Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Assistent I Fast Helgestilling     Sykepleier Offshore     Thomsen Jobs     Er Du Var Nye Lagerbetjent     Avdeling For Anestesisykepleie Seksjon 1 Rikshospitalet Akuttklinikken Jobs     Treningsveileder Jobs     Signicat Jobs     Juridisk Jobs     Graphcore Jobs    

Searching for "Sykepleierstilling" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sykepleierstilling Jobs 2020


Sykepleierstilling

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Mestringslag 4 Kjelsås, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker. Ønsker du å utgjøre en forskjell? Synes du det høres spennende ut å arbeide i andres hjem, hvor ingen…

Company: Mestringslag 4 Kjelsås, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Hiring Organization: Mestringslag 4 Kjelsås, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sykepleier

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Vi har ledig to 100% sykepleierstillinger turnus med arbeid hver 3. Helg på somatisk avdeling 4 og skjermer avdeling 7. Bidra til å skape tryghet og trivsel.

Company: Kirkens Bymisjon
Hiring Organization: Kirkens Bymisjon
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige sykepleierstillinger

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Vi har 2 ledige faste 80% og 1 fast 100% sykepleierstillinger med arbeid i turnus 35,5 t/uke med f.t. Lilleborg Helsehus avd 2, Oslo kommune, Sykehjemsetaten.

Company: Lilleborg Helsehus avd 2, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Lilleborg Helsehus avd 2, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Autorisert sykepleier 100% vikariat

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Vi lyser ut en sykepleierstilling på 100% vikariat. Langerud sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten. Etaten har allerede gjennomført en rekrutteringsprosess…

Company: Langerud sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Langerud sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier hjemmetjenesten

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering har ledig spennende sykepleierstillinger i hjemmetjenesten. Er du en engasjert sykepleier som brenner for faget?

Company: Sandnes kommune
Hiring Organization: Sandnes kommune
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig en 33 % sykepleierstilling. Arbeidsstedet består av ulike avdelinger. Sykepleiefaglig ansvar og oppgaver i enheten.

Company: Eigersund Kommune
Hiring Organization: Eigersund Kommune
Salary: TBD
Location: Egersund
Street Address: TBD

Locality: Egersund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Vi har 1 ledig sykepleierstillinger fast 50% i D/A turnus. Ønsker du å bli en del av vår flotte arbeidsplass? Gi omsorg for pasienter og pårørende.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier 70% fast

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Vi har nå ledig 70 % fast sykepleierstilling . Medisinsk dagavdeling med poliklinikk og nevrologi består av medisinsk poliklinikk, dialyse, kreft og…

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Mosjøen
Street Address: TBD

Locality: Mosjøen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Off. Godkjent Sykepleier

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Post 4 har for tiden 12 faste sykepleierstillinger i 100% stilling. Lillohjemmet Post 4, Oslo kommune, Sykehjemsetaten. Alle beboere har eget rom med bad.

Company: Lillohjemmet Post 4, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Lillohjemmet Post 4, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Vi har nå 1 ledig, fast - 80 - 100% sykepleierstilling. Hjemmetjenesten Øst/Vest har lokaler i Borgehaven rehabiliteringssenter, som ligger sentralt i Porsgrunn…

Company: Porsgrunn kommune
Hiring Organization: Porsgrunn kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Avdeling for nevrologisk og klinisk nevrofysiologi har et nedslagsfelt på 400 000 innbyggere. Hovedsenteret i Innlandet er lagt til Lillehammer med sengepost,…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier 100 % fast stilling

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Vi har ledig fast 100 % sykepleierstilling og søker deg som vil være med å videreutvikle Lilleborg som er et ledende og nytenkende helsehus.

Company: Lilleborg Helsehus avd 1, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Lilleborg Helsehus avd 1, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Brundalen helse- og velferdssenter har ledig to faste 100 prosent sykepleierstilling, men etter søkers ønske, kan stillingen tilpasses alt fra 60 til 100…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier på natt

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Psykisk helse - avdeling for Barn og unge (PHBU) er 1 av 6 hovedavdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset HF.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spennende sykepleierstilling ledig på Rovik bo-og aktivitetssenter

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Sykehjem Øst, Rovik Blå sykehjem, Sandnes kommune. Liker du å gjøre andre glade? Trives du i et hektisk arbeidsmiljø der alle vil det beste for pasientene?

Company: Sandnes kommune
Hiring Organization: Sandnes kommune
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige faste sykepleierstillinger i Saltdal

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Sykepleiere i 100 % stillinger, turnus. Tilsettings-, lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder seks måneders prøvetid.

Company: Saltdal kommune
Hiring Organization: Saltdal kommune
Salary: TBD
Location: Rognan
Street Address: TBD

Locality: Rognan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Vi har ledig spennende sykepleierstillinger på vår etterbehandlingsavdeling. Vår etterbehandlingsavdeling kan sammenlignes med en sykehusavdeling.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Hillevåg
Street Address: TBD

Locality: Hillevåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Vi har ledig to 100% sykepleierstillinger turnus med arbeid hver 3. Kirkens Bymisjon er en ideell aktør innen eldreomsorge i Oslo, og Sofienberghjemmet er ett…

Company: Kirkens Bymisjon Oslo, Sofienberghjemmet
Hiring Organization: Kirkens Bymisjon Oslo, Sofienberghjemmet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du sykepleier og vil jobbe i hjemmetjenesten eller institusjonen? Da vil vi høre fra deg.

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Vi ønsker å ivareta stabiliteten og tilbyr to faste sykepleierstillinger i todelt turnus og arbeid hver 3 helg. Sykehjemmet er sertifisert som livsgledehjem.

Company: Omsorgstjenester Bragernes
Hiring Organization: Omsorgstjenester Bragernes
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier i Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: I Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane er det nå ledig to 100 % faste sykepleierstillinger, men andre størrelser kan avtales hvis det er ønskelig.

Company: Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane
Hiring Organization: Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Vi har 1 ledig sykepleierstillinger fast 50% i D/A turnus. Ønsker du å bli en del av vår flotte arbeidsplass? Gi omsorg for pasienter og pårørende.

Company: Avdeling for fysiklask medisin og rehabilitering - Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Avdeling for fysiklask medisin og rehabilitering - Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: 100 % sykepleierstilling i 3 delt turnus med arbeid 2 av 6 helger. For tiden arbeidssted ved Guleng bofellesskap og avlastning.

Company: Virksomhet for omsorgsboliger, Nordreisa kommune
Hiring Organization: Virksomhet for omsorgsboliger, Nordreisa kommune
Salary: TBD
Location: Storslett
Street Address: TBD

Locality: Storslett
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spennende sykepleierstillinger ledig!

Date: 2020-02-06 (Latest)

Job Description: Årslønn for full sykepleierstilling er fra kr 410 500 til kr 505 500 + tilleggene. I Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane er det nå ledig to 100 % faste…

Company: Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane
Hiring Organization: Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane
Salary: TBD
Location: Åsane
Street Address: TBD

Locality: Åsane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SykepleierstillingSuggested Job Search
Data as of 2020-02-06 (Latest) with id 14908.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best organization and the environment in which you can work will usually be only half of the job you need to perform for the switch of one's career. It is also very essential to discover a solution to elegantly leave your earlier job. It is suggested that you maintain genuine contacts with past colleagues and bosses.