Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Innovativ Jobs     Stolt Jobs     Spare Jobs     Welding Engineer     Amedias Jobs     Dyktige Prosjektledere     Secretariat Jobs     Musikalsk Jobs     Drift Av Applikasjoner Og Infrastruktur    

Searching for "Avdelingsledere" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Avdelingsledere Jobs 2020


Prest

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Medisinsk avdeling Lofoten søker Prest til 30% stilling i palliativt team. Medisinsk avdeling i Lofoten består av 2 enheter, enhet for medisinske leger og enhet…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Lærere – Tryggheim Forus

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Skolen består av tre avdelinger med hver sin avdelingsleder. Tryggheim Forus i Sandnes søker lærere til både videregående og grunnskolen.

Company: NLM
Hiring Organization: NLM
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Instruktør

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Nærmeste overordnede er avdelingsleder ved sikkerhetssenteret. Bodin videregående skole er en skole med om lag 1000 elevplasser og 210 ansatte.

Company: Nordland Fylkeskommune
Hiring Organization: Nordland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Arbeidsveileder

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder, Halvor Andersen, [email protected] eller teamleder, Marita Salo, [email protected]

Company: Kirkens Bymisjon
Hiring Organization: Kirkens Bymisjon
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelseekretær ved Hudavdelingen

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Hudavdelingen ligger i Kunnskapssenteret og er en del av klinikk for ortopedi, revmatologi og…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder Vestlandet

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Ansvarlig for den daglige driften og utviklingen av avdelingen. Bidra i utarbeidelse av strategier og forretningsplaner. Ta gjerne kontakt med oss.

Company: Boreal Transport
Hiring Organization: Boreal Transport
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledende miljøterapeut

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Borger With - Enhet for døgnbehandling, Barne- og familieetaten. Ønsker du ansvar og bredde i arbeidsoppgavene ved ungdomsinstitusjon?

Company: Borger With - Enhet for døgnbehandling, Barne- og familieetaten
Hiring Organization: Borger With - Enhet for døgnbehandling, Barne- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/ Psykologspesialist

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Borger With - Arenafleksibelt team, Oslo kommune, Barne- og familieetaten. Vil du være med å bygge opp et nytt spennende team?

Company: Borger With - Arenafleksibelt team, Oslo kommune, Barne- og familieetaten
Hiring Organization: Borger With - Arenafleksibelt team, Oslo kommune, Barne- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialpedagog

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Borger With - Arenafleksibelt team, Barne- og familieetaten. Vil du være med å bygge opp et nytt spennende team? Ansvar for å etablere skoletilbud.

Company: Borger With - Arenafleksibelt team, Barne- og familieetaten
Hiring Organization: Borger With - Arenafleksibelt team, Barne- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Familieterapeut

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Borger With - Arenafleksibelt team, Barne- og familieetaten. Vil du være med å bygge opp et nytt spennende team? Samarbeid og veiledning av samarbeidspartnere.

Company: Borger With - Arenafleksibelt team, Barne- og familieetaten
Hiring Organization: Borger With - Arenafleksibelt team, Barne- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe med organisasjonsutvikling og endringsledelse i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag?

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: HR i Sykehuspartner ivaretar hele spekteret av oppgaver innenfor HR-feltet i organisasjonen og består av 18 medarbeidere fordelt på to avdelinger, HR/HMS og…

Company: Sykehuspartner HF
Hiring Organization: Sykehuspartner HF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontorleder

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Ivaretakelse av kontorfaglige/merkantile funksjoner overfor avdelingsleder og lederteam inkl. Psykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/ spesialsykepleier

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Er du vår nye kollega? Trives du i akutte omgivelser? Intensivavdelingen/ akuttmottaket har ledige stillinger. Opplæring og faglig veiledning av kollegaer.

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder - studieadministrasjon

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Avdelingsleder samarbeider tett med undervisningsledelsen og instituttets ledelse. Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er det ledig en fast…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Matvert

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Tilrettelegge for et godt mattilbud til pasientene. Tillaging/tilrettelegging og servering av måltid. Arbeide etter gjeldende prosedyrer og rutiner.

Company: Haraldsplass Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Haraldsplass Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier - Deltidsstilling helg

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med avdelingsleder Anita Børud, [email protected] eller avdelingsleder Ida Berg-Larsen, Ida.Helene.Berg-Larsen…

Company: Kirkens Bymisjon
Hiring Organization: Kirkens Bymisjon
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med avdelingsleder på somatisk, Mona Moen, [email protected] eller avdelingsleder på skjermet, Lillian Vøllestad,…

Company: Kirkens Bymisjon
Hiring Organization: Kirkens Bymisjon
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder ved avdeling formedisinsk biokjemi

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Vi søker etter avdelingsleder for Avdeling for medisinsk biokjemi. Avdelingsleder vil ha ansvar for å utarbeide prosedyrer, utvikle standardiserte arbeidsforløp…

Company: Diakonhjemmet Sykehus
Hiring Organization: Diakonhjemmet Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postsekretær

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: KIR Avd sengeområde Bodø, Nordlandssykehuset. Sengepostene i kirurgisk klinikk søker vikar for postsekretærene vår/sommeren 2020.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tømrere Nordfjord

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Ta kontakt med avdelingsleder Asle Eldevik på telefon 469 25 288. Recover Nordic er spesialister på opprydding og gjenoppbygging etter brann-, vann- og…

Company: Recover
Hiring Organization: Recover
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier 100 % x 2

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Kontaktinformasjon Anita Torgersen avdelingsleder 906 95 758. Vi utvider vår bemanningssentral og i den forbindelse søker vi etter 2 sykepleiere/spesial…

Company: Haugesund kommune
Hiring Organization: Haugesund kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Produksjonsleder East Fiberutbygging

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Bistå avdelingsleder med å implementere selskapets beste praksis innenfor produksjonsområdene. Stillingen er lokalisert i Oslo og du vil rapportere til…

Company: Eltel Networks AS
Hiring Organization: Eltel Networks AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder Hjemmetjenesten

Date: 2020-02-08 (Latest)

Job Description: Hovedmålet med organiseringen er at avdelingsleder skal være tett på personalgruppen og brukerne. Inngå i en engasjert og kompetent ledergruppe med 13…

Company: Seksjon Hjemmetjenester, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka
Hiring Organization: Seksjon Hjemmetjenester, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for AvdelingsledereSuggested Job Search
Data as of 2020-02-08 (Latest) with id 16902.

If you are switching jobs: Experts say that when you inform your superiors that you are leaving your job, the route back again is most likely gone. In this full case, an imaginary series is transformed that completely changes the business's relationships and atmosphere. Once you leave the company you will most likely be replaced by another person rapidly probably.