Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Industrimaler     Kam Industrielt Nettverk     Solli Dps Jobs     Privat Jobs     Saksbehandler 100 Fast Stilling Tildelingsenheten     Idrettslaget Heming Jobs     Lofotprodukt Jobs     Regional Jobs     Ibm Rekrutterer Graduates For 2020    

Searching for "Assisterande" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Assisterande Jobs 2019


ID264 Einingsleiar innan Helse og

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Det er i tillegg til einingsleiar tilsett ein assisterande einingsleiar som deler på oppgåvene knytt til administrasjon. Vi ønsker ein person som:

Company: Seljord Kommune
Hiring Organization: Seljord Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Fagansvarlig assistent/assisterande seksjonsleiar

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Stillinga vil vere delt med 50% fagansvar og 50% assisterande seksjonsleiar. Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som…

Company: Kirurgisk serviceklinikk, seksjon støttefunksjoner utpost
Hiring Organization: Kirurgisk serviceklinikk, seksjon støttefunksjoner utpost
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Einingsleiar innan Helse og omsorg, ID264

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Det er i tillegg til einingsleiar tilsett ein assisterande einingsleiar som deler på oppgåvene knytt til administrasjon. Vi ønsker ein person som:

Company: Seljord kommune
Hiring Organization: Seljord kommune
Salary: TBD
Location: Seljord
Street Address: TBD

Locality: Seljord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgjevar/seniorrådgjevar - skogbruk

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Nærare opplysningar om stillinga får du av landbruksdirektør Christian Rekkedal, tlf 99 69 23 02, eller assisterande landbruksdirektør Bjørn Harald Haugsvær tlf…

Company: Fylkesmannen i Vestland
Hiring Organization: Fylkesmannen i Vestland
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assisterende husmor/husfar 60%

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Som assisterande husmor/husfar tycker du om att baka och laga mat. Uppgiften för assisterande husmor/husfar är att tillsammans med övriga medarbetare skapa en…

Company: Svenska Kyrkan i Norge
Hiring Organization: Svenska Kyrkan i Norge
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFaste helgestillingar

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Pål Audun Hegland, Assisterande avdelingsleiar, 55956460. PAM 1 er ein av to postar i avdeling psykiatrisk akuttmottak ved Haukeland universitetssjukehus.

Company: Psykiatrisk akuttmottak (PAM), seksjon PAM1
Hiring Organization: Psykiatrisk akuttmottak (PAM), seksjon PAM1
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærar

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Janne Martha Efteland Eik, assisterande fagsjef skule, 934 05 978. Søkjer du etter ein spanande lærarjobb? Fusa kommune treng lærar til ungdomsskulen.

Company: Undervisning, Fusa kommune
Hiring Organization: Undervisning, Fusa kommune
Salary: TBD
Location: Eikelandsosen
Street Address: TBD

Locality: Eikelandsosen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ID264 Einingsleiar innan Helse og omsorg. Frist 28.8.19

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Det er i tillegg til einingsleiar tilsett ein assisterande einingsleiar som deler på oppgåvene knytt til administrasjon. Vi ønsker ein person som:

Company: Seljord kommune
Hiring Organization: Seljord kommune
Salary: TBD
Location: Seljord kommune
Street Address: TBD

Locality: Seljord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ID264 Einingsleiar innan Helse og omsorg. Frist 28.8.19

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Det er i tillegg til einingsleiar tilsett ein assisterande einingsleiar som deler på oppgåvene knytt til administrasjon. Vi ønsker ein person som:

Company: Seljord kommune
Hiring Organization: Seljord kommune
Salary: TBD
Location: Seljord
Street Address: TBD

Locality: Seljord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assisterande avdelingsjukepleiar i 100 % fast stilling

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Assisterande avdelingsjukepleiar i 100 % fast stilling. Assisterande avdelingsjukepleiar i 100 % fast stilling. Har ledig 100% fast stilling.

Company: Os kommune
Hiring Organization: Os kommune
Salary: TBD
Location: Os
Street Address: TBD

Locality: Os
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/Vernepleiar i 75% fast stilling pt på natt

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Pål Audun Hegland, Assisterande seksjonssleiar, 55956460. Psykiatrisk klinikk, Psykiatrisk akuttmottak, seksjon PAM1 har ledig fast 75% stilling som sjukepleiar…

Company: Psykiatrisk akuttmottak (PAM), seksjon PAM1
Hiring Organization: Psykiatrisk akuttmottak (PAM), seksjon PAM1
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assisterande rektor/avdelingsleiar - Årstad vgs

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Som assisterande rektor er du rektor sin næraste medarbeidar og sted fortredar. Årstad vidaregåande skule er ein av dei største vidaregåande skulane i Hordaland…

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i karriererettleiing

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Assisterande instituttleiar Solveig Kalgraf, tlf. Dette er Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med…

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i karriererettleiing

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Assisterande instituttleiar Solveig Kalgraf, tlf. Dette er Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med…

Company: Høgskulen på Vestlandet
Hiring Organization: Høgskulen på Vestlandet
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rektor - Voss Ungdomsskule

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Voss Ungdomsskule si leiing er samansett av rektor, 2 assisterande rektorar og kontorleiar. Voss ungdomsskule har 450 elevar, som er delt på 6 klassar på kvart…

Company: Voss Kommune
Hiring Organization: Voss Kommune
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Professor/ førsteamanuensis i kjemididaktikk

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Assisterande instituttleiar Merete Økland Sortland 53491428/ 90955465. Dette er Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største…

Company: Høgskulen på Vestlandet
Hiring Organization: Høgskulen på Vestlandet
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Professor/ førsteamanuensis i fysikkdidaktikk

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Assisterande instituttleiar Merete Økland Sortland 53491428/ 90955465. Dette er Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største…

Company: Høgskulen på Vestlandet
Hiring Organization: Høgskulen på Vestlandet
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Professor/ førsteamanuensis i kjemididaktikk

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Assisterande instituttleiar Merete Økland Sortland 53491428/ 90955465. Dette er Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største…

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Professor/ førsteamanuensis i fysikkdidaktikk

Date: 2019-08-19 (New)

Job Description: Assisterande instituttleiar Merete Økland Sortland 53491428/ 90955465. Dette er Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største…

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for AssisterandeSuggested Job Search
Data as of 2019-08-19 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The replacement of job should not be a justification for labelling the workplace you have worked in as poor. You should tell your boss why you are leaving the company and you should point out things that bothered you, take action in a polite and professional method however. Keep a measure of professionalism which has led you to this point in your career. This assists one to make solid references later on. In conversations with fresh potential employers, it is necessary to be expert. It's also advisable to tell your better that you will be grateful for the chance which you have had in working for his or hers organization. You won't ever know whenever your present boss will end up being an excellent reference. Remember that no one loves to become criticized. Not from subordinates or colleagues even. If they deserve it even. Anyone with whom you possess ever worked with can be a possibly positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Keep genuine contacts.