Uit Norges Arktiske Universitet Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Searching for "Uit Norges Arktiske Universitet" job / career / vacancy in Norway? CareerDP.com is here to assist you in your search. We wish you good luck in finding your new dream job!


Search parameters used for query: Uit Norges Arktiske Universitet job / career / vacancy; job location: Norway.
We found several listings that are shown below (part time / full time jobs).★ Frequently searched jobs today: Retail Sales Executive Jobs, Home Appliance Technician Jobs, Direct Marketing Executive Jobs, PET Blow Molding Operator Jobs, Merchandiser Jobs, Engineering Jobs
★ Related jobs in Norway:
Toyota Motor jobs in Norway, Intesa Sanpaolo jobs in Norway, Google jobs in Norway, BHP Billiton jobs in Norway, Fannie Mae jobs in Norway, China Guodian jobs in Norway, Sumitomo Electric Industries jobs in Norway,

Erfaringskonsulent

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Erfaringskonsulenten inngår som likeverdig medarbeider i teamet. Erfaring fra arbeid med case management er en fordel.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Fysioterapeut

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Undersøke og behandle primært polikliniske pasienter, og unntaksvis inneliggende. Administrere/drive egen poliklinikk på sykehuset.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Jan Mayen
Street Address: TBD

Locality: Jan Mayen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRenholder 100 %

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHjelpepleier/helsefagarbeider - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Hos oss får du en jobb du kan utvikle deg i. Hverdagen består av utfordringer med store variasjoner. Arbeidstid; pt 3-delt turnus, jobb hver 3. helg og…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLegemiddelproduksjon

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Tilkallingsjobb/studentjobb ved legemiddelproduksjon i PET-senteret, Seksjon for radiofarmakaproduksjon. Studenter i kjemi/fysikk/farmasi eller annet personell…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Renholder - 50 %

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Narvik
Street Address: TBD

Locality: Narvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKombinert stilling som professor i medisin (spinalkirurgi) UiT og overlege/faglig leder NKR, UNN

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRådgiver/seniorrådgiver innen markedsføring, kommunikasjon og formidling

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLIS-lege

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Utdanningsstilling i patolog omfatter makroskopiske undersøkelser av operasjonspreparater, histologisk (mikroskopisk) undersøkelse av vev, cytologisk…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFerievikar - Radiograf på Røntgen Narvik 2023

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Kontor/ekspedisjonsarbeid kan også komme til å inngå i arbeidet. Vi jobber i et hektisk og trivelig miljø der vi forventer effektivitet, fleksibilitet og stå-på…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Narvik
Street Address: TBD

Locality: Narvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsOverlege i ortopedi

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: I vår avdeling viser vi respekt for hverandre og hverandres arbeidsoppgaver. Som overlege i ortopedi ved UNN Narvik får du stort faglig ansvar og muligheten til…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Narvik
Street Address: TBD

Locality: Narvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLege i spesialisering radiologi

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLyst til å bli god til å tolke EKG?

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning (MIHO) har ledige stillinger som scopvakt for medisinstudenter som har gjennomført hjertekurset.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUniversitetslektor / høgskolelærer i radiografi

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPhD Fellow Glacial Flour Power Impacts of sediment-bound nutrients and metals exported from glaciers

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: The Department of Geosciences at UiT The Arctic University of Norway in Tromsø has a PhD position vacant on the impact of glacial sediments (“glacial flour”) on…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLege i spesialisering i onkologi

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Vi har ansvaret for dei fleste former for ikkje-kirurgisk kreftbehandling i UNN med både regionale- og lokalsjukehusfunksjonar.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMedisinsk avdeling Harstad - Sommer 2023 - Sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og helsefagstudenter

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Ved Medisinsk avdeling UNN Harstad, sengepostene Med A og Med B, søker vi etter ferievikarer for sommeren 2023; sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsIntensivsykepleier - Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, MIHO

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Tilrettelegging for veiledningsutdanning - via UiT Norges arktiske universitet. Vi har også postoperativ overvåkning for pasienter som har gjennomgått…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i spesialpedagogikk

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommervikarer; bioingeniør, helsesekretær og bioingeniørstudenter

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPsykologspesialist i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Russeksjon Narvik har fra 1. mars 2023 ledig fast stilling som psykologspesialist eller autorisert psykolog i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUniversitetslektor i bedriftsøkonomisk analyse

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleiere - Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk seksjon, Harstad

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Kom å jobb i vår flotte avdeling for rehabilitering i Harstad! UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i pedagogikk

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMost searched for today

Uit Norges Arktiske Universitet Jobs     Sker Jobs     Skycall Jobs     Helseressurs I Skole     Resepsjonist Jobs     Screeningtale Jobs    
Show more jobs and careers for Uit Norges Arktiske UniversitetSuggested Job Search
Data as of 2023-02-01 (New) with id 0. Database job listings: 1,344,311 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is a phrase that requires a lot of courage. When pronounced at the wrong time or in the wrong manner, it can have a very negative effect on your career. You may get a working job present with another corporation where the pay is higher, but you remain not sure if that ongoing work place will undoubtedly be better then the current one. After all, it is not all about the money. Imagine if you change your mind later? After all, this is not an easy decision. Of course your boss can absolve you and hire you back, nonetheless it is not guaranteed.

Useful job keywords: legazpi job hiring 2022, intership in marketing, staff nurse vacancy in abu dhabi 2022, peso job hiring 2022, job hiring near me walmart