Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Kidsa Allestadhaugen Jobs     Minilager Jobs     Fremtind Forsikring As Jobs     Sandnes Taxi Jobs     Mongstad Jobs     People Culture Generalist     Consultant Physician     Sluttkunde Jobs     Pictures Jobs    

Searching for "Universitetspedagogikk" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Universitetspedagogikk Jobs 2020


Førsteamanuensis/førstelektor pedagogikk

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet. Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og…

Company: Nord University
Hiring Organization: Nord University
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Førsteamanuensis/førstelektor /universitetslektor i religion

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i…

Company: Universitetet i Agder
Hiring Organization: Universitetet i Agder
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis/førstelektor i IKT sikkerhet

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i…

Company: Universitetet i Agder
Hiring Organization: Universitetet i Agder
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis/ førstelektor i norsk/norsk/norskdidaktikk

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet. Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og…

Company: Nord University
Hiring Organization: Nord University
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i universitetspedagogikk

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Institutt for pedagogikk inkluderer lærarutdanning, utdanningsvitskap, spesialpedagogikk og universitetspedagogikk. UiB - Kunnskap som formar samfunnet.

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørsteamanuensis i sykepleie (psykisk helsearbeid)

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet. Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren?

Company: Nord University
Hiring Organization: Nord University
Salary: TBD
Location: Rana kommune
Street Address: TBD

Locality: Rana kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Professor/Dosent/Førsteamanuensis/Førstelektor/Universitetslektor innen arealplanlegging

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i…

Company: Universitetet i Agder
Hiring Organization: Universitetet i Agder
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i film- og mediefagsdidaktikk

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i anvendt teater i pedagogiske kontekster

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i kroppsøving

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i sosiologi

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i statsvitenskap

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i kunst og håndverk

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i samfunnsfag

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, begynneropplæring

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor i el-gitar

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom dette ikke kan dokumenteres, pålegges den som ansettes å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i Europastudier

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i helsevitenskap (barnevernledelse)

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor i helsevitenskap (barnevernledelse)

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom dette ikke kan dokumenteres, pålegges de som ansettes å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i drama og teater

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i naturfagdidaktikk

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i naturfag med vekt på biologi/biologididaktikk

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor i helsevitenskap (ergoterapi)

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Gjøvik
Street Address: TBD

Locality: Gjøvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis i praktisk musikkdidaktikk med vekt på barnetrinnet

Date: 2020-07-10 (New)

Job Description: Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for UniversitetspedagogikkSuggested Job Search
Data as of 2020-07-10 (New) with id 0.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right organization and the environment in which it is possible to work will usually be only 1 / 2 of the job you need to perform for the change of your career. It is also very essential to find a solution to elegantly keep your earlier job. It is suggested that you keep up genuine contacts with ex - co-workers and bosses.