Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Simployer Jobs     Norsk Saneringsservice Jobs     Fou Jobs     Laboratorievirksomhet Jobs     Sykepleier Stavanger     Leveres Jobs    

Searching for "Barne Og Ungdomsarbeider" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Barne Og Ungdomsarbeider Jobs 2021
Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Les mer om oss på Barnehageportalen i Oslo Kommune eller besøk vår Facebook side. Bidra aktivt i barnehagens planleggings- og vurderingsarbeid og medvirke til…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne og ungdomsarbeider

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Har evne til å fylle dagene med gode relasjoner gjennom å skape gode leke- og læringsmiljøer for barna. Vise omsorg og støtte i barnets samspill og lek.

Company: Meløy kommune
Hiring Organization: Meløy kommune
Salary: TBD
Location: Ørnes
Street Address: TBD

Locality: Ørnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: I arbeidet vårt legger vi spesielt vekt på sosial kompetanse, og arbeider etter ICDP; 8 tema for godt samspill. Gode ferdigheter i norsk - muntlig og skriftlig.

Company: Ulsmåg barnehage, Bergen kommune
Hiring Organization: Ulsmåg barnehage, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Alle barnehagene kan tilby store faglige miljø med 4-6 avdelinger i hvert bygg. Delta i planlegging og gjennomføring av det pedagogiske og praktiske arbeidet i…

Company: Sandnes kommune
Hiring Organization: Sandnes kommune
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarne- og ungdomsarbeider

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Kommunen styrker den helhetlige innsatsen for barn i krevende livssituasjoner og innfører en modell for bedre tverrfaglig innsats (BTI).

Company: Kongsvinger kommune
Hiring Organization: Kongsvinger kommune
Salary: TBD
Location: Kongsvinger
Street Address: TBD

Locality: Kongsvinger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagemedarbeider / Barne- og ungdomsmedarbeider

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Ltr. 8-21 (barnehagemedarbeider) 17-27 (barne- og ungdomsarbeider). Vi søker 2 medarbeidere til 2 faste 100% stillinger.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barn- og ungdomsarbeider vedAKS Tiurleiken skole

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: AKS består av en base og en baseleder, med flere medarbeidere, og ca. Tilrettelegge for et godt fritidstilbud med fokus på læring på AKS i tråd med rammeplanen…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk medarbeider / barne-og ungdomsarbeider

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Evne både til selvstendig arbeid samt samarbeid med andre. Du må kunne ta imot veiledning og jobbe ette en strukturert plan.

Company: Nittedal kommune
Hiring Organization: Nittedal kommune
Salary: TBD
Location: Hakadal
Street Address: TBD

Locality: Hakadal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier og helsefagarbeider - faste stillinger

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Søkere med fagbrev som barne- og ungsomsarbeider med relevant erfaring vurderes. Vi oppretter to 100% stillinger for vernepleiere.

Company: Kongsberg Kommune
Hiring Organization: Kongsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Viken
Street Address: TBD

Locality: Viken
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100 % fast barne- og ungdomsarbeider / barnehageassistent

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Ved manglende fagbrev, vil det være krav om minimum 1 års relevant erfaring, samt et ønske om å jobbe seg mot et fagbrev innen barne- og ungdomsarbeid.

Company: Bemanningstjenester, Bergen kommune
Hiring Organization: Bemanningstjenester, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du vår nye engasjerte og glødende Barne- og ungdomsarbeider?

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Legge til rette for og delta i lek og aktiviteter sammen med barna - inne og ute. Planlegge og gjennomføre turer og friluftsaktiviteter.

Company: Sandnes kommune
Hiring Organization: Sandnes kommune
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomsarbeider har medansvar for barn i egen gruppe og i barnehagen som helhet. Vår visjon er å drive barnehager som vektlegger uteliv på barnas…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Viser initiativ, engasjement og evne til å håndtere både det pedagogiske og praktiske arbeidet på avdelingen.

Company: Verdal kommune, Maritvold barnehage
Hiring Organization: Verdal kommune, Maritvold barnehage
Salary: TBD
Location: Verdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Verdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeidere

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: På Ladderud har vi to lavvoer i tre. Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid.

Company: Eidsvoll Kommune
Hiring Organization: Eidsvoll Kommune
Salary: TBD
Location: Råholt
Street Address: TBD

Locality: Råholt
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider/assistent

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Vi har nå ledig fast 100% stilling på småbarnsavdeling 1-3 år. Sunnhagen barnehage består av: 1 småbarnsavdeling med 12 plasser for barn i alderen 1-3 år. 2…

Company: Nesodden kommune
Hiring Organization: Nesodden kommune
Salary: TBD
Location: Bjørnemyr
Street Address: TBD

Locality: Bjørnemyr
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: I tillegg har skolen Bluebot, Microbit og LEGO mindstorm som benyttes i undervisningen med elevene. Være en ressurs i klasserom og opp mot enkeltelever.

Company: Nannestad kommune
Hiring Organization: Nannestad kommune
Salary: TBD
Location: Nannestad kommune
Street Address: TBD

Locality: Nannestad kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne - og ungdomsarbeider/barnehageassistent

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: For barne - og ungdomsarbeider kreves det fagbrev (stillingskode 751703). 751703 Barne - og ungdomsarbeider lønn etter gjeldene avtaler.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Ledig vikariat som barne- og ungdomsarbeider på Oppeid skole inntil 70 % stilling for skoleåret 2021/2022. Stillingen omfatter oppgaver tilknyttet skole og SFO.

Company: Oppeid skole
Hiring Organization: Oppeid skole
Salary: TBD
Location: Hamarøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Hamarøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdoms arbeider

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Godkjent barne- og ungdoms arbeider fagbrev (søkere med utenlandsk utdanning bes legge ved godkjenning.). Arbeide i tråd med barnehagens grunnsyn og verdier.

Company: Sandnes kommune
Hiring Organization: Sandnes kommune
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider/assistent

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Bidra aktivt i planarbeidet og ha ansvar i samarbeid med pedagogisk leder, for å gjennomføre pedagogiske og praktiske planer.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider i Gimle studentbarnehage

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Erfaring fra arbeid i barnehage eller annen relevant erfaring fra arbeid med barn. Det er en fordel om du har basisferdigheter i muntlig engelsk.

Company: Norges arktiske studentsamskipnad Gimle studentbarnehage
Hiring Organization: Norges arktiske studentsamskipnad Gimle studentbarnehage
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2021-11-09 (Latest)

Job Description: Stillingen omfatter oppgaver tilknyttet skole og SFO. Lang relevant praksis kan kompensere for utdanningskrav.

Company: Hamarøy kommune
Hiring Organization: Hamarøy kommune
Salary: TBD
Location: Hamarøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Hamarøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Barne Og UngdomsarbeiderSuggested Job Search
Data as of 2021-11-09 (Latest) with id 21101.

If you are switching jobs: Industry experts state that when you inform your superiors that you will be leaving your job, the way back again is most probably gone. In this full case, an imaginary collection is transformed that completely changes the company's relationships and atmosphere. Once you leave the business you will most probably replaced by another person fairly quickly.