Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Senior Business Consultant     Driven Jobs     Aggregates Jobs     Advantage Jobs     Statens Jobs     Business Controller Konsern     This Jobs     Hs Bygg Jobs     Anleggsleiar    

Searching for "Auka" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Auka Jobs 2020


Leiar Bu- og habilitering

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Delta i uttarbeiding av handlingsplan for auka nærvær med hjelp frå leiarteam. Formålet med stillinga er å ha det faglege og administrative ansvaret for eininga…

Company: Fjord kommune
Hiring Organization: Fjord kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Leiar Bu- og habilitering

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Delta i uttarbeiding av handlingsplan for auka nærvær med hjelp frå leiarteam. Formålet med stillinga er å ha det faglege og administrative ansvaret for eininga…

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/vernepleiar - fast 100% stilling

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Jobbe for auka fagleg utvikling. Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av vårt team?

Company: Fjaler kommune
Hiring Organization: Fjaler kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialbibliotekar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Bidra til utvikling av tenester som gir ein auka verdi for UBs brukargrupper og UiBs kjerneverksemd. Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt,…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kan DU hjelpe oss? Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar / hjelpepleiarar, vernepleiarar og miljøterapeutar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: På grunn av den pågåande coronasituasjonen treng vi fleire sjukepleiarar, helsefagarbeidarar / hjelpepleiarar, vernepleiarar og miljøterapeutar til å hjelpe oss…

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Valderøy
Street Address: TBD

Locality: Valderøy
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFerievikarar i omsorg sommaren 2020

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Kommunen sine deltidstilsette kan også søkje om auka stilling opp til 100 %. Det er ledige stillingar som ferievikarar i omsorg frå 22.06.

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Valderøy
Street Address: TBD

Locality: Valderøy
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskar innan romfysikk

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Desse prosessane vil bli studert i samband med auka aktivitet i nattside-ionosfæren under magnetosfæriske substormar. Vil du vere med å forme framtida?

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/vernepleiar - fast 100% stilling

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Jobbe for auka fagleg utvikling. Fjaler kommune har om lag 2850 innbyggarar og utgjer ein del av HAFS-regionen med eit samla folketal på om lag 10500.

Company: Fjaler kommune - Fjaler sjukeheim
Hiring Organization: Fjaler kommune - Fjaler sjukeheim
Salary: TBD
Location: Fjaler kommune
Street Address: TBD

Locality: Fjaler kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


KALKULATØR

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Kjosås Maskin AS er ein stor og seriøs aktør, der oppdragsmengda har auka betydelig i den seinare tida. Det trengs difor fleire nye dyktige medarbeidarar.

Company: Kjosås Maskin AS
Hiring Organization: Kjosås Maskin AS
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


PROSJEKTLEIAR

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Kjosås Maskin AS er ein stor og seriøs aktør, der oppdragsmengda har auka betydelig i den seinare tida. Det trengs difor fleire nye dyktige medarbeidarar.

Company: Kjosås Maskin AS
Hiring Organization: Kjosås Maskin AS
Salary: TBD
Location: Norheimsund
Street Address: TBD

Locality: Norheimsund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/vernepleiar - fast 100% stilling

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Jobbe for auka fagleg utvikling. Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av vårt team?

Company: Fjaler kommune - Fjaler sjukeheim
Hiring Organization: Fjaler kommune - Fjaler sjukeheim
Salary: TBD
Location: Dale
Street Address: TBD

Locality: Dale
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


MONTØRAR

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Vår arbeidsmengde auka spesielt innafor oppdrettsbransjen. Vi har fått ordre på seks nybygg og treng fleire montørar.

Company: Rosendal Marineservice AS
Hiring Organization: Rosendal Marineservice AS
Salary: TBD
Location: Rosendal
Street Address: TBD

Locality: Rosendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


MONTØRAR

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Vår arbeidsmengde auka spesielt innafor oppdrettsbransjen. Vi har fått ordre på seks nybygg og treng fleire montørar.

