Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Smaken Jobs     Silicon Jobs     Ledig Stilling I Anno Museum     Work Planning Preparation     Pleie Og Omsorg Sande Kommune Jobs     Ungdomspsykiatrisk Seksjon Jobs     Spennende Stilling Som Driftstekniker     Meloy Jobs     Tannklinikk Jobs    

Searching for "Universitetet I Oslo" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Universitetet I Oslo Jobs 2020


Postdoktor i (komputasjonell) semantikk

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte. Vi viser forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Stipendiat i (komputasjonell) semantikk

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte. For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i andrespråkskommunikasjon: polakkar i Noreg

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju på Universitetet i Oslo, eller via Skype. Sjå forskrift om tilsetjingsvilkår, samt retningslinjer for…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


I samarbejde med UCN søger OsloMet to Ph.d.-stipendier indenfor dagtilbudsforskning

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Company: University College Nordjylland
Hiring Organization: University College Nordjylland
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nestleder i Seksjon for opptak

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte. Seksjon for opptak i Avdeling for studieadministrasjon forvalter nasjonale og lokale lover og…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPostdoktor i kvalitetsforbedring i allmennpraksis

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo. Det er planlagt fire delstudier:

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seniorkonsulenter

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor i medisin

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i prosjektet «Samhandling for bedre tannhelsetjenester til hjemmeboende eldre (CORAL)»

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo. I henhold til Offentleglovas § 25 2.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stilling som postdoktor- eller ph.d-stipendiat i rettsvitenskap på prosjektet LAW22JULY: RIPPLES

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo leder forskningsprosjektet LAW22JULY: Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Programmerer innenfor komputasjonell semantikk

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte. En midlertidig stilling som programmerer (senioringeniør, SKO 1181) innenfor komputasjonell semantikk…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat tilknyttet læring og undervisning i tverrfaglige og teknologirike læringsomgivelser

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Instruktørtannleger

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte. Vi søker etter instruktørtannleger - med og uten spesialistutdanning - til våre studentklinikker ved…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studentmedarbeidere

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver/controller i Økonomiseksjonen

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Food for Security: evidence from Cauca, Colombia (SEGURA)

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: The Centre for Development and the Environment (SUM) at the University of Oslo has a vacant 3-year PhD–position to work with the project “Food for Security:

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Personalkonsulent/Personalrådgiver

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dyrepleier - Avdelingsingeniør

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konservator for arkeologisk materiale

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Researcher in immunology with administrative duties

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: A full time position as Researcher (position code 1109) with strong background in translational immunology for the period August 15, 2020 to December 31, 2022…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Communication and Training Coordinator

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: A permanent position, externally funded, is available at The Health Information Systems research group, Department of Informatics. +47 416 30 260, e-mail:

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bibliotekar- Spesialbibliotekar

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Instituttleder ved Farmasøytisk institutt

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger. Universitetet skal gi viktige bidrag til fremtidig kunnskapsbasert verdiskapning.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat i rettsvitenskap

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo. 479 600,- til 523 200,- pr.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Universitetet I OsloSuggested Job Search
Data as of 2020-07-01 (Latest) with id 4607.

If you are switching jobs: Once you change your job, finding the right corporation and the surroundings in which it is possible to work will usually be only 1 / 2 of the job you have to perform for the switch of one's career. It is also very important to discover a solution to elegantly leave your prior job. It's advocated that you keep up authentic contacts with former bosses and colleagues.