Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Apotek Jobs     2 Stk 40 Faste Stillinger Som Helsefagarbeider     Concept Development As Jobs     Frontend Utvikler     Dwelling Jobs     Vakt Jobs     Industriell Jobs     Skjetten Jobs     Autorisert Helsefagarbeider 23 Vikariat Helg Tjenesten For Funksjonshemmede    

Searching for "Barne" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Barne Jobs 2019


Sommervikarer

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Om Hammerfest kommune Hammerfest kommune er den største arbeidsgiveren i Hammerfest. Gjennom trivsel og arbeidsglede skal vi gi våre innbyggere tjenester av...

Company: Hammerfest kommune
Hiring Organization: Hammerfest kommune
Salary: TBD
Location: Hammerfest
Street Address: TBD

Locality: Hammerfest
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Barne- og ungdomsarbeidar/assistent

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar eller anna relevant utdanning. Førde barneskule er ein 1-7 skule med 250 elevar....

Company: Førde kommune
Hiring Organization: Førde kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider, Toppen SFO

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Barne og ungdomsarbeider. Barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider. Det ønskes utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider,...

Company: Kristiansand kommune
Hiring Organization: Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider barnehage

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Barne og ungdomsarbeider. Medarbeidere med barne- og ungdomsarbeiderutdanning og relevant praksis fra barnehage....

Company: Kristiansand kommune
Hiring Organization: Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hvilende nattevakt

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgaver Bistå ved gjennomføring av kvelds- og morgenrutiner Ivaretakelse og nødvendig bistand til brukerne Bistå våken nattevakt hvis behov i løpet av...

Company: Høgda avlastning
Hiring Organization: Høgda avlastning
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøterapeut/Miljøarbeider

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling i Klinikk psykisk helse og avhengighet....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider/assistent

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Du har fullført videregående skole, gjerne med barne- og ungdomsarbeid. Vi søker deg som har erfaring fra arbeid med barn med autismespekterforstyrrelser....

Company: Refstad skole
Hiring Organization: Refstad skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistenter

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Godkjent utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning. Bistå enkeltelever og grupper av elever - ofte med spesielle behov - i...

Company: Stenbråten skole Aktivitetsskolen
Hiring Organization: Stenbråten skole Aktivitetsskolen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistenter

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Søkere med fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider prioriteres. Vise omsorg og skape et godt miljø for læring og trivsel....

Company: Lambertseter Aktivitetsskole
Hiring Organization: Lambertseter Aktivitetsskole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeidar - vikariat

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Fagbrev innan barne- og ungdomsarbeidarfaget. Vi har eit ledig vikariat i 89% stilling for barne- og ungdomsarbeidar for skuleåret 2019/20....

Company: Fjaler kommune
Hiring Organization: Fjaler kommune
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider 100 % fast stilling. Linderud Pluss og AKS Pluss!

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende. Oppfølging av elever enkeltvis og i mindre gruppe med diagnoser innenfor autismespekterforstyrrelser og...

Company: Linderud skole
Hiring Organization: Linderud skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider / barne- og ungdomsarbeider

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Ønskelig med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Deltagelse i undervisningen under veiledning av lærer eller annet fagpersonell....

Company: Nordvoll skole
Hiring Organization: Nordvoll skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider/barnehageassistent

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Det kreves godkjent fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Som fagarbeider og barnehageassistent:....

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Haslum
Street Address: TBD

Locality: Haslum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barneveileder/assistent

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Det er ønskelig med utdannings som barne- og ungdomsarbeider eller liknende. Stimulere til trivsel og sosialt samspill for å skape et trygt og inkluderende...

Company: Bekkelaget Aktivitetskole
Hiring Organization: Bekkelaget Aktivitetskole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SFO-assistent - Haslum skole/SFO

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomsarbeider. Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider er en fordel. Som SFO- assistent:....

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Bekkestua
Street Address: TBD

Locality: Bekkestua
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SFO-assistent - Levre Skole

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomsarbeider. Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider er en fordel, men ikke et krav. Som SFO- assistent:....

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent AKS med fokus på dans, musikk og fysisk aktivitet

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomsarbeidere eller annen barnefaglig/pedagogisk utdanning er ønskelig. Planlegge,organisere og gjennomføre kurs i dans, musikk og/eller fysisk...

Company: Sinsen skole
Hiring Organization: Sinsen skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat 40% for koordinator - sosiale tenester barn og unge

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Linje tenester utanfor Barne- og Familietenesta. Stillinga er plassert under Barne – og familietenesta i kommunen....

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stipendiat

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Ved Pediatrisk Forskningsinstitutt, Barne- og ungdomsklinikken. OUS, er det ledig stipendiatstilling (100 % over 3år)....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosionom/barnevernpedagog

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Vi får ledig vikariat av 2 års varighet, med mulighet for forlengelse, som sosionom/barnevernspedagog ved Enhet Søndre Nordstrand, BUP Oslo Syd, Barne- og...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Arbeidet vil bli organisert på tvers av forskjellige grupper og avdelinger på OUS, og medarbeideren knyttes til Klinisk Forskningspost barn/Pediatrisk...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling, og er godkjent for bruk av tvang....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tospråkleg assistent - 20% engasjement

Date: 2019-05-14 (Latest)

Job Description: Stillingsinformasjon Grasdal skule har ledig 20% engasjement for tospråkleg assistent i 3 mnd, med polsk språkkompetanse. Arbeidsoppgåver er tospråkleg hjelp...

Company: Meland kommune
Hiring Organization: Meland kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for BarneSuggested Job Search
Data as of 2019-05-14 (Latest) with id 236.

If you are switching jobs: The incorrect steps when switching your job can throw a negative image you in the eyes of the past boss. Be tactful and do not resent anyone if you are changing a job. You in no way know what may take place later on and it may happen that you'll need to go back to your old job.