Company: Rosendal Marineservice AS
Hiring Organization: Rosendal Marineservice AS
Salary: TBD
Location: Kvinnherad kommune
Street Address: TBD

Locality: Kvinnherad kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Industrimekaniker/ anleggsmaskinmekaniker

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Som følgje av auka aktivitet søker vi etter Industrimekaniker/anleggsmaskinmekaniker. Rigg av midlertidig el.anlegg / byggestraum.

Company: Åsen & Øvrelid as
Hiring Organization: Åsen & Øvrelid as
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut – arbeideretta rehabilitering

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: AiR-klinikk skal med tverrfaglig kompetanse bidra til at pasientar med samansette plager og nedsett arbeidsevne får auka livskvalitet og arbeidsdeltaking…

Company: Rehabiliteringssenteret AiR AS
Hiring Organization: Rehabiliteringssenteret AiR AS
Salary: TBD
Location: Rauland
Street Address: TBD

Locality: Rauland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rektor ved Farnes skule - forlenget søknadsfrist

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Leie og utvikle det pedagogiske arbeidet slik at det bidreg til auka læringsutbytte for alle elevar. Vil du vere med å vidareutvikle ein god læringsarena for…

Company: Årdal kommune
Hiring Organization: Årdal kommune
Salary: TBD
Location: Øvre Årdal
Street Address: TBD

Locality: Øvre Årdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk Psykologisk rådgjevingsteneste, Nord-Gudbrandsdal

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Det kan vere moglegheit for forlenging av vikariat og auka grad av fast tilsetting etter kvart. Pedagogisk Psykologisk Rådgjevingsteneste Nord-Gudbrandsdal er…

Company: Sel kommune
Hiring Organization: Sel kommune
Salary: TBD
Location: Sel kommune
Street Address: TBD

Locality: Sel kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Styrar i Torpo barnehage frå 01.08.2020

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Ål kommune, midt mellom Oslo og Bergen, er den største av kommunane i Hallingdal med litt under 5 000 innbyggjarar og med Bergensbanen og RV 7 som hovudårer.

Company: Ål kommune
Hiring Organization: Ål kommune
Salary: TBD
Location: Ål
Street Address: TBD

Locality: Ål
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


T-01 Reinhaldsoperatør/reinhaldar - ringevikar i Tysvær

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Du er fagleg dyktig, positiv og interessert i å bidra til auka kvalitet på reinhaldet og at du er open for nye utfordringar og endringar.

Company: Tysvær kommune
Hiring Organization: Tysvær kommune
Salary: TBD
Location: Tysvær kommune
Street Address: TBD

Locality: Tysvær kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Senior Backend Developer

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Besides cutting-edge technology and a bold vision to become the European mobile payments scheme, Auka is the result of amazing people working together.

Company: AUKA
Hiring Organization: AUKA
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialbibliotekar

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Bidra til utvikling av tenester som gir ein auka verdi for UBs brukargrupper og UiBs kjerneverksemd. Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt,…

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i idrettsvitskap

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Målet er å utvikle gode og bærekraftige modellar for auka fysisk aktivitet i barnehage og undersøke effekten av fysisk aktivitet på barns generelle utvikling,…

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Sogndal
Street Address: TBD

Locality: Sogndal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskar innan romfysikk

Date: 2020-04-08 (New)

Job Description: Desse prosessane vil bli studert i samband med auka aktivitet i nattside-ionosfæren under magnetosfæriske substormar. Vil du vere med å forme framtida?

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for AukaSuggested Job Search
Data as of 2020-04-08 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Industry experts mention that whenever you inform your superiors that you are leaving your job, the way back is most likely gone. In this case, an imaginary range is transformed that completely changes the business's relationships and environment. When you leave the company you will most likely be replaced by another person fairly quickly probably.