Sykepleierstudent Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Orsta Kommune Jobs     Dunnhumby Jobs     Krokane Jobs     Sykepleierstudent Jobs     Fotballfesten As Jobs     Mojob Jobs    

Searching for "Sykepleierstudent" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


Sykepleierstudent Jobs 2022
Helgestillinger

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Denne utlysningen er for helsepersonell med relevant utdanning og/eller relevant erfaring. Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstudent

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: For å få korrekt lønn som sykepleierstudent, og bonus, må du legge ved, eller sende inn, en karakterutskrift som dokumenterer hvor langt du er kommet i studiet.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier/sykepleierstudent natt

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Som nyansatt vil du få en fadder som følger deg opp gjennom det første året. Bidra til helhetlige tjenester med utgangspunkt i pasientens mål og ressurser.

Company: Skaun Kommune
Hiring Organization: Skaun Kommune
Salary: TBD
Location: Børsa
Street Address: TBD

Locality: Børsa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider eller sykepleierstudent til fast helg

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Evne til å jobbe både selvstendig og i lag. Todelt turnus med jobb hver 2. helg eller hver tredje helg.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRekrutteringsstilling for sykepleierstudent

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: 15.30 på hverdager og hele døgnet i helg og høytid betjener Legevakta i Trondheim også kommunene Malvik, Melhus og Midtre Gauldal.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Træleborg sykehjem har 84 institusjonsplasser fordelt på tre avdelinger og har i tillegg tilbud om dagrehabilitering. Træleborg sykehjem består av to…

Company: Re kommune
Hiring Organization: Re kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hjelpepleier / helsefagarbeider pleiemedhjelper

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Infeksjonsmedisinsk isolatpost åpnet i mars 2008 og har som den eneste infeksjonsmedisinske avdelingen i Norge, beredskap for høyrisikosmitte.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstudent

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Vi søker deg som sykepleierstudent som ønsker å jobbe i en trivelig og hektisk sengepost. Vi har pasienter innenfor urologi, ortopedi og øre-nese-hals. Dette…

Company: Sykehuset Telemark HF
Hiring Organization: Sykehuset Telemark HF
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utdanningsstilling for sykepleierstudent

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Som innovasjonssjef hos oss vil du lede våre innovasjonsprosesser og ta det helhetlige ansvaret for innovasjonsarbeidet i Sykehuset Østfold.

Company: Teknologi og e-helse – Innovasjon
Hiring Organization: Teknologi og e-helse – Innovasjon
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstudent

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Ansvar for å lede prosjekt i planfasen (forprosjekt, reguleringsplan), samt mulighetsstudier og andre utredninger for å få frem nye tiltak.

Company: Viken fylkeskommune
Hiring Organization: Viken fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rekrutteringsstilling sykepleierstudent

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Ved Helgelandssykehuset har vi ledig fast rekrutteringsstilling i 25 % for sykepleiestudenter i Mosjøen. Det vil være jobb maks 3 helger i løpet av 8 uker.

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Mosjøen
Street Address: TBD

Locality: Mosjøen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikariat Posebyen og Kongens sone

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Originale vitnemål og attester medbringes i forbindelse med intervju. Pleie og praktisk bistand til våre hjemmeboende brukere.

Company: Hjemmetjenester Sentrum, Kristiansand kommune
Hiring Organization: Hjemmetjenester Sentrum, Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstudent

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Pre og postoperativ sykepleie utgjør en del av arbeidsoppgavene. Motivasjon og engasjement for å utøve tjeneste av god kvalitet og sammen med dyktige kollegaer.

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestilling 13-19%, hjemmetjenesten avdeling Posebyen/Kongens

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Originale vitnemål og attester skal medbringes i forbindelse med intervju. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf.

Company: Hjemmetjenester Sentrum, Kristiansand kommune
Hiring Organization: Hjemmetjenester Sentrum, Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar og sommervikar

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Bachelor sykepleier/ sykepleierstudent eller helsefagarbeider, assistent. Bidra i utvikling av kvalitet og fagutviklingsarbeid.

Company: Re kommune
Hiring Organization: Re kommune
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar og sommervikar

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Bachelor sykepleier/ sykepleierstudent eller helsefagarbeider, assistent. Bidra i utvikling av kvalitet og fagutviklingsarbeid.

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier 100%

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: 10.000 pr. sykepleierstudent (uten formell veilederkompetanse) og kr 15.000 pr. student med formell veilederkompetanse. Gjensidig prøvetid er 6 måneder.

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekstravakter med helsefaglig bakgrunn på sykehjem og omsorgsbolig

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Helse- og omsorgstjenestene i Nordre Follo rommer sykehjem, hjemmesykepleie, habilitering, lokalt medisinsk senter, forvaltning, forebyggende tjenester,…

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Langhus
Street Address: TBD

Locality: Langhus
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer sommeren 2022

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Vi avvikler hovedferie i uke 25-33 og søker vikarer for arbeid i sykehjem, omsorgsboliger, i hjemmetjenesten og i boliger for funksjonshemmede /…

Company: Rana kommune
Hiring Organization: Rana kommune
Salary: TBD
Location: Rana kommune
Street Address: TBD

Locality: Rana kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstudent/helsefagarbeider/assistent

Date: 2022-05-28 (Latest)

Job Description: Vi utreder og behandler pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, leversvikt, ernæringsproblematikk og pasienter med nyresvikt, peritoneal dialyse (bukdialyse)…

Company: Avdeling for fordøyelsessykdommer og nyremedisin
Hiring Organization: Avdeling for fordøyelsessykdommer og nyremedisin
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SykepleierstudentSuggested Job Search
Data as of 2022-05-28 (Latest) with id 1270. Database job listings: 1,003,289 jobs and growing

If you are switching jobs: The replacement of job should not be a justification for labelling the workplace you have worked in as bad. You should say to your boss why you're leaving the company and you ought to point out things that bothered you, nevertheless take action in a polite and professional way. Keep a measure of professionalism which has led you to this correct point in your career. This assists one to make solid references in the future. In conversations with new potential employers, it is necessary to be expert. It's also advisable to tell your first-class that you will be grateful for the opportunity that you have had in working for his or hers firm. You never know whenever your current boss will end up being a great reference. Be aware that no one loves to be criticized. Not from subordinates or co-workers. If they deserve it still. A person with whom you have ever worked with can be a potentially positive reference. Do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.