Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Norwegian Jobs     Utvikler     Nokas Skadedyrkontroll As Jobs     Konsulent 50     Project Manager Logistics Solutions     Fattige Jobs     Halden Jobs     Head Energy Jobs     Content Podcast Producer    

Searching for "Universitetet I Oslo" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Universitetet I Oslo Jobs 2019


Vitenskapelig assistent SKO 1019 /SKO 1020

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om Universitetet i Oslo. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte...

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
2 Postdoctoral Fellowships at the Faculty of Theology

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Job description Applications are invited for up to two 3 year positions as Postdoctoral Fellow to be based at the Faculty of Theology, University of Oslo....

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vitenskapelig assistent SKO 1019 /SKO 1020

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om stillingen En stilling som vitenskapelig assistent er ledig ved NORMENT, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet. Stillingen er knyttet til Institutt for...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Advisor, research administration

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: About the position A temporary position as a research support coordinator (advisor) is available at Norsk Forskerskole i Farmasi (NFIF), at University of Oslo ...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Universitetet i Oslo. Om Universitetet i Oslo. Centre for Educational Measurement ved Universitetet i Oslo (CEMO) tilbyr et stimulerende og internasjonalt...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsResearcher in Marine microalgal diversity

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Job description Applicants are invited for a 16 months fulltime position as Researcher in Marine microalgal diversity to be based at the Section for Aquatic...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Researcher position in Semiconductor physics

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Job description A permanent researcher position in Semiconductor physics is available at The Department of Physics/ Centre for Materials Science and...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Associate Professors in Political Science

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Job description Two permanent positions as Associate Professor (SKO 1011) are available at The Department of Political Science, University of Oslo. We welcome...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Research Fellow within the subject area of Behavioral Emotional and Social Difficulties

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Job description Applications are invited for a position as a Research Fellow within the subject area of social and emotional difficulties at the Department of...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Principal engineer in Molecular Biology and Global Health

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: About the position A 2-year full time position as principal engineer (position code 1085) in antibody biology and design is available in the Laboratory of...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstelektor innen utdanningsutvikling

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo. Vi har ledig en nyopprettet fast stilling som førstelektor ved...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Arkeologisk feltarbeid 2019

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Arkeologisk feltarbeid 2019 Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredete kulturminner innenfor KHMs myndighetsområde, som...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningsrådgjevar

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om stillinga Det er ledig ei fast stilling som rådgjevar (SKO1434)/seniorkonsulent (SKO1363) på Institutt for musikkvitskap med arbeidsplass og oppgåver knytt...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Gaustad
Street Address: TBD

Locality: Gaustad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forsker

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Se retningslinjer knyttet til tilsetting i forskerstillinger ved Universitetet i Oslo. Vi har ledig en midlertidig stilling som forsker for perioden 010819 til...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor -fagdidaktikk religion og etikk

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo. Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er det...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overingeniør tilknyttet GEco-gruppa

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Ved Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo, er det ledig en fast, 50 % stilling som overingeniør. Stillingen er knyttet til museets forskningsgruppe...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administrativ studieleder

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om stillingen Ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, er det ledig en fast stilling som administrativ studieleder. Vi...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Doktorgradsstipendiat

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo....

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fullstack-utvikler

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om stillingen Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) søker etter en person som ønsker å jobbe tett sammen med forskere ved UiO, slik at de får...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studiekonsulent

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om stillinga Vi har for tida ei ledig stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent 1363) ved Institutt for lingvistiske og studium. Studiekonsulenten er ein...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningsrådgiver/ koordinator

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om stillingen Nyopprettet stilling som forskningsrådgiver ved Institutt for geofag. Institutt for geofag søker en positiv og initiativrik person til en...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Forskere fra Universitetet i Bergen, Roskilde Universitet og Örebro Universitet deltar. Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoctoral Fellowship

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Job description A 3-4 year position as Postdoctoral Fellow in Psychology is available that will be based at the Department of Psychology, University of Oslo....

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ph.D. Research Fellowship in Computational Immunology Research

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Job description A three-year full-time PhD Research Fellowship (position code 1017) in Computational Immunology is available at the Department of Immunology,...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Universitetet I OsloSuggested Job Search
Data as of 2019-06-27 (New) with id 0.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right corporation and the surroundings in which you can work will most likely be only 1 / 2 of the job you should perform for the switch of one's career. It's also very essential to discover a way to elegantly keep your prior job. It is suggested that you maintain genuine contacts with ex - colleagues and bosses.