Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Solo Jobs     Area Sales Manager Software Norway Oslo     Privat Jobs     Industriell Jobs     Superselger Jobs     Direct Jobs     Fast Jobs     Rapp Jobs     Vikarer Jobs    

Searching for "Barne" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Barne Jobs 2019


Sommarjobb 2019 for vernepleiar og sjukepleiar

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomsklinikken, Alle postar. Haukeland universitetssjukehus er eit av landets største og mest avanserte sjukehus....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Assistent

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning. Veilede barn gjennom å være tålmodig, rettferdig og omsorgsfull....

Company: Svarttjern Aktivitetsskole
Hiring Organization: Svarttjern Aktivitetsskole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Renholder

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Bekjempelse, fritidsaktiviteter for eldre, rusomsorg, attføring (Fretex), barne- og familievern, familiegjenforening, fengselsarbeid, barnehager,....

Company: Frelsesarmeen
Hiring Organization: Frelsesarmeen
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeidere/assistenter til avdeling innen autismespektere

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Høyskole med pedagogikk / høyskole / barne og ungdomsarbeider. Delta aktivt i gode pedagogiske aktiviteter med elevene....

Company: Løren skole
Hiring Organization: Løren skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider / barne- og ungdomsarbeider

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Ønskelig med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Deltagelse i undervisningen under veiledning av lærer eller annet fagpersonell....

Company: Nordvoll skole
Hiring Organization: Nordvoll skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarne- og ungdomsarbeider/assistent

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomsarbeider/assistent. Læringsverkstedet Lersbrygga søker en barne- og ungdomsarbeider/assistent i fast stilling fra 1....

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Sande kommune
Street Address: TBD

Locality: Sande kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomsarbeider. Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Medansvarlig for å planlegge, gjennomføre og dokumentere den pedagogiske virksomheten....

Company: Ullernkollen barnehage
Hiring Organization: Ullernkollen barnehage
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider/ assistent

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomsarbeidsfag. Indre Arna barnehage har ledig 100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider/ assistent fra 1....

Company: Bergen Kommune, Indre Arna barnehage
Hiring Organization: Bergen Kommune, Indre Arna barnehage
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SFO-assistent - Storøya skole

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomsfag. Vi søker hovedsaklig deg som er utdannet Barne- og ungdomsarbeider. Som SFO- assistent:....

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Fornebu
Street Address: TBD

Locality: Fornebu
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent i 100% stilling - vikariat

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Grunnskolen har behov for tilkallingsvikarer, både lærere og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for inneværende...

Company: Rauma kommune
Hiring Organization: Rauma kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer - Bekkevollen barne- og avlastningsbolig

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Bekkevollen er en barne- og avlastningsbolig for barn mellom 0-18 år, med store og sammensatte behov og barn med nedsatt funksjonsevne, bosatt i Drammen kommune...

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


med ansvar for tenester til menneske med samtidig utviklingshemming og psykiske lidingar

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Har du kompetanse og erfaring innan utredning og behandling av menneske med samtidig utviklingshemming, utviklingsforstyrringar (autismespektervanskar) og...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomsarbeider. Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske...

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige lærerstillinger!

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Ski kommune har 12 skoler • 6 barneskoler • 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler • 2 ungdomskoler • 1 spesialskole for elever med sammensatte lærevansker •...

Company: Ski kommune, Kråkstad og Skotbu skoler
Hiring Organization: Ski kommune, Kråkstad og Skotbu skoler
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærerstillinger

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Ski kommune har 12 skoler • 6 barneskoler • 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler • 2 ungdomskoler • 1 spesialskole for elever med sammensatte lærevansker •...

Company: Ski kommune, Langhus skole
Hiring Organization: Ski kommune, Langhus skole
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider/ assistent, vikariat

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Barne- og ungdomsarbeider/ assistent, vikariat (ID 1249). På bakgrunn av permisjoner og oppsigelser vil det fra 15.08.19...

Company: Kvinesdal kommune
Hiring Organization: Kvinesdal kommune
Salary: TBD
Location: Kvinesdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Kvinesdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærerstillinger

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Fagønsker for lærerstillinger ved Grane barne- og ungdomsskole:. Grane barne- og ungdomsskole har følgende stillinger ledige med tiltredelse 01.08.19:....

Company: Grane kommune
Hiring Organization: Grane kommune
Salary: TBD
Location: Nordland
Street Address: TBD

Locality: Nordland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe som barnehageassistent i Oslo?

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Relevant utdanning som førskole-/barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeid, spes.ped. ArbeidsgiverPVS OsloStillingstittelBarnehageassistent og...

Company: PVS Oslo
Hiring Organization: PVS Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledende miljøterapeut

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgaver Planlegge, iverksette og skriftliggjøre miljøterapien i overensstemmelse med avdelingens målsetting og den enkelte families og ungdoms behov...

Company: Borger With ungdomsinstitusjon
Hiring Organization: Borger With ungdomsinstitusjon
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektstilling

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Sosionom, vernepleier, person med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende er ønskelig. Være med i undervisning i S gruppe med spesielt ansvar...

Company: Rødtvet skole Spes.ped-enhet
Hiring Organization: Rødtvet skole Spes.ped-enhet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utviklingsleder

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Erfaring fra undervisning på barne- og ungdomsskole. Medansvar for skolens utviklingsarbeid....

Company: Teglverket skole
Hiring Organization: Teglverket skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2019 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar m.m. - Ålesund sjukehus

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomsarbeidsfag. Vi treng sjukepleiarar, sjukepleiestudentar, barnepleiarar, barne- og ungdomsarbeidarar, barnevernpedagogar og -studentar,...

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du være med på å gi barna en fantastisk start på livet?

Date: 2019-03-10 (Latest)

Job Description: Flere har fagbrev som barne og ungdomsarbeidere og flere tar videreutdanning. Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens...

Company: Espira
Hiring Organization: Espira
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for BarneSuggested Job Search
Data as of 2019-03-10 (Latest) with id 31170.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best organization and the environment in which you can work will usually be only 1 / 2 of the job you should perform for the switch of your career. It is also very important to find a solution to elegantly keep your prior job. It is suggested that you maintain genuine contacts with previous bosses and co-workers.