Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Hotell Jobs     Digital Design Engineer     Network Security Analysis Nsa     Vestlund Avlastning Bergen Kommune Jobs     It Jurist     Stipendiat I Pedagogikk     Vaktsykepleier Jobs     Software Engineer Signal Processing     Seksjonsleder Byggesak By    

Searching for "Vestre Viken Hf" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Vestre Viken Hf Jobs 2020


Sekretær/Helsesekretær

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Intensivsykepleier

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Velferdsforening i Vestre Viken har mange gode tilbud med både kurs, underholdning, reiser, treningsrom/avtaler og ferieleiligheter.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/medisinsk sekretær

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Seksjon Bærum er en del av Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken. Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sekretær

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) er organisert som egen seksjon under Asker…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingskonsulent

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSosionom SPB

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Vi er en del av Vestre Viken helseforetak, som leverer spesialisthelsetjenester til nesten 500 000…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut/ helsefagarbeider

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Psykiatrisk avdeling Blakstad har 12 døgnseksjoner, med tilhørende spesialiserte polikliniske tilbud.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kokk med fagbrev

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiestudent/helsefagarbeider

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Kirurgen post 4 er en del av Sykepleieavdelingen på Kongsberg sykehus. En god og trygg læringsarena.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Traineesykepleier

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Vi søker engasjerte og fleksible sykepleiere som trainee i Vestre Viken. Er DU den vi leter etter?

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forsker

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Engasjement 100% som forsker i FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF. Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) er den største…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere og vernepleiere

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Vi er en del av Vestre Viken helseforetak, som leverer spesialisthelsetjenester til nesten 500 000…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hovedinstruktør

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Ambulansetjenesten ved Vestre Viken er organisert under Prehospitale tjenester og inndelt i tre…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vi er en del av Vestre Viken helseforetak, som leverer spesialisthelsetjenester til nesten 500 000 innbyggere fordelt på 22 kommuner.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forsknings- og innovasjonssjef

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Overordnet systemansvar for forskning og innovasjonsvirksomhet i Vestre Viken HF. Avdelingen ivaretar et overordnet ansvar for all forskningsvirksomhet i Vestre…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: BUPA i Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 40 fagstillinger fordelt på 3 team.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Avdelingen har ansvaret for patologidiagnostikk til befolkningen i hele Vestre Vikens opptaksområde.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier natt

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig 75% svangerskapsvikariat som sykepleier på medisinsk sengepost 3, Kongsberg Sykehus, VVHF

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Vi søker deg som ønsker å bidra til et høyt faglig nivå og god behandling av våre pasienter på enhet…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-07-25 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Psykiatrisk avdeling Blakstad består av 12 døgnseksjoner med tilhørende spesialiserte polikliniske og…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Vestre Viken HfSuggested Job Search
Data as of 2020-07-25 (Latest) with id 5136.

If you are switching jobs: The replacement of job should not be a justification for labelling the workplace you have worked in as poor. You should tell your boss why you're leaving the company and you ought to point out the things that bothered you, take action in a polite and professional method however. Keep a way of measuring professionalism that has led you to this point in your career. This assists you to make strong references in the future. In conversations with new potential employers, it's important to be expert. It's also advisable to tell your better you are grateful for the chance you have had in working for his or hers company. You won't ever know whenever your present boss will end up being an excellent reference. Remember that no one likes to be criticized. Not really from subordinates or co-workers even. Even though they should have it. A person with whom you possess ever worked with could be a potentially positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.