Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Advisor Business And Regulatory Compliance     Genomic Data Scientist     Banebrytende Jobs     Sahlgrenska Jobs     Engasjert Byplanlegger     Studieadministrasjonen Jobs     Klubbarbeidere Jobs     Dustin Jobs     Onsitesecurity Solutions As Jobs    

Searching for "Sykepleiere Spesialsykepleiere" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sykepleiere Spesialsykepleiere Jobs 2020


Sykepleiere/spesialsykepleiere

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Oppfølging og veiledning med ledene spesialsykepleiere. Vi søker sykepleiere/spesialsykepleiere i faste nattevaktstillinger, faste stillinger inntil 100 % i…

Company: Diakonhjemmet Sykehus
Hiring Organization: Diakonhjemmet Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Rusakuttmottak sengepost søker sykepleiere

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Vi har nå ledig tre deltidsstillinger på 67%, 21% og 14% for sykepleier ved Rusakuttmottak sengepost. «Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsepersonell - flere yrkesgrupper

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Vi ønsker å imøtekomme en krevende tid med best mulig bemanning og oppfordrer helsepersonell til å søke. Alle våre somatiske klinikker vil ha behov.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier - Palliativt poliklinikk

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Sykepleier i palliativt poliklinikk har et nært samarbeid med palliativ team og en må også kunne jobbe der. I palliativt team/poliklinikk på Radiumhospitalet og…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleiere. Medisinsk klinikk, avd. for nyre og endokrinologi. 4 stillinger med tredelt turnus og 1 nattstilling.

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Vi søker sykepleier med erfaring innen nyre- og endokrinologiske sykdommer. Avdeling for nyre og endokrinologi ligger under Medisinsk klinikk.

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledende spesialsykepleier / gruppeleder

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Nå søker vi en faglig engasjert, strukturert og fleksibel ledende spesialsykepleier/ gruppeleder til Klinikk for psykisk helsevern, Post 4A, som deler våre…

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere Øvre gastro

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Spesialsykepleier/ sykepleier med erfaring fra gastroenterologisk kirurgi/ kirurgisk sykepleie. Vi søker spesialsykepleier/ sykepleier, fortrinnsvis med…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier/Sykepleier/Vernepleier

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Arbeide i team bestående av psykiater, lege, sosionom, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider og miljøterapeut. Erfaring fra psykisk helsevern er en fordel.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier/Sykepleier i trainee stilling

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Sykepleierne hos oss er spesialsykepleiere innenfor fagfeltene intensiv-, barn- og nyfødtsykepleie. Vi har også dyktige sykepleiere uten videreutdanning.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere ved avdeling for colorectalkirurgi

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Sykepleiere ved avdeling for colorectalkirurgi. Vi søker sykepleiere, gjerne med spesialkompetanse innen avansert klinisk sykepleie.

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Klinikken har ca 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleiere og merkantilt personell.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere - faste stillinger

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Alderspsykiatrisk seksjon B søker engasjerte sykepleiere / spesialsykepleiere med interesse for alderspsykiatri. Må ha bestått språkkrav C1.

Company: Psykiatrisk avdeling Blakstad, Alderspsykiatrisk seksjon B
Hiring Organization: Psykiatrisk avdeling Blakstad, Alderspsykiatrisk seksjon B
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utrykningstjenesten søker sommervikarer og tilkallingsvikarer

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Teamet består i dag av kompetente sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere, paramedics, ambulansepersonell og helsefagarbeidere.

Company: Alarm Asker/Bærum
Hiring Organization: Alarm Asker/Bærum
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Vi er 96 ansatte fordelt på spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeider, assistenter og administrativt personell.

Company: Eigersund Kommune
Hiring Organization: Eigersund Kommune
Salary: TBD
Location: Egersund
Street Address: TBD

Locality: Egersund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Avdelingen har et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med 65 leger og rundt 250 sykepleiere og spesialsykepleiere som jobber for et best mulig tilbud for pasientene i…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Sykepleier, med videreutdanning i pediatri eller intensiv. Seksjonen har 2 fagsykepleiere og MTU sykepleier. Barneintensiv bemanner for tiden 3 intensivsenger.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/spesialsykepleier

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Minimum 2 års klinisk erfaring som sykepleier. Akuttmottaket på Ullevål tar årlig i mot ca. Pasientene tilhører mangeulike fagområder og har stor variasjon i…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ER du vår nye kollega

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Vi har høy andel av sykepleiere med spesialkompetanse. Arbeidsoppgavene for sykepleier med hovedbase hjemmebasert omsorg er pleie, stell, medisinadministrasjon,…

Company: Kåfjord Kommune Hjemmesykepleien
Hiring Organization: Kåfjord Kommune Hjemmesykepleien
Salary: TBD
Location: Kåfjord
Street Address: TBD

Locality: Kåfjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier i operasjon,75% stilling

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Godkjent sykepleier med spesialutdanning i operasjon. Spesialsykepleier i operasjon, 75 % stilling, fast. Kvinneklinikkens operasjonsavdeling har ledig 75% fast…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du sykepleier og ønsker å jobbe med personer med demens sykdom? Da er du den vi leter etter?

Date: 2020-06-30 (Latest)

Job Description: Er du sykepleier og ønsker å jobbe med personer med demens sykdom? Ved Solgården bo- og omsorgssenter avdeling 2 – forsterket skjermet avdeling, er det ledige 2…

Company: Asker kommune
Hiring Organization: Asker kommune
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Sykepleiere SpesialsykepleiereSuggested Job Search
Data as of 2020-06-30 (Latest) with id 3841.

If you are switching jobs: The wrong steps when switching your job can throw a poor image on you in the eyes of the previous employer. End up being tactful and don't resent anyone if you are changing a working job. You never know what may happen later on and it may happen that you will need to return to your old job.