Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Officer Jobs     Vedal As Jobs     Risk And Compliance Manager     Veritas Technologies Jobs     Borgenveien Jobs     Blown Film Extruder Operators     Electro Jobs     Dansani Jobs     Phd Research Fellowship In Terrestrial Ecology At The University Centre In Svalbard Unis    

Searching for "Avlaster" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Avlaster Jobs 2019


Våken nattevakt/miljøarbeider

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Enheten er byomfattende og har 8 kommunale avlastningsboliger, 3 private avlastningstiltak og private avlastere. Bistå bruker i dagliglivets gjøremål.

Company: Breimyra avlastning, Bergen kommune
Hiring Organization: Breimyra avlastning, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Ledige stillinger

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fullstendig utlysningstekst med lenke til søknadskjema finner du på www.tinn.kommune.no, under fanen for ledige stillinger. 100 % ved teknisk enhet.

Company: Tinn kommune
Hiring Organization: Tinn kommune
Salary: TBD
Location: Tinn kommune
Street Address: TBD

Locality: Tinn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avlaster for gutt 8 år

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Avlaster for gutt 8 år. Det blir lønnet etter kommunens lønnsregulativer for avlastere med 165 kr pr time, samt utgiftsdekning til aktiviteter.

Company: Fagsenter for barn og unge
Hiring Organization: Fagsenter for barn og unge
Salary: TBD
Location: Alna
Street Address: TBD

Locality: Alna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Administrering av tiltaket, samt oppfølging og veiledning av støttekontakter og avlaster, er en del av stillingens arbeidsoppgaver. En bør i tillegg være.

Company: Eigersund Kommune
Hiring Organization: Eigersund Kommune
Salary: TBD
Location: Eigersund kommune
Street Address: TBD

Locality: Eigersund kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider Breimyra avlastning

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Enheten er byomfattende og har 8 kommunale avlastningsboliger, 3 private avlastningstiltak og private avlastere. Ansvarsvakt på ettermiddag og helg.

Company: Avlastningstjenester for utviklingshemmede, Bergen kommune
Hiring Organization: Avlastningstjenester for utviklingshemmede, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVi søker avlaster i Skedsmo

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: I utgangspunktet tirsdag og torsdag fra ca. 14-17, men dager og tidspunkt kan tilpasses. Det kan også bli utvidet på sikt. Tilpasset opplæring vil bli gitt.

Company: Prima Omsorg
Hiring Organization: Prima Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avlastere

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Å være avlaster er et givende oppdrag, hvor du skal være avlaster for familier som har særlig tilsynskrevende barn. Du har barnet i ditt eget hjem.

Company: Grimstad
Hiring Organization: Grimstad
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Deltid - Helsesekretærer søkes

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Vi er ett supplement til de faste ansatte på legekontoret og avlaster disse ved å ta over telefontrafikk/sms helserespons ved akutte behov, slik at…

Company: TeleMedic
Hiring Organization: TeleMedic
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut Breimyra avlastning

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Enheten er byomfattende og har 8 kommunale avlastningsboliger, 3 private avlastningstiltak og private avlastere. Ansvarsvakt på ettermiddag og helg.

Company: Avlastningstjenester for utviklingshemmede, Bergen kommune
Hiring Organization: Avlastningstjenester for utviklingshemmede, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgevakter Breimyra avlastning

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Enheten er byomfattende og har 8 kommunale avlastningsboliger, 3 private avlastningstiltak og private avlastere. Ønskelig med sertifikat og HRL- kurs.

Company: Avlastningstjenester for utviklingshemmede, Bergen kommune
Hiring Organization: Avlastningstjenester for utviklingshemmede, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dekan

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fakultetsstyret har oppnevnt prodekaner som avlaster dekanen. Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig stilling som dekan …

Company: Universitetet i Agder
Hiring Organization: Universitetet i Agder
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avlaster for barn/ungdom

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Privat avlaster skal gi avlastning til familier med store omsorgsoppgaver. Lønn etter særavtalen for avlastere, med rett til feriepenger og pensjonspoeng.

Company: Tinn kommune Tjenesteområde levekår
Hiring Organization: Tinn kommune Tjenesteområde levekår
Salary: TBD
Location: Tinn kommune
Street Address: TBD

Locality: Tinn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avlaster for gutt 11 år

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Det blir lønnet etter kommunens lønnsregulativer for avlastere med 165 kr pr time, samt utgiftsdekning til aktiviteter. Avlaste familien med 24 timer på dagtid.

Company: Fagsenter for barn og unge
Hiring Organization: Fagsenter for barn og unge
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avlaster for barn/ungdom

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Privat avlaster skal gi avlastning til familier med store omsorgsoppgaver. Lønn etter særavtalen for avlastere, med rett til feriepenger og pensjonspoeng.

Company: Tinn kommune Tjenesteområde levekår
Hiring Organization: Tinn kommune Tjenesteområde levekår
Salary: TBD
Location: Rjukan
Street Address: TBD

Locality: Rjukan
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Privat avlaster

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Avlaster uten barn kan også vurderes. Vi forsøker å matche avlaster og barnet ut fra felles interesse og behov. Dette er en utlysning for 3 barn.

Company: Avlastning, Miljøarbeidertjenesten, Ski kommune
Hiring Organization: Avlastning, Miljøarbeidertjenesten, Ski kommune
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Administrering av tiltaket, samt oppfølging og veiledning av støttekontakter og avlaster, er en del av stillingens arbeidsoppgaver. En bør i tillegg være.

Company: Mestringsenheten, Eigersund kommune
Hiring Organization: Mestringsenheten, Eigersund kommune
Salary: TBD
Location: Egersund
Street Address: TBD

Locality: Egersund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


assisterende avdelingsleder i Stockfleths

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Som assisterende avdelingsleder vil du først og fremst jobbe som barista, men i tillegg bistå avdelingsleder med å nå avdelingens økonomiske målsetninger, og…

Company: Stockfleths
Hiring Organization: Stockfleths
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dekan

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Fakultetsstyret har oppnevnt prodekaner som avlaster dekanen. Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig stilling som dekan …

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brukerstyrt personlig assistent (BPA) (2.gangs utlysning) (sak 19/1042)

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Dersom det blir en kombinasjon med BPA og avlaster vil det være turnusarbeid og 35,5 timers arbeidsuke. Personen har også avlastning hver 3.helg i hjemmet slik…

Company: Porsanger kommune
Hiring Organization: Porsanger kommune
Salary: TBD
Location: Porsanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Porsanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brukerstyrt personlig assistent (BPA) (2.gangs utlysning) (sak 19/1042)

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Dersom det blir en kombinasjon med BPA og avlaster vil det være turnusarbeid og 35,5 timers arbeidsuke. Personen har også avlastning hver 3.helg i hjemmet slik…

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Porsanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Porsanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sokneprest i Vikna

Date: 2019-08-07 (Latest)

Job Description: Betjenes av fire prester som samarbeider og avlaster hverandre. Splitter ny kirke trenger ny prest! Nye Rørvik kirke i Vikna innvies 17.

Company: Vårt Land
Hiring Organization: Vårt Land
Salary: TBD
Location: Rørvik
Street Address: TBD

Locality: Rørvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for AvlasterSuggested Job Search
Data as of 2019-08-07 (Latest) with id 3989.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is a phrase that will require lots of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong way, it can employ a negative impact on your career. You can find a job give with another organization where the pay is higher, but you are still not sure if that ongoing work place will undoubtedly be better then the current one. After all, it isn't all about the amount of money. What if you afterwards change your mind? After all, this is not a straightforward decision. Of course your boss can absolve you and hire you back, nonetheless it is not guaranteed.