Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Tilkallingsvikarer I Barnehager     Asylum Jobs     Project Manager Solar Cells Building Integrated Photovoltaics     Ettermiddag Jobs     Valestrand Jobs     Innovasjonssjef Jobs     Elskap As Jobs     Drivarar Jobs     Fagfunksjon Jobs    

Searching for "Universitetet I Oslo" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Universitetet I Oslo Jobs 2020


Rådgiver i studieadministrasjonen - EVU

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Stipendiat i profesjonsstudier

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i atferdsanalyse og/eller psykologi

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUniversitetslektor i utøvende musikk

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte. Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker etter dyktige saksbehandlere til vår studieadministrasjon i Pilestredet

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i ortopediingeniørfag

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tospråklig nettlærer i tigrinja/norsk

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tospråklig nettlærer i somali/norsk

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tospråklig nettlærer i arabisk/norsk

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Doktorgradstipendiat i psykofarmakologi / farmakologi

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: PhD-kurs ved Universitetet i Oslo (30 studiepoeng i løpet av stipendiatperioden). Vi søker en ny PhD-student (stipendiat) til vår forskningsgruppe ved Senter…

Company: Diakonhjemmet Sykehus
Hiring Organization: Diakonhjemmet Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i fysikk

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nokas søker flere vektere til Universitetet i Oslo

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Nokas er et ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet ble etablert i 1987 og forventer i 2019 en omsetning på…

Company: Nokas
Hiring Organization: Nokas
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Redaksjonssjef til kunnskapsavisen Khrono i Oslo

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overingeniør i Zoologi

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: NHM er en del av Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forsker i naturmangfold

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: NHM er en del av Universitetet i Oslo. Ved Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo, er det ledig en 50 % midlertidig stilling som forsker, tilknyttet…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver i økonomiseksjonen

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor 50 % i klinisk psykologi ved BFT

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte. Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor 50% i klinisk psykologi ved IPT

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte. Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiatstilling i kjemi

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo. NOK 479 600 – 523 200 pr.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk - vikariat

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utviklere i Webseksjonen

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Teamet utvikler og drifter Vortex, et egenutviklet nettpubliseringsverktøy som tilbyr enkel og profesjonell redigering av nettsider for Universitetet i Oslo.

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Universitetet I OsloSuggested Job Search
Data as of 2020-02-23 (Latest) with id 31383.

If you are switching jobs: The incorrect steps when switching your job can throw a negative image you in the eyes of the previous employer. Be tactful and do not resent anyone if you are changing employment. You in no way know very well what may occur later on and it may happen that you will need to go back to your old work.