Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Private Jobs     Commissioning Jobs     Vikariat Jobs     Bjellcon Jobs     Oslo Universitetssykehus Jobs     Kundemottak Jobs     Handler Jobs     Helse Fonna Jobs     Torghatten Nord As Jobs    

Searching for "100 Sykepleierstilling" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


100 Sykepleierstilling Jobs 2020


Sykepleierstilling 100%

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Bjørgene omsorgssenter ligger i søre bydel, og består av en aldersdement avdeling, en somatisk avdeling og et aldershjem, til sammen 84 pasienter.

Company: Haugesund kommune
Hiring Organization: Haugesund kommune
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Autorisert sykepleier 100% vikariat

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi lyser ut en sykepleierstilling på 100% vikariat. Langerud sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten. Etaten har allerede gjennomført en rekrutteringsprosess…

Company: Langerud sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Langerud sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig 100 % sykepleierstilling ved Deset-tunet

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: I funksjonstillegg utenpå grunnlønna i 100 % stilling. Ha sykepleiefaglig ansvar for pasientene. Alt av sykepleieoppgaver ved et sykehjem.

Company: Åmot kommune
Hiring Organization: Åmot kommune
Salary: TBD
Location: Åmot kommune
Street Address: TBD

Locality: Åmot kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% sykepleierstillinger - Hjemmebaserte tjenester

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: I helse- og levekårssektoren garanterer kommunen nå 100 % fast stilling til nyutdannede med bachelor i sykepleie, vernepleie eller kvalifiserte fagarbeidere som…

Company: Arendal
Hiring Organization: Arendal
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstillinger 100 % vikariater er ledig ved korttidssykehjemmet i Fyllingsdalen

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Det blir derfor 4 x 100 % stillinger vikariat ledig. Har du lyst å jobbe i et aktivt og spennende fagmiljø? Korttidssykehjemmet har 96 plasser og er delt inn i…

Company: Fyllingsdalen sykehjem, Bergen kommune
Hiring Organization: Fyllingsdalen sykehjem, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarnesykepleier/sykepleier

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Pediatrisk sykepleier vil bli foretrukket til alle faste sykepleierstillinger. 1 x 100 % fast hvor 50 % er tilknyttet bemanningssentret. Bruk av MTU som f.eks.:

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - Rosendal sykehjem

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Dette gjør at vi har ledig 1 sykepleierstilling. Har du lyst på en jobb som gir utfordringer, er spennende, variert og meningsfull?

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi har ledig to 100% sykepleierstillinger turnus med arbeid hver 3. Helg på somatisk avdeling 4 og skjermet avdeling 7. Bidra til å skape tryghet og trivsel.

Company: Kirkens Bymisjon
Hiring Organization: Kirkens Bymisjon
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagsykepleier 100% fast stilling - Finstadtunet - Finstadtunet sykehjem, Nordre Follo kommune

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Avdeling 3 har ti sykepleierstillinger, og nå søker vi etter en ny fagsykepleier. Finstadtunet er et nytt og moderne sykehjem med 86 sykehjemsplasser, fordelt…

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier i 100 % stilling

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: I Skjermingssavdelingen søker vi sykepleier i 100 % stilling. Ved internt opprykk kan det bli aktuelt med ansettelser i ledig sykepleierstilling med lavere…

Company: Blå Kors Lade Behandlingssenter
Hiring Organization: Blå Kors Lade Behandlingssenter
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi har ledig sykepleierstilling i 80 % ved Majorstuen hjemmesykepleie fra 04.05.20. Majorstuen hjemmesykepleie, Oslo kommune, Bydel Frogner.

Company: Majorstuen hjemmesykepleie, Oslo kommune, Bydel Frogner
Hiring Organization: Majorstuen hjemmesykepleie, Oslo kommune, Bydel Frogner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere og helsefagarbeider(vikariat) ved Institusjon

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: 2 x 100 % fast sykepleierstilling i turnus tilknyttet somatisk avdeling. 100 % svangerskapsvikariat i turnus tilknyttet demens avdeling, sykepleier eller…

Company: Jevnaker kommune
Hiring Organization: Jevnaker kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstillinger

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: 1 sykevikariat i 80 - 100 %. Avdeling institusjon har ledig 3 sykepleierstillinger. 1 fast stilling i 80 - 100 %. Re helsehus, sykehjemmet har 2 avdelinger.

Company: Re kommune
Hiring Organization: Re kommune
Salary: TBD
Location: Revetal
Street Address: TBD

Locality: Revetal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Nes sykehjem har 100 sengeplasser fordelt på 4 avdelinger. Vi kan tilby 85% fast sykepleierstilling med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og gode…

Company: 4189829217
Hiring Organization: 4189829217
Salary: TBD
Location: Årnes
Street Address: TBD

Locality: Årnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


HO - Sykepl. 100% Fast - Langt. 2, Skj. - Bamble Helsehus

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Stillingen er en 100% sykepleierstilling. Stillingen er i 2 etg. Her er det en ordinær sykehjemsavdeling med 13 plasser. Alle rom er enerom med eget bad.

Company: Bamble kommune
Hiring Organization: Bamble kommune
Salary: TBD
Location: Bamble kommune
Street Address: TBD

Locality: Bamble kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleierstillinger

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: 1 sykevikariat i 80 - 100 %. Avdeling institusjon har ledig 3 sykepleierstillinger. 1 fast stilling i 80 - 100 %. Re helsehus, sykehjemmet har 2 avdelinger.

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Re kommune
Street Address: TBD

Locality: Re kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier, Urologisk poliklinikk

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Urologisk poliklinikk har 6 sykepleierstillinger inkl. Vi har ledig sykepleiervikariat i 100% stilling fra og med d.d og ett år fremover, dag tid, ved urologisk…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige sykepleierstillinger i hjemmetjenesten

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte. Virksomheten har ledig en 100% stilling fast og et…

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagsykepleier 100 % fast stilling - Finstadtunet

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Avdeling 3 har ti sykepleierstillinger, og nå søker vi etter en ny fagsykepleier. Finstadtunet er et nytt og moderne sykehjem med 86 sykehjemsplasser, fordelt…

Company: Finstadtunet sykehjem, Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Finstadtunet sykehjem, Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagsykepleier 100 % fast stilling - Finstadtunet

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Fagsykepleier 100 % fast stilling - Finstadtunet. Fagsykepleier 100 % fast stilling - Finstadtunet. Avdeling 3 har ti sykepleierstillinger, og nå søker vi etter…

Company: Finstadtunet sykehjem, Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Finstadtunet sykehjem, Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Follo
Street Address: TBD

Locality: Follo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig to 100 % sykepleierstillinger. Arbeidsstedet består av ulike avdelinger. Helg, samt dagvakter og aftenvakter i ukene.

Company: Eigersund Kommune
Hiring Organization: Eigersund Kommune
Salary: TBD
Location: Egersund
Street Address: TBD

Locality: Egersund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere og studenter

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi ønsker oss nye kollegaer og har ledig følgende sykepleierstillinger: Nevrologisk og revmatologisk sengepost R2, Nordlandssykehuset.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier- Virksomhet hjemmetjenesten sentrum

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Spennende sykepleierstilling - Hjemmetjenesten Kruseløkka og Kulås. 100 % fast sykepleier stilling ledig fra 1.6.2020 (35,5 t/uker). Er du nysgjerrig på oss?

Company: Sarpsborg kommune
Hiring Organization: Sarpsborg kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere Modumheimen

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Modumheimen har ledig to faste sykepleierstillinger med for tiden arbeidssted A2 og A4. Begge stillingene er i 100 prosent, og i turnus med arbeid hver tredje…

Company: Modum kommune
Hiring Organization: Modum kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Avdeling for nevrologisk og klinisk nevrofysiologi har et nedslagsfelt på 400 000 innbyggere. Hovedsenteret i Innlandet er lagt til Lillehammer med sengepost,…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Ingeberg
Street Address: TBD

Locality: Ingeberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for 100 SykepleierstillingSuggested Job Search
Data as of 2020-02-23 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as poor. You should tell your boss why you're leaving the business and you ought to point out things that bothered you, nevertheless do it in a polite and professional way. Keep a measure of professionalism that has led one to this correct point in your career. This can help one to make strong references later on. In conversations with new potential employers, it is necessary to be expert. It's also advisable to tell your first-class that you will be grateful for the opportunity which you have had in working for his or hers firm. You never know when your present boss will prove to be a great reference. Be aware that no one likes to be criticized. Not from subordinates or co-workers even. Even if they should have it. A person with whom you possess ever worked with can be a possibly positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.