Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Pastry Chef     Ola Lie Bethling Jobs     Researchers     Railcombi Jobs     Inspirere Jobs     It Jurist     Legal Automation Consultant     Oceaneering As Jobs     Bufdir Jobs    

Searching for "Vestre Viken Hf" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Vestre Viken Hf Jobs 2020


JORDMOR i Vestre Viken- Sommer 2020

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken søker jordmødre til alle Vestre Vikens 4 fødestuer; JORDMOR i Vestre Viken- Sommer 2020. Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
DIALYSE-sykepleiere i Vestre Viken

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Vestre Viken består av 4 somatiske sykehus i området vest for Oslo:

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Engasjert overlege søkes til vår døgnseksjon. Opptaksområdet er Asker kommune ( inkl tidligere Røyken…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. På grunn at en av våre leger skal på utlandsoppdrag med Forsvaret rett etter nyttår, søker vi en…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ambulansearbeider

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Ambulansetjenesten i Vestre Viken søker etter ambulansearbeider til 100 % svangerskapsvikariat.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAmbulansearbeider/sykepleier

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Ambulansetjenesten ved Vestre Viken er organisert under Prehospitale tjenester og inndelt i tre…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assisterende avdelingssykepleier

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Vestre Viken har egen medlemsbasert velferdsforening med bredt og variert tilbud.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du barnepleier/helsefagarbeider som har lyst å jobbe på Bærum sykehus på barselavdeling?

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Føde og barselseksjonen Bærum sykehus ønsker å knytte til seg autorisert barnepleier/helsefagarbeider…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Avdeling for rus og avhengighet er en av ni avdelinger i klinikk for psykisk helse og rus.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/sekretær

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken HF er i utvikling og det kan derfor bli endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelser. Vestre Viken er et av landets største helseforetak med…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærling ambulansefag

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Arbeid i turnus etter gjeldende avtaleverk i prehospitale tjenester, Vestre Viken HF. Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/ Spesialsykepleier

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Bærum sykehus er lokalsykehus for 185.000 innbyggere i kommunene Asker og Bærum.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operasjonssykepleier, Sårsykepleier, Sykepleier

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Kirurgisk/ortopedisk poliklinikk ligger inn under Kirurgisk avdeling.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier natt

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Avdeling for rus og avhengighet er en av ni avdelinger i klinikk for psykisk helse og rus.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Overleger må være innstilt på å kunne delta i Vestre Vikens eksisterende vaktordning, som for tiden…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Radiograf i turnus

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Vi søker erfaren radiograf med faglig engasjement. Har 13 laboratorier inklusive 2 CT-maskiner, 2 MR …

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier/ sykepleier/ vernepleier

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Akuttseksjon C gir helsetilbud til personer som har behov for øyeblikkelig hjelp på grunn av alvorlig…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialhjelpepleier i spedbarn og barsel

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Kongsberg ligger sentralt i Sør-Norge og har meget gode friluftsmuligheter både sommer og vinter.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Vi er en seksjon i Avdeling for rus og avhengighet (ARA) som tilhører Klinikk for psykisk helse og…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Lønn etter gjeldende avtaler i Vestre Viken HF. Vestre Viken HF tildeler forskningsmidler for ett år av gangen, og dette prosjektet har derfor foreløpig kun…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere/vernepleiere

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Psykiatrisk avdeling Blakstad har 12 døgnseksjoner, med tilhørende spesialiserte polikliniske tilbud.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operasjonssykepleier

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Dagkirurgisk avdeling har tre operasjonsstuer og utfører ca.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Psykiatrisk avdeling Blakstad består av 12 døgnseksjoner med tilhørende spesialiserte polikliniske og…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/spesialsykepleier

Date: 2020-01-03 (Latest)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Er du på utkikk etter en givende sommerjobb må du lese her. Seksjonen har et dedikert fagmiljø.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Vestre Viken HfSuggested Job Search
Data as of 2020-01-03 (Latest) with id 444.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is a phrase that will require plenty of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong way, it can employ a negative impact on your career. You can find a job give with another company where the pay out is higher, but you are still not sure if that work environment will undoubtedly be better then your current one. After all, it is not all about the money. Imagine if you change your mind later? After all, this is simply not a straightforward decision. Of course your boss can forgive you and consider you back, nonetheless it is not guaranteed.