i foreldrepermisjon/går av med pensjon.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Daglege Asker og Bærum legevakt

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Asker og Bærum legevakt, Bærum kommune. Vikariatet kan eventuelt deles opp i to stillinger på 25% og 31%. 2 års godkjent tjeneste for spesialisering innenfor…

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker en positiv miljøterapeut til vikariat

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Barnevernspedagog, ergoterapeut, barnehagelærer og spesialpedagog kan også søke. Arbeidets art stiller krav til god fysisk og psykisk helse.

Company: Vestlundbakken bofellesskap
Hiring Organization: Vestlundbakken bofellesskap
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat sykepleier /vernepleier

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Medlemskap i pensjonsordning 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkeforsikring. Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier søkes til vikariat i Vesterålen

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Vi søker deg med ekte engasjement for eldre mennesker. 12 % feriepenger og tillegg for ubekvem arbeidstid.

Company: EMPLOI GROUP AS
Hiring Organization: EMPLOI GROUP AS
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier vikariat 100%

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Vi søker sykepleier til 100% vikariat i perioden 30.10.21-04.09.22. Ofte vil det første tegnet bare være en svekket evne til å klare seg selv i dagliglivet ( …

Company: Medisinsk klinikk, Akuttgeriatrisk sengepost
Hiring Organization: Medisinsk klinikk, Akuttgeriatrisk sengepost
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/Vernepleier i 100% stilling

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Avdelingen er tilrettelagt for multifunksjonshemmede bar, unge og voksne med omfattende bistandsbehov, som atferd og somatiske utfordringer.

Company: 21420 - Bondi avlastning Idunn, Asker kommune
Hiring Organization: 21420 - Bondi avlastning Idunn, Asker kommune
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier i Hjemmetjenesten, vikariat i 100 % stilling

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Percentage of full-time: 100%. Faglig dyktig med stort engasjement for brukergruppen. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Bidrar til et godt arbeidsmiljø og…

Company: Avdeling Solhadle, Randaberg kommune
Hiring Organization: Avdeling Solhadle, Randaberg kommune
Salary: TBD
Location: Randaberg
Street Address: TBD

Locality: Randaberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/Vernepleier i 100% stilling

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Avdelingen er tilrettelagt for multifunksjonshemmede bar, unge og voksne med omfattende bistandsbehov, som atferd og somatiske utfordringer.

Company: Asker kommune
Hiring Organization: Asker kommune
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsykepleier / sykepleier til postoperativ enhet

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Intensivsykepleier eller sykepleier med relevant erfaring. Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat sykepleier /vernepleier

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Nydalen DPS gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til…

Company: Nydalen DPS, Døgnenhet 1
Hiring Organization: Nydalen DPS, Døgnenhet 1
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - vikariat

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Ved Seksjon for nevrohabilitering - barn, Rikshospitalet, er det ledig vikariat som sykepleier i 100% fra 18.10.21 til og med 14.08.22, med sannsynlig…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/Bioingeniør

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Alt blodet som doneres i Oslo havner her for videre behandling. Vi har også en hjemmevakt turnus p.t. for 6 ansatte med spesiell opplæring.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Sykepleier 100 VikariatSuggested Job Search
Data as of 2021-09-14 (Latest) with id 296.

If you are switching jobs: "I'm leaving the company" is really a phrase that will require a lot of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong manner, it can have a very negative impact on your profession. You can find a working job offer with another organization where the pay is higher, but you remain uncertain if that ongoing work place will undoubtedly be better then the current one. After all, it isn't all about the money. Imagine if you later change your brain? After all, this is not a straightforward decision. Needless to say your boss can absolve you and take you back, nonetheless it is not guaranteed.