Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Product Specialist     Testleder Jobs     Domer Jobs     Utvikling Jobs     Butikksjef Jobs     Maxbo Jobs     Bibliotekar Jobs     Engasjement Jobs     Unit4 Jobs    

Searching for "Universitetet I Oslo" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Universitetet I Oslo Jobs 2019
Research Fellow -"Teachers´ Effects on Student Outcomes"

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Job description Applications are invited for a full-time position as a PhD Research fellow (SKO 1017) at the Department of Teacher Education and School...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Researcher at NORMENT

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Job description Applications are invited for a 3-year temporary position as Researcher (SKO 1109) to be based at the Department of Psychology, University of...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Researcher

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Job description A position as researcher (SKO1109) is available at the Center of Lifespan Changes in Brain in Cognition LCBC (www.oslobrains.no), Department...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Researcher in Mucosal Immunology

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Job description A two year and two month position as a researcher (SKO 1109) is available at The Institute of Clinical Medicine, Division of Laboratory...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsResearcher in body fat regulation/ cellular stress

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Job description Applications are invited for a three year position as Researcher in fat regulation/cellular stress to be based at the Department of Biosciences...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Trainee søkes

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: GHG tilbyr dessuten fast en plass til studenter som velger utplassering som valgfag ved Universitetet i Oslo....

Company: Gram, Hambro & Garman
Hiring Organization: Gram, Hambro & Garman
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Researcher cancer research

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Job description A position as Researcher (SKO 1108) is available at the Institute of Clinical Medicine, University of Oslo. The position is located at...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Arkeologisk feltarbeid 2019

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Arkeologisk feltarbeid 2019 Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredete kulturminner innenfor KHMs myndighetsområde, som...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er en kombinert avdeling ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO) med ca 300 ansatte....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskingsadministrativ leiar

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Om stillinga Ved Økonomisk institutt (ØI) er det ledig ei fast stilling som forskingsadministrativ leiar (avdelingsleiar SKO 1407). Stillinga er ein del av...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat tilknyttet ProTed

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: ProTed er Norges første senter for fremragende utdanning, og er et partnerskap mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø, Norges arktiske...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstelektor innen naturfagdidaktikk

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo. Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo søker en medarbeider...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosionom

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Avdelingens akademiske virksomhet skjer i nært samarbeid med Universitetet i Oslo og med høyskoler i regionen....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunikasjonsrådgiver

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Om stillingen Det medisinske fakultet har en rekke spennende studier og forskningsområder, og en viktig plass i norsk offentlighet. Vi søker nå etter en...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoctoral positions (3-4 positions)

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Job description Applicants are invited for a 3-4 year position as Postdoctoral Fellow in Psychology to be based at the Department of Psychology, University of...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Driftsledere 2.gangs kunngjøring

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Om stillingen To driftsledere VVS - eiendomsdrift Eiendomsavdelingen (EA) arbeider kontinuerlig med profesjonalisering av virksomheten i alle ledd. Innenfor...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat ved NORMENT

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo....

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lederassistent

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Universitetet i Oslo har høye ambisjoner som forsknings- formidlings- og utdanningsinstitusjon, et arbeid hvor eiendomsvirksomhet er en viktig strategisk del....

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utdanningskoordinator

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Om stillingen Det er ledig et 16-18 måneders vikariat (100 %) som utdanningskoordinator (SKO 1363 seniorkonsulent) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Erfaringskonsulent

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Vi er tilknyttet Universitetet i Oslo gjennom professorater i revmatologi og helsefag, med ansvar for utdanning av medisinstudenter....

Company: Diakonhjemmet Sykehus
Hiring Organization: Diakonhjemmet Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgjevar/seniorkonsulent

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Om stillinga Ei stilling som rådgjevar SKO 1434/seniorkonsulent SKO 1363 er ledig ved Senter for fleirspråklegheit – MultiLing, eit senter for framifrå...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoctoral fellows (1-2 positions)

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Job description 1-2 positions as post-doctoral fellows (SKO 1352) are vacant at the Department of Teacher Education and School Research attached to the Nordic...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontorsjef ved Institutt for biovitenskap

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Fast stilling som kontorsjef er ledig ved Institutt for biovitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo....

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Universitetet I OsloSuggested Job Search
Data as of 2019-03-10 (Latest) with id 31111.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be a justification for labelling the workplace you have worked in as bad. You should show your boss why you are leaving the company and you ought to point out things that bothered you, take action in a polite and professional method however. Keep a measure of professionalism which has led one to this point in your career. This assists one to make solid references in the future. In conversations with brand-new potential employers, it's important to be expert. You should also tell your superior that you are grateful for the chance that you have had in working for his or even hers business. You never know whenever your present boss will prove to be an excellent reference. Remember that no one loves to end up being criticized. Not really from subordinates or co-workers even. Even if they should have it. A person with whom you have ever worked with could be a potentially positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.