Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Prosjektbas Jobs     Mest Jobs     Beverage Jobs     Office Agent     Poliklinikk For Rus Og Avhengighetsbehandling Sarpsborg Jobs     Social Media Ninja Summer Intern     Graphic Designer     Renholdsvikarer Jobs     Assistent I Aktivitetsskolen    

Searching for "Universitetet I Oslo" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Universitetet I Oslo Jobs 2019


Doctoral research fellow

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Applications are invited for a 3-4 year PhD fellowship available at the Department of Psychology, University of Oslo. R, Python, Matlab, C++/C, Java.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Doctoral Research Fellow(PROCCA)

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: A 3-4-year PhD fellowship is available at the Department of Psychology, University of Oslo. The position is part of the Convergence Environment "Proton contra…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunikasjonsrådgiver

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. 22 85 46 02, e-post:

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


1 års engasjement som avdelingsingeniør SKO 1085 (bioingeniør)

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det er ledig et et-års fulltids engasjement som avdelingsingeniør (SKO 1085) ved…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsProject Manager / Research Administrator

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: There is a vacant temporary position as Project Manager/Research Administrator at the Natural History Museum. Minimum MSc degree in biology.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Koordinator undervisning (seniorkonsulent)

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Områdeleder eiendomsdrift

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Mobilapp- og frontendutviklere

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studiekonsulent

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskingskonsulent/-rådgjevar

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Senteret er underlagt Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskingsadministrativ leiar for aktivt forskingssenter

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Prosjekta er finansiert frå Det europeiske forskingsråd, Norges forskingsråd, Nasjonalforeininga for folkehelse, Psykologisk Institutt og Universitetet i Oslo.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftsleder vakt og alarm

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Søkere må ha fylt 18 år.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Personalkonsulent

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoctoral Fellowship

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: A position as Postdoctoral Fellow is available at the Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC), at the Department of Psychology, University of…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seniorkonsulent/rådgjevar: studentrekruttering og arbeidsliv

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Vi ser etter deg som:

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overingeniør - fullstack VDI-utvikler

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forsker

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte. Senteret er organisatorisk tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoctoral Fellowship – “Developmental Pathways of Mental Health from Childhood to Middle Adulthood

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: A Postdoctoral Fellowship is available at the PROMENTA Research Center, Department of Psychology, University of Oslo. Professor Tilmann von Soest, e-mail:

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensisstillinger i nordisk arkeologi

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte. Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


UiO søker studentombud i vikariat

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forsker i prosjektet "Statoils historie, 1972-2022"

Date: 2019-11-08 (New)

Job Description: IAKH, Universitetet i Oslo, Oslo. Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte. Se retningslinjer for bruk av forskerstillinger ved Universitetet i…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Universitetet I OsloSuggested Job Search
Data as of 2019-11-08 (New) with id 7684.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as poor. You should show your boss why you're leaving the company and you ought to point out the things that bothered you, nevertheless do it in a polite and professional method. Keep a way of measuring professionalism which has led you to this aspect in your career. This can help one to make solid references later on. In conversations with new potential employers, it's important to be expert. You should also tell your superior you are grateful for the opportunity that you have had in working for his or even hers firm. You won't ever know whenever your present boss will end up being an excellent reference. Be aware that no one loves to end up being criticized. Not from subordinates or colleagues even. Even if they should have it. Anyone with whom you have ever worked with can be a possibly positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.