Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Fripro Jobs     Amendo Jobs     En Dedikert Laboratorieassistent     Inneselger Vvs Drammen     Technip Jobs     Promotion Jobs    

Searching for "To Jurister" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


To Jurister Jobs 2021


Maskinist på Jan Mayen (midlertidig)

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Utføre drift og vedlikehold av stasjonenes maskin- og VVS installasjoner i henhold til pålagte krav. Relevant utdanning fra teknisk fagskole/yrkesskole eller…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Fagarbeider kokk

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Du vil inngå i turnustjeneste på ett av våre fire skift. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen med store muligheter for jakt, fiske og…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Bardufoss
Street Address: TBD

Locality: Bardufoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


MI-operatør

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Ha hatt førerkort klasse B i minst to år. Menneskebasert innhenting (HUMINT) er en etterretningsdisiplin som har lange tradisjoner innenfor etterretningsfaget.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Setermoen
Street Address: TBD

Locality: Setermoen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingssykepleier på Jan Mayen (midlertidig)

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Planlegge og lede sanitetstjenesten under øvelser og katastrofeberedskap. Offentlig godkjent sykepleier med minst 8 års relevant tjenesteerfaring.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Renholder

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Kjenner du deg igjen i dette ser vi frem til å motta din søknad. Ivaretakelse av oppgaver knyttet til renholdstjenesten i Etterretningstjenesten.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBørsemaker innen våpenteknologi

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Du vil rapportere til kontorsjef i Fellessystemavdelingen, Våpen og ammunisjonsseksjonen. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Kolsås
Street Address: TBD

Locality: Kolsås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Må være villig til å gjennomføre kurs, opplæring og sertifisering som kreves for stillingen. Fagbrev eller høyere utdanning innenfor administrative fag eller…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Militær psykolog

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Under veiledning av godkjent spesialist vil dine oppgaver være å utføre forebyggende, diagnostisk, behandlende og rådgivende militærpsykologisk virksomhet…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Mekaniker - bilmekaniker på Jan Mayen (midlertidig)

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Minimum 3 års relevant praksis, herunder fra reparasjon av tyngre kjøretøyer/anleggsmaskiner og kjennskap til sveising. Fri kost og kvarter på Jan Mayen.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist / teamleder

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Du vil være teamleder for et stressmestringsteam, utføre forebyggende, diagnostisk, behandlende og rådgivende militærpsykiatrisk virksomhet ovenfor …

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Bardufoss
Street Address: TBD

Locality: Bardufoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Mester ved Maskinverkstedet, Haakonsvern

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Verkstedet består av 29 ansatte som utfører vedlikehold innen motor- og industrimekanisk fagområde på Sjøforsvarets fartøyer.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


MI-analytiker

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Ha hatt førerkort klasse B i minst to år. Ha fylt 25 år i løpet av ansettelsesåret. Fullført bachelor før ansettelse eller fullført førstegangstjeneste.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Setermoen
Street Address: TBD

Locality: Setermoen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ingeniør EDB og radionavigasjon (midlertidig) på Jan Mayen

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Utføre teknisk vedlikehold, kontroll og feilretting av alt navigasjon- og sambandsteknisk utstyr ved stasjonen. Fri kost og kvarter på Jan Mayen.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosessveileder forbedringsarbeid tre års engasjement

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Relevant høyere utdanning på minimum master-nivå (eks. pedagogikk, kvalitetsingeniør, siviløkonomi, jurist – det er kombinasjonen av utdanning og praksis som…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Militær psykiater

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus LIS 1 med full rekvisisjonsrett. Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider kokk

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Som kokk hos oss vil du delta i produksjon, klargjøring, servering, i tillegg til bl.a. veiledning av lærlinger. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Rena
Street Address: TBD

Locality: Rena
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overingeniør innen skipstekniske automasjonssystemer

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Teknisk saksbehandling i forbindelse med eksisterende og fremtidige materiellanskaffelser innen fagfeltet automasjon. Engasjert og viser høy grad av integritet.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Loddefjord
Street Address: TBD

Locality: Loddefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brannkonstabel Øving

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Gode pensjons- og velferdsordninger som bl.a. mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når arbeidet tillater det.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Loddefjord
Street Address: TBD

Locality: Loddefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Grafisk formgiver

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Minimum 2 års relevant arbeidserfaring. Førerkort klasse B for manuelt giret bil. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Rena
Street Address: TBD

Locality: Rena
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent/førstekonsulent

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgavene er i hovedsak administrative straffesaksstøtte opp mot jurister og etterforskere. Seksjon for straffesaker har for tiden ca 10 konsulenter…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jurister - søknader og meldinger

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Nå trenger vi to jurister i Seksjon for godkjenninger og meldinger. Seksjonen har medarbeidere i Oslo, Skien, Trondheim og Drammen.

Company: Arbeidstilsynet
Hiring Organization: Arbeidstilsynet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tannhelseassistent

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Ved tannhelsekontoret i Garnisonen i Sør-Varanger er det nå ledig engasjement i 50 % stilling som tannhelseassistent OR 2 - OR 4.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Hesseng
Street Address: TBD

Locality: Hesseng
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bedriftslege Bedriftshelsetjenesten Sør-Vestlandet avdeling Madla

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Dette innebærer leveranse til et vidt spekter av ulike avdelinger og virksomheter innad i Forsvaret. Utøve rådgivning og veiledning av andre i BHT innen…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Hafrsfjord
Street Address: TBD

Locality: Hafrsfjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forsvarets stabsmusikkorps søker saksofonist

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Diskografien kan man se på vår internettside; https://forsvaret.no/musikk. Forsvarets fellestjenester (FFT) består av avdelinger som utfører oppgaver innen en…

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assisterende kjøkkensjef/proviantforvalter

Date: 2021-10-14 (Latest)

Job Description: Innkjøp av proviant og forbruksmateriell i henhold til gjeldende rammeavtaler. Relevant arbeidserfaring, minimum 5 år som institusjon eller restaurantkokk.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Rena
Street Address: TBD

Locality: Rena
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for To JuristerSuggested Job Search
Data as of 2021-10-14 (Latest) with id 10196.

If you are switching jobs: When you change your job, choosing the best corporation and the surroundings in which you can work will most likely be only half of the job you should perform for the switch of one's career. It's also very important to find a way to elegantly keep your previous job. It's advocated that you maintain legitimate contacts with former bosses and co-workers.