Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Valley Jobs     Fullstack Utviklere     Elkem Salten Jobs     Global Account Director     Helseforetakene Jobs     Helsehus Jobs    

Searching for "Sykepleier Sykepleierstudenter" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sykepleier Sykepleierstudenter Jobs 2020


Sykepleiere, sykepleierstudenter og helsefagarbeidere

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Norsk autorisasjon som sykepleier eller sykepleierstudent fra og med 2. Vi søker etter sykepleiere, sykepleierstudenter og helsefagarbeidere som har lyst til å…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vernepleier/sykepleier 100%, hvilende nattevakt, helgestillinger og tilkallingsvikarer

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: En 100% stilling med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis vernepleier eller sykepleier. Avdelingen har fem vernepleiere, en sykepleier, en…

Company: Nittedal kommune
Hiring Organization: Nittedal kommune
Salary: TBD
Location: Nittedal kommune
Street Address: TBD

Locality: Nittedal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer – Finstadtunet sykehjem

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Offentlig godkjent sykepleier, helsefagarbeider eller sykepleierstudent. Finstadtunet er et nytt og moderne sykehjem med 86 sykehjemsplasser, fordelt på fire…

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/spesialsykepleier

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Sykepleierstudenter er velkomne til å søke på helgestillingene. 100% fast stilling med tiltredelse snarest. 3 x 17,72% stilling, p.t.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Sykepleier og vernepleier møter hver 14. Veiledning av andre kolleger og være veileder for sykepleierstudenter. Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier - helgestillinger

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Du er autorisert sykepleier med klinisk erfaring. Ledige helgestillinger for sykepleier ulike frekvenser fra dagens dato. Fint å kombinere med dagstillinger.

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - helgestillinger

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Du er autorisert sykepleier med klinisk erfaring. Ledige helgestillinger for sykepleier ulike frekvenser fra dagens dato. Fint å kombinere med dagstillinger.

Company: Stad kommune
Hiring Organization: Stad kommune
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider/sykepleierstudenter - div. helgestillinger på korttidsavdelingen

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Autorisasjon som helsefagarbeider, sykepleier, studenter og elever innen helsefag. Råde kommune ligger sentralt beliggende mellom Sarpsborg, Fredrikstad og Moss…

Company: Råde kommune
Hiring Organization: Råde kommune
Salary: TBD
Location: Råde kommune
Street Address: TBD

Locality: Råde kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


2 x 100 % sykepleier Hjemmetjenesten sentrum

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: I Enhet for hjemmetjenester, Hjemmetjenesten sentrum er det ledig 2 x 100% stilling som sykepleier med tiltredelse snarest. Søkere som har fortrinnsrett jfr.

Company: Vefsn kommune
Hiring Organization: Vefsn kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstudent / Sykepleier

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Norsk autorisasjon som sykepleier / ferdig med 2. Ønsker du å tilbringe sommeren i nord? Vi har ledige sommervikariater på poliklinikken og ser etter akkurat…

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - helgestillinger

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Du er autorisert sykepleier med klinisk erfaring. Ledige helgestillinger for sykepleier ulike frekvenser fra dagens dato. Fint å kombinere med dagstillinger.

Company: Ringerike kommune
Hiring Organization: Ringerike kommune
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Ledig stillinger som tilkallingsvikarer i Enhet for habilitering. Vi søker etter vernepleier/sykepleier, miljøterapeuter, vernepleier-/sykepleierstudenter,…

Company: Grimstad
Hiring Organization: Grimstad
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


2 x 100 % sykepleier Natt Enhet for hjemmetjenester

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Natt Enhet for hjemmetjenester er det ledig 2 stillinger, inntil 100 %, for sykepleier med tiltredelse snarest. Stillingene er i turnus med helgearbeid.

Company: Vefsn kommune
Hiring Organization: Vefsn kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/Vernepleier 100%

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: 3 års sykepleierstudenter oppfordres til å søke på stillingen. Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 42000…

Company: Karmøy Kommune
Hiring Organization: Karmøy Kommune
Salary: TBD
Location: Karmøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Karmøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sentrum behandlingssenter, sykepleier 100 % viariat ved avdeling for rehabilitering og korttid

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Sykepleier med gyldig norsk autorisasjon. 100 prosent vikariat som sykepleier. Sykepleier 100 % vikariat ved avdeling for rehabilitering og korttid.

Company: Haugesund kommune
Hiring Organization: Haugesund kommune
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsepersonell til Korona testsenter

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Er du helsepersonell og har lyst på en midlertidig jobb ved vårt Korona testsenter i Nesodden Kommune ? Nesodden Kommune har opprettet egen teststasjon på…

Company: Nesodden kommune
Hiring Organization: Nesodden kommune
Salary: TBD
Location: Nesoddtangen
Street Address: TBD

Locality: Nesoddtangen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar - Sykepleier Oslo og Akershus

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Tilkallingsvikar - Sykepleier Oslo og Akershus. Tilkallingsvikar - Sykepleier Oslo og Akershus. Vårdinsats søker tilkallingsvikarer - Sykepleier og…

Company: Nordisk Vårdinsats AS
Hiring Organization: Nordisk Vårdinsats AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhet for hjemmetjenester, avd. sentrum har ledig rekrutteringsstillinger for sykepleierstudent

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Vi har fra 01.12.2020 ledig 23 % og 23,5 % rekrutteringsstilling for sykepleierstudent. Det gis ved inngåelse av avtalen en garanti om 100 % fast tilsetting som…

Company: Harstad kommune
Hiring Organization: Harstad kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Akutt behov for spesialsykepleiere, sykepleiere, sykepleierstudenter, medisinstudenter og hjelpepleiere til Nord-Norge

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Det er kommet inn akutt behov for spesialsykepleiere, sykepleier, sykepleierstudenter, medisinstudenter og helsefagarbeidere til kommuner og sykehus i Nord-…

Company: Dedicare
Hiring Organization: Dedicare
Salary: TBD
Location: Troms
Street Address: TBD

Locality: Troms
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sentrum behandlingssenter sykepleier 50 % vikariat ,natt

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Sykepleier med gyldig norsk autorisasjon. Sykepleier 50 % vikariat på natt fra 01.11.2020-31.07.2021. Det er for tiden ledig vikariat som sykepleier på natt.

Company: Haugesund kommune
Hiring Organization: Haugesund kommune
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du sykepleierstudent og vil ha en lærerik jobb på helsehus?

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Vi søker nå etter flere sykepleierstudenter (f.o.m. Er du sykepleierstudent og vil ha en lærerik jobb på helsehus? Kun søknad via Webcruiter vil bli vurdert.

Company: Solfjellshøgda helsehus, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Solfjellshøgda helsehus, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Faste helgestillinger i Hjemmetjenesten

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand og drift av omsorgsboliger med bemanning. Hver helg i hjemmetjenesten i Sande.

Company: Holmestrand kommune, Hjemmebaserte tjenester
Hiring Organization: Holmestrand kommune, Hjemmebaserte tjenester
Salary: TBD
Location: Holmestrand
Street Address: TBD

Locality: Holmestrand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsepersonell til Aker teststasjon for COVID-19

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Nyutdannede sykepleiere, sykepleierstudenter og medisinstudenter er velkomne til å søke. Avdeling Aker, Oslo kommune, Helseetaten. Evne til å jobbe i team.

Company: Avdeling Aker, Oslo kommune, Helseetaten
Hiring Organization: Avdeling Aker, Oslo kommune, Helseetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar hjemmebaserte tjenester

Date: 2020-10-26 (New)

Job Description: Vi trenger stadig nye vikarer i hjemmesykepleien. Søkerne må være over 18 år og ha førerkort for personbil (dette skal oppgis i søknaden).

Company: Søndre Land kommune Mestring og velferd
Hiring Organization: Søndre Land kommune Mestring og velferd
Salary: TBD
Location: Hov
Street Address: TBD

Locality: Hov
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Sykepleier SykepleierstudenterSuggested Job Search
Data as of 2020-10-26 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best company and the surroundings in which it is possible to work will usually be only half of the job you have to perform for the change of one's career. It's also very important to discover a way to elegantly leave your previous job. It is suggested that you keep up genuine contacts with ex - co-workers and bosses